Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Service Delivery Manager

 • Fredrikstad
 • Fredrikstad

Vi søker etter deg som har erfaring som Service Delivery Manager for serviceleveranser, og gjerne deg som har hatt et ende-til -ende ansvar for en eller flere applikasjoner. Du har kjennskap til å benytte agile metoder og rammeverk i dine leveranser.

I din rolle som Service Delivery Manager i Capgemini Fredrikstad, vil du være en viktig brikke i å styrke vår leveransekraft fra vårt Center of Excellence innenfor Service Delivery Management. Videre vil du kunne påvirke vår vekststrategi for å nå vårt ambisiøse vekstmål. Du vil være en viktig lagspiller for å utvikle og levere til våre eksisterende og framtidige kunder.

Om stillingen:
Du vil være knyttet opp mot et sterkt nasjonalt og globalt fagmiljø innenfor Engangement Management. Videre får du tilgang til å gjennomføre ulike kurs for å gjøre deg kjent med metodeverk og forventninger til rollen. Du vil få muligheten til å bli sertifisert innenfor Engagement Management, og å bygge en karriere innenfor fagområdet.

Selskapet leverer i dag spennende oppdrag innenfor flere ulike bransjer som Financial Services, Public Services, Consumer Goods and Retail and Energy and Utilities.

I rollen som Service Delivery Manager kan du bli med allerede i salgsfasen. Der får du mulighet til designe din leveranse ved hjelp av Capgemini sitt metodeverk. Du får et ansvar for å levere i henhold til våre forpliktelser i kontrakten så vel som å iverksette innovative tiltak for å støtte opp om de forretningsmål som kunden har.
I rollen som Service Delivery Manager vil du være en viktig rådgiver og støttespiller for kunden, og designe og bygge endringer i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Du vil være en viktig brikke for at digitaliseringsreisen blir et positivt konkurransefortrinn for våre kunder.

Hva søker vi etter?
Vi ser etter deg som har erfaring fra ledelse og Service Delivery Management innen Applikasjonsforvaltning for en eller flere av følgende områder som ERP, Cloud, CRM, Java, Microsoft, Front-end, Cybersecurity og Insight and Data. Capgemini har fokus på å levere med DevOps metode og smidige teknikker og det er en fordel om du har erfaring med dette fra dine tidligere leveranser. Du vil få tilbud om opplæring innen DevOps og smidige teknikker dersom det er behov for det.

Vi ønsker en kollega med god ledelsesprofil, systematisk, drivende og med kommersiell teft.

Det er nødvendig at du kjenner til, og kan dokumentere kunnskap innen ITIL eller tilsvarende. Videre en fordel om du har sertifisering innenfor en eller flere rammeverk slik som PRINCE2, ITPP, PMP, IPMA og SAFe.

Oppsummert ønsker vi:
• Deg med erfaring fra ledende rolle innen større applikasjonsforvaltningsleveranser
• Deg som har erfaring innen smidige leveranser
• Deg som trives i en rådgivende rolle og forstår din kommersielle påvirkning
• Deg som kjenner til hvordan en serviceleveranse skal bygges opp
• Deg som liker å jobbe i team og er en god lagspiller
• Deg som har gode kommunikasjons – og lederegenskaper
• Deg som behersker norsk og engelsk flytende

Du kan få muligheten til å:
• Etablere en governance med distribuert leveransemodell og å lede tverrfaglig team fra ulike geografiske plasseringer
• Få et «ende-til-ende»-ansvar for en eller flere leveranser
• Innsikt og utvikling i ulike forretningsprosesser
• Jobbe på et strategisk og taktisk nivå sammen med våre kunder
• Være en rådgiver for kunden
• Være med på en digitaliseringsreise ute hos kunden
• Få jobbe med utforming og oppfølging av kontrakter
• Være støtte og dele av din ekspertise i forbindelse med salgsarbeid

