Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Erfaren Innkjøpsleder

 • Søknadsfrist: 31. oktober 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 31. oktober 2021
 • Oslo

I dagens markedssituasjon, preget av økt konkurranse om store komplekse prosjekt, blir innkjøpsrollen stadig viktigere. Profesjonelle anskaffelser når det gjelder kategorikompetanse, leverandørsamhandling, deling av beste praksis og bruk av nasjonale og internasjonale leverandøravtaler, skaper betydelig merverdi for Skanska og bidrar til å øke vårt konkurransefortrinn. 

Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle denne funksjonen for å skape konkurransekraft gjennom hele prosjektet, fra tilbudsfasen til endt prosjektgjennomføring.

Region Bygg Oslo Bolig søker en erfaren innkjøpsleder til vår portefølje av store, komplekse prosjekter.


Erfaren Innkjøpsleder


Vi kan tilby:

 • Du blir del av ett av landets største kompetansemiljø på Innkjøp, som du vil være med å påvirke
 • En stilling hvor du er en betydelig bidragsyter til økt lønnsomhet for selskapet
 • En stilling med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre spennende byggprosjekter
 • Stor mulighet for innkjøps- og byggfaglig utvikling
 • Vi tilbyr en totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt lukrative aksjeprogram og tilgang til våre mange firmahytter


Ansvarsområder:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre innkjøp i prosjekt i tett samarbeid med drift og prosjektering
 • Være en ressurs i tilbudsprosesser for å vinne prosjekter
 • Viktig bidragsyter med innkjøpsfaglig kompetanse i tilbudsfasen og prosjektgjennomføringen
 • Arbeide aktivt i leverandørmarkedet med å identifisere, evaluere og videreutvikle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere til våre prosjekter
 • Samhandling med leverandører, interne fagmiljøer og rådgivere for å finne kostnadseffektive løsninger slik at definerte mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, miljø, HMS og kundetilfredshet nås


Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, lang relevant erfaring med dokumenterte resultater kan erstatte formell kompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeider, gjerne i prosjektbasert virksomhet
 • Erfaring fra byggfaglig virksomhet en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må beherske kalkulasjonsverktøy og BIM etter opplæringsfase


Egenskaper:

 • Løsningsorientert med systematisk tilnærming til oppgaver og problemstillinger
 • Analytisk – forstår raskt komplekse problemstillinger og foretar rasjonelle helhetsvurderinger
 • Faglig sterk, hvor du kan identifisere og utnytte kommersielle muligheter
 • Sterk relasjonsbygger, har eller kan bygge nettverk som øker kjennskapen til marked og området vi opererer i
 • Gode kommunikasjonsferdigheter


Kontakt:

Stig Eriksen, Prosjektdirektør, tlf 928 51 590

Hans Marius Nygaard, Rådgiver Rekruttering, tlf 971 51 816


Søknadsfrist: 31.10.2021

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Stig Eriksen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside