Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Regioncontroller Väg & Anläggning Region Special

  • Ansök senast: 26 oktober 2021
  • Stockholm +2 till
  • Ansök senast: 26 oktober 2021
  • Stockholm +2 till

På Väg och Anläggning bedrivs mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun samt även till interna kunder inom Skanska. Region Special är en specialistorganisation inom Väg och Anläggningsverksamheten som levererar effektiva entreprenadmaskinlösningar, avancerad grundläggning och losshållning (bergsprängning) till våra interna regioner i första hand, men även till den externa marknaden Regionen är rikstäckande men med huvudsaklig verksamhet i Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Den bildades 2020 och har tydliga planer för framtiden, med bla expansion inom maskinsidan, minskad klimatbelastning och att utöka specialistkompetensen. Regionen består av 300 medarbetare och omsätter ca 1,4 mdr per år, Bland regionens större pågående projekt kan nämnas Slussen, Hamnbanan i Göteborg samt Varbergstunneln.

En nyckelroll i regionen med stor variation

I rollen som Regioncontroller ansvarar du för regionens ekonomiska rapportering avseende prognos-, budget- och bokslutsarbete innefattande såväl maskin-, fabrik-, samt entreprenadverksamhet. Du stöttar även verksamheten med ekonomisk analys samt ekonomistyrning, vilket medför en nära kontakt med både regionchef och distriktschefer. Du tillser att regionen följer både interna och externa regelverk gällande bokföring, redovisning och ekonomistyrning. Du har en aktiv roll i regionens ledningsarbete, varför en god strategisk förmåga och blick för Skanskas affär är av hög vikt.

För att lyckas i rollen och bidra till regionens lönsamhet krävs stort intresse för projektverksamheten, våra maskiner (över 200 st) i kommissionärsbolaget Schakt & Transport, vår Bollebygdsfabrik och våra affärsupplägg. Vi genomför årligen över 50 projekt.
Förutom arbetet inom regionen arbetar du tillsammans med övriga kollegor inom Ekonomifunktion Väg och Anläggning för att förbättra våra arbetssätt, utveckla våra system, höja kvalitén på den ekonomiska informationen samt förflytta oss och utveckla oss som controllers.

Tjänsten är organisatoriskt knuten till Ekonomifunktion Väg och Anläggning med geografisk placering i Stockholm, Göteborg eller Växjö. Resor förekommer i anslutning till ledningsmöten och vid kvartalsrapporteringar ute i verksamheten.

Några av våra medarbetare

Mats Rönnbo
Affärsutvecklingschef
"För att lyckas krävs först och främst viljan att bygga ett bättre samhälle."
Emma Holmgren
Produktionschef
"Vad som är spännande med Skanska är möjligheten att få bygga karriär och testa flera olika roller. "
Raghad Jasim
Projektingenjör
"Jag inledde min resa på Skanska genom Skanska ILP, ett perfekt sätt att få utvecklas genom praktik"
David Laming
Mätchef
"Kanske klyschigt, men det bästa med Skanska är mina kollegor och att jag är under ständig utveckling."
Mats Rönnbo
Development Director
"To succeed requires first and foremost the will to build a better society"
Emma Holmgren
Production Manager
"What is exciting about Skanska is the opportunity to build a career and test several different roles."
Raghad Jasim
Project engineer
"I started my journey at Skanska through Skanska ILP, a perfect way to develop through internships"
David Laming
Surveying Manager
"Maybe cliché, but the best thing about Skanska are my colleagues and that I am constantly evolving."

Kvalifikationer

Vi värdesätter ditt intresse för verksamhetsfrågor och affären

Dessutom har du en vilja att bidra med ett värdeskapande arbete både utifrån verksamhetens och ekonomiavdelningens perspektiv.

Vi ser att du har minst 5 års kvalificerad yrkeserfarenhet inom ekonomi och en högskoleexamen inom företagsekonomi. Meriterande är att du har erfarenhet att arbeta i organisationer som tillämpar succesiv vinstavräkning för entreprenadverksamhet och är van att driva prognos- och bokslutsarbete. Goda kunskaper i Excel är en förutsättning och har du erfarenhet av att arbeta med Oracle är det meriterande.

Som person är du engagerad, nyfiken och arbetar systematiskt och noggrant. Du tar gärna initiativ till egna analyser samt bidrar till att utveckla ekonomiarbetet i regionen. Här får du nytta av din sociala och pedagogiska förmåga som möjliggör ett effektivt samarbete med verksamheten.

Vi gör löpande urval, men senast vill vi ha din ansökan med ditt CV och personliga brev senast den 26 oktober.
Har du frågor angående tjänsten får du gärna kontakta rekryterande chef Petter Levin, 010-44 83 841, eller Anders Lilienberg, regionchef Special 070-5750949.
Välkommen till Skanska!

Vi har riktigt bra förmåner

  • Test

Om företaget

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!


RubrikHos oss är du med och skapar förutsättningar till trygga områden och bättre levnadsvillkor för människor i samhället

RubrikDitt arbete bidrar i omställningen och utvecklingen för en hållbar framtid

RubrikDu är en del av ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera.

RubrikDu tillsammans med dina kollegor arbetar på ett säkert sätt för att främja en mer hälsosam och trivsam vardag.

RubrikHär bygger vi en inkluderande arbetsmiljö där du och olika människors kompetens och erfarenhet får plats.

TOMWhen working at Skanska you take part in creating good conditions for safe areas and better living conditions for people in our community

TOMYour work contributes to the development of a sustainable future

TOMYou are part of an open workplace culture where everyone feels confident to make their voice heard, act and react.

TOMYou and your colleagues work safely to promote a healthier and better everyday life.

TOMTogether we are building an inclusive workplace culture that make room for our differences.

Karin HR Skanska | Kontaktperson

Ansök nu
Skanska Sverige

Stockholm +2 till
Besök hemsida