Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Om stillingen

Operativ prosjektsjef Oslo Vest

Som operativ prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling er du ansvarlig for at prosjektene svarer opp Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn.

Skanska Eiendomsutvikling kan tilby:

 • Spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med meningsfylte prosjekter som bidrar til et bedre samfunn, hvor du blir en del av et sterkt fagmiljø, med muligheter for personlig utvikling
 • Viktig lederrolle i en av Nordens ledende eiendomsutvikler-, prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram
 • Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle


Ditt ansvar:

 • Lede Eiendomsutviklingsprosjekter, skape gode bomiljø som markedet etterspør i samarbeid med arkitekt, entreprenør og kompetente kollegaer
 • Lede og gjennomføre planprosesser, ivareta konstruktiv dialog med offentlige myndigheter som fremmer godkjenning av planer
 • Ivareta byggherre- og bestiller-rollen gjennom alle faser, herunder inngåelse og oppfølging av kontrakter med arkitekter og konsulenter i planfase, samspillsavtaler samt oppfølging av entreprisekontrakter
 • Organisere, planlegge og lede prosjektteam
 • Resultat – og rapporteringsansvar


Dine kvalifikasjoner:

Vi har stor tro på at mangfold og variasjon er viktig for gode resultater. Du må derfor gjerne være utdannet eiendomsutvikler, ingeniør, arkitekt, økonom, samfunnsviter, eller planlegger og du kan gjerne komme fra konsulentsiden.

 • Erfaring med gjennomføring av flere prosjekter og kjennskap til verdikjeden i et eiendomsutviklingsprosjekt
 • Erfaring fra eiendomsutvikling, arkitekt, entreprenør, byggherre eller rådgiver
 • Kompetanse og erfaring innen gjennomføring av reguleringsprosjekter
 • Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Dine egenskaper:

 • Empatisk, inkluderende og samlende som engasjerer sitt team og sine omgivelser
 • Systematisk tilnærming til oppgaver og problemstillinger samt er løsningsorientert
 • Initiativrik og trives med ambisiøse målsetninger
 • Samarbeider godt på alle nivå i organisasjonen og bidrar til konstruktive diskusjoner og løsninger
 • Høy etisk adferd og sterkt fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Kan identifisere deg med Skanskas verdigrunnlag

Arbeidssted er Oslo i flotte og moderne lokaler på hovedkontoret ved Grünerløkka. Noe reisevirksomhet innen regionen må påregnes.

Stillingen rapporterer faglig til Prosjekteier i Oslo Vest.

Søknadsfrist snarest, men senest 16. november 2021.

Kontakt:

Oddvar Svartdal, Prosjekteier Oslo Vest, mobil: 982 10 347
Renate Skilnand, Senior rekrutteringsrådgiver, mobil: 930 50 038

Kontaktperson
Oddvar Svartdal

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

Skanska Eiendomsutvikling (SEU) er et heleid datterselskap av Skanska Norge. Vi er en eiendomsutvikler som utvikler miljøvennlige kvalitetsprosjekter innen bolig og næring i de største byene i Norge.

Skanska Eiendomsutvikling, region Oslo Vest utvider satsingen på boligutvikling i regionen og søker i denne forbindelse etter en operativ prosjektsjef.

Som en av Nordens største boligutviklere setter vi høye krav til våre leveranser. Det innebærer blant annet høye og forpliktende ambisjoner for klima og miljø, og stort fokus på marked- og kundetilpasning i utviklingen av boligprosjektene vi skaper. Region Oslo Vest er et viktig område for oss. Det strekker seg fra Sandefjord og Drammen, gjennom Bærum og til Oslo.

Nå trenger vi flere flinke folk til å realisere fremtidens boligprosjekter til kundene våre. Vi ser etter deg med solid erfaring fra bransjen, som brenner for eiendomsutvikling, og som ønsker å være med å lede noen av de flinke eiendomsutviklerne våre, samt lede prosesser fra investeringsfase til ferdigstillelse. Skanska Eiendomsutvikling har et godt sosialt miljø og det er aktiviteter på mange nivåer, også mot resten av Skanska konsernet.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Besøk nettside

Vår beliggenhet

Oslo

Følg Skanska Eiendomsutvikling