Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektleder/eiendomsutvikler

 • Søknadsfrist: 1. november 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 1. november 2021
 • Oslo

I vannkanten ved Oslofjorden og bare en båttur fra Oslo sentrum skal Slemmestad utvikles til en levende kystby.

Områdeplanen åpner for 1.300 leiligheter og 55.000 m² næringsareal, noe som gjør Slemmestad til et av de største utviklingsprosjektene i området. Første byggetrinn er Slemmestad sentrum, innerst i pollen i Slemmestad. Her er alle planer godkjent, og byggestart blir i 2022.

OM STILLINGEN

Prosjektlederen har ansvar for å holde tak i og gjennomføre nybyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter innenfor både bolig- og næringseiendom. Prosjektene har et relativt vidt spenn, både i økonomisk omfang og når det gjelder kompleksitet.

I dette ligger bl.a. ansvar for å budsjettere, organisere og holde fremdrift i prosjektene, helt fra forprosjektering og eventuell kontakt med reguleringsmyndighet, gjennom alle stadier til prosjektene er ferdigstilt. Herunder se etter potensiale for å skape merverdier i prosjektene.

I Avantor liker vi å kalle prosjektlederne våre for eiendomsutviklere. En prosjektleder som har fått ansvaret for et prosjekt, skal ha et totalansvar som innebærer å optimalisere prosjektet på alle måter, både økonomisk i forhold til avkastningskrav – og forventninger, men også i forhold til Avantors overordnede visjoner og strategier, som ikke minst inkluderer å levere arkitektonisk gode bygg med de riktige energi- og miljøløsningene. Våre bygg skal bidra til å gjøre Nydalen og Slemmestad til de mest attraktive lokasjonene både for leietakere til kontorbygg, kjøpere til boliger og alle som besøker stedene som gjester.

Hovedfunksjon og ansvarsområder

 • Ansvar for å holde tak i og gjennomføre nybyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter
 • Ansvar for å budsjettere, organisere og holde fremdrift i prosjektene fra forprosjektering og myndighetskontakt til ferdigstilt prosjekt
 • Ansvar for å identifisere potensiale for merverdi i prosjektene og jobbe for å optimalisere prosjektene teknisk og økonomisk

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for nybyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter fra forprosjekt til ferdigstilt prosjekt
 • Ansvar for økonomisk kontroll gjennom hele prosjektet
 • Prosjektleder har ansvar for budsjettering av prosjektene, men jobber i denne fasen tett med prosjektdirektør, øvrig ledergruppe og økonomiavdeling
 • Ansvar for kontrahering av alle rådgivere og entreprenører for prosjektene

Kompetanse

Erfaring og kompetanse

Vi søker en person som har ca. 3-7 års erfaring som prosjektleder eller prosjekteringsleder. Din bakgrunn er mest sannsynlig fra entreprenør, større rådgivningsselskaper eller fra byggherresiden. Bolig- og/eller næringsbyggbakgrunn ansees som fordel, men annen bakgrunn vurderes også om øvrige forhold stemmer. Du bør ha formell høyskolebakgrunn som sivilingeniør eller høyere teknisk utdannelse, men relevant erfaring kan kompensere for annen- eller kortere utdannelse.

Personlige egenskaper

 • Er utviklingsorientert og ser potensiale for merverdi
 • Har forretningsmessig forståelse
 • Er systematisk og analytisk og har økonomisk forståelse i prosjektsammenheng
 • Er fleksibel og selvgående, har høy egenmotivasjon og stor trygghet
 • Har åpen dialog og er åpen for å hente den beste løsningen gjennom diskusjoner
 • Er løsningsorientert, ikke problemorientert
 • Er beslutningsdyktig og står for det du mener
 • Har naturlig autoritet, høy integritet og sterk resultatorientering
 • Har en uformell stil og gjerne en god porsjon humor
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, er samarbeidsorientert og løsningsfokusert


HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

Som prosjektleder/eiendomsutvikler i Avantor vil du ha mulighet til å sette et vesentlig fotavtrykk ved å være med på å utvikle Slemmestad til en levende kystby. Avantor har lang erfaring og har lykkes med å utvikle Nydalen til det bydelen er i dag. Nå skal Slemmestad gå gjennom en lignende utvikling og denne stillingen har en nøkkelrolle i denne utviklingen.

Som prosjektleder/eiendomsutvikler vil du ha en sentral rolle helt fra tidligfase til salg. Du vil kunne utvikle deg innen en større del av verdikjeden enn det en tradisjonell prosjektleder har som ansvar. Dette gjelder både forprosjekt, regulering, økonomi/budsjettering og å skape merverdier i prosjektet.

Avantor har et arbeidsmiljø som preges av godt samarbeide og at alle bidrar og støtter hverandre på tvers av funksjoner og titler. Kulturen preges av gjensidig fleksibilitet. Kompetansenivået er høyt og alle nødvendige støttefunksjoner finnes under samme tak. I prosjekt jobber man tett opp mot økonomi-, markeds- og drift og forvaltningsavdeling.

I Avantor er det et godt arbeidsmiljø og jevnlige medarbeiderundersøkelser benyttes for å følge dette opp. Kundeundersøkelsene viser svært god tilbakemelding fra vårt marked.

Virksomheten legger til rette for kompetanseheving og har gode ordninger for forsikringer, pensjon, bedriftslege, fritidsleilighet i Hemsedal og kantine.

Om selskapet

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren. Derfor fokuserer vi først og fremst på behovene til menneskene som skal bo og jobbe i våre områder.

Avantor har i over 25 år stått for den transformasjonen Nydalen i Oslo har gjennomgått fra et forurenset industriområde til dagens pulserende bydel med moderne arbeidsplasser, boliger, kultur, undervisning og et attraktivt rekreasjonsområde langs Akerselva. Vårt selskap har hele veien hatt fokus på en helthetlig byutvikling, og har satt hensyn til miljø og bærekraft høyt i prosjektene våre. Nå har også Avantor gått inn som hovedaksjonær i Slemmestad Brygge i Asker, og ser frem til å utvikle dette til å bli et levende område med bærekraftige løsninger for nye boliger og arbeidsplasser.

I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Selskapets forretningsidé er å være det mest fremtidsrettede og profesjonelle eiendomsselskap, og å ha bransjens største verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom. Avantor har også lokaler og prosjekter i Kristiansand og Tønsberg.


Petter Endsjø | Kontaktperson

Søk her
Avantor AS

Oslo
Besøk nettside