Hverdagen i Capgemini Fredrikstad?
Du vil være en del av et lokalt kontor som har et spennende vekstmål. Capgemini styrker sine lokale kontorer og anerkjenner viktigheten av lokal tilstedeværelse. På vårt kontor i Fredrikstad vil du finne mange dyktige kollegaer som gjerne deler med seg av sin kompetanse. Her er det store karrieremuligheter innen ledelse, hvor det legges til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, deltakelse på faggrupper og kurs. Det er også mange spennende oppdrag, og i disse dager kommer det inn mange forespørsler fra nye og eksisterende kunder
Capgemini er opptatt av balanse mellom arbeid og fritid, og det legges vekt på frihet til å utføre ditt arbeid på andre steder enn på kontoret. Det er en grunnleggende holdning at våre medarbeidere skal trives på jobb.
Videre har vi gode pensjons – og helseforsikringsordninger, konkurransedyktige lønnsbetingelser, firmahytter, subsidiert treningsavgift og sosiale- og sportslige arrangementer.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, ta gjerne kontakt med oss. Du kan kontakte Trine Helen Johansen på mobil 95255962 eller på e-post [email protected] alternativt kontakte Henrik Holte på mobil 91758128 eller på e-post [email protected]

Interessert i å bli bedre kjent med oss? Besøk bloggen vår her.

Jobb med skikkelig flinke folk

Andreas Iden
Associate Consultant – Insights & Data
"I Capgemini får jeg jobbe med utfordrende og spennende problemstillinger sammen med dyktige kollegaer Med et stort nettverk av eksperter og fagområder kan jeg ta styring over egen utvikling."
Hans Ludvig Kleivdal
Software Engineer Lead
"Hos Capgemini har jeg mulighet til å jobbe med ny teknologi og utfordre meg selv på nye områder. Et godt team er da godt å ha rundt seg, slik at vi kan lære og utvikle oss sammen."
Andreas Iden
Associate Consultant – Insights & Data
"In Capgemini I get to work on challenging and exciting projects together with excellent co-workers. Through a great network of expertise I can steer the course of my own development."
Hans Ludvig Kleivdal
Software Engineer Lead
"I have the opportunity to work with the newest technology, challenging myself within new areas. A great team is crucial, so that we can learn and develop together."
Hilde Valø
Team Lead CyberSecurity
"Capgemini motiverer for at jeg skal videreutvikle meg, slik at jeg når mine mål og sikrer vekst innen CyberSecurity."
Hilde Valø
Team Lead CyberSecurity
"Capgemini supports my professional growth, which enables me to meet my objectives and build new business in CyberSecurity."
Siri Ølberg
Test Manager
"We have a strong focus on supporting each other and we are all responsible for enabling our colleagues to shine. This gives a culture where I can influence my every day workday to a great extent."
Siri Ølberg
Test Manager
"Hos oss har vi fokus på å gjøre hverandre gode, og alle har ansvar for at kolleger får sjansen til å skinne. Dette gir en kultur hvor jeg selv kan forme min egen arbeidshverdag i veldig stor grad."

Jobb på et sted du vil trives

 • Your values are our values

 • People come first

 • Never stop learning

 • Dig in your first day & feel free to grow

 • Get inspired by your colleagues

 • Forget the notion of the “typical day”

 • Strike a balance that works for you

 • Count on us for career growth

 • Your Love for Travel

 • Dine verdier er våre verdier

 • Menneskene kommer først

 • Fortsett å lære

 • Bygg kompetanse med oss

 • Bli inspirert av dine kollegaer

 • Engasjer deg fra første dag

 • Din kjærlighet til reise

 • Vi støtter din karriereutvikling

 • Finn balansen som passer deg

 • Glem den "typiske arbeidsdagen"

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Multiple other great benefits

 • Cool offices in central locations

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing and social happenings

 • Helseforsikring, telefon, bredbånd og trening

 • Gode pensjonsordninger

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Samarbeid med spesialister innen teknologi

 • Et av verdens ledende designmiljø.

 • Mulighet for oppdrag i våre andre designstudio

 • Et godt og velutviklet karriere-rammeverk

 • Deltakelse på design-konferanser

 • Tilgang på firmahytter i Trysil, Geilo & Hemsedal

Om selskapet

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 270 000 ansatte i nesten 50 land. Med over 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2020 globale inntekter på 16 milliarder Euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.com


Inge Holmen | Kontaktperson

Søk her
Capgemini Norge AS

Fredrikstad
Besøk nettside