Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Head of Category Management - Building

 • Urval sker löpande
 • Kista
 • Urval sker löpande
 • Kista

K-Bygg bildar tillsammans med K-Rauta, Onninen och MIAB (Mark och Infra AB) koncernen Kesko Sverige som är helägt av den finska handelskoncernen Kesko (K Group). Kesko är en av Europas största handelskoncerner, med cirka 43 000 anställda i 8 länder. Kesko har ett omfattande utbud av produkter för såväl proffs som slutkonsument.

KESKO SVERIGE

Kesko Sverige äger och driver verksamheter inom bygg- och infrastruktur. Bygghandel för proffs och konsumenter, infrastruktur så som elnät, telekom och vatten- och avlopp. Varumärken är förutom K-Bygg också Onninen, K-Rauta och MIAB (Mark och Infra AB). Kesko finns över hela Sverige, från Storuman i norr till Malmö i söder, och är idag cirka 1400 medarbetare och fortsätter att växa.

Alla som arbetar inom Kesko Sverige har ett gemensamt mål: att bli nummer ett i Sverige inom bygg- och infrastruktur och branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Inom Kesko Sverige vill man göra mer. Kesko vill ta ansvar för, och gör insatser mot, det avtryck människor och företag har på omvärlden. Genom sina ägare, K Group Finlands stora arbete och passion för hållbar utveckling finns en gedigen kunskap och engagemang som genomsyrar hela koncernen.

Kesko är övertygade om att arbetet med hållbarhet och ständig förbättring ger långsiktig lönsamhet och mervärde för såväl kunder som medarbetare.

Kvalifikationer

Head of Category Management – Building ansvarar för att K-Rauta och K-Bygg har ett konkurrenskraftigt sortiment och alltid kan erbjuda kunder attraktiva produkter. Personen kommer ansvara för att Kesko samarbetar med de bästa leverantörerna för att säkerställa optimal försäljning och lönsamhet inom huvudsegmentet och de ingående kategorierna.

I rollen ingår chefsansvar för Kategorichefer, Produkt- och Sourcingkoordinatorer samt Own Brand Manager.

Personen kommer ha ett övergripande ansvar för val av leverantör och sortiment, prissättning, kampanjer och att tillsammans med Master data säkerställa korrekt produktinformation i affärssystemet. Rollen ansvarar för att K-Rauta och K-Bygg har ett attraktivt kunderbjudande i samtliga säljkanaler, i butiker såväl som e-handel.

Personen förväntas även att kontinuerligt bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete relaterat till områden inom inköp, leverantörsrelationer och sortimentsarbete. Av största vikt är att personen också håller sig uppdaterad om trender, konkurrenter och vad som sker på marknaden. Personen har ansvar för att inköpsorganisationen alltid på bästa sätt stöttar den säljande verksamheten.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

 • Leda och fördela arbetet i gruppen som rollen ansvarar för
 • Ansvara för- och leda stora förhandlingar tillsammans med medarbetare
 • Sätta mål för medarbetarna, samt löpande arbeta med uppföljning av desamma.
 • Kontinuerligt arbeta för att stärka och utveckla de medarbetare som ingår i teamet, genom fokus på ledarskap, värderingar och kompetensutveckling.
 • Personalansvar, inkluderat utvecklingssamtal, personalplanering, lön etc.
 • Årlig aktivitetsplanering och uppföljning, kopplat till företagets övergripande strategi.
 • Leda avdelningsmöten och säkerställa att avdelningen bidrar till att kontinuerligt göra Kesko AB till ett mer konkurrenskraftigt företag.
 • Löpande följa upp och åtgärda avvikelser inom det egna ansvarsområdet, delta i budgetprocess samt följa upp kostnader.
 • Löpande kommunicera och säkerställa en god förståelse i gruppen för företagets övergripande strategi.
 • Säkerställa att respektive kategorichef arbetar med strategier, planer och mål för att nå olika finansiella mål. Aktivt följa upp respektive kategorichefs arbete och måluppfyllelse.
 • Delta i leverantörsförhandlingar
 • Leda arbetet med respektive varumärkes sortiment, prissättning och val av produkter till kampanjer med huvudsyfte att maximera företagets lönsamhet
 • Arbeta för att dra nytta av Keskos storlek och nyttja synergieffekter mellan varumärken och länder.
 • Arbeta för att utveckla försäljning av egna varumärken och de prioriterade produktkategorier som respektive varumärke har definierat

UTBILDNING

Utbildning inom inköp eller ekonomi på högskolenivå, alternativ motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.

ERFARENHET OCH KUNSKAP

Rätt person har tidigare erfarenhet av bygghandel under minst 5 år, alternativt erfarenhet från kundsidan som inköpschef eller leverantörsledet.

Vidare har personen god produktkunskap om byggmaterial, och stor förståelse för branschen som helhet, inkluderat logistikflöden och affär. Personen har tidigare omfattande ledarskapserfarenhet och stor erfarenhet av avtalsförhandling. Troligtvis har personen även god insikt i E-handelsaffären, och förståelse för dess möjligheter och begränsningar.

Rätt person har även erfarenhet av arbete i en internationell koncern, och strategisk prissättning inkluderat säljfrämjande arbete i butik såväl online som fysiskt.

KOMPETENSER

 • Goda kunskaper i MS Office (fokus på Word, Excel och Powerpoint)
 • Kunskap om handel i fysiska butiker och via e-handel
 • Strukturerad, analytisk, förmåga att driva genom andra och bygga ett bra nätverk
 • Socialt kompetent med goda färdigheter inom kommunikation och ledarskap
 • Grundläggande kunskaper inom affärssystem såsom SAP och/eller annat ERP
 • Grundläggande kunskaper inom BI-system

FÖRMÅGOR

Behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi tror att du som passar för tjänsten klarar av att hantera arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo. Tjänsten ställer krav på flexibilitet, tålamod och ett intraprenöriellt sinne.

Du har en god analytisk förmåga, och är mycket kommunikativ och social. Vi ser också att du har ett brinnande intresse för kommunikation och att bygga nytt, och känner dig trygg med att utforska och utvärdera nya arbetssätt och metoder. Du uppfattas av din omgivning som lyhörd och förstående, och lägger ingen prestige i att alltid ”ha rätt”.

Vidare har du en stark vilja av att använda din expertis till att göra skillnad, och bidra till lönsamhet och tillväxt i bolaget.

I denna rekrytering samarbetar vi med Talentia. Ansvarig för denna rekrytering är Elias Rosell. För mer information: 0704 98 97 50 alternativt [email protected]

Om företaget

Kesko Sverige äger och driver verksamheter inom bygg- och infrastruktur. Bygghandel för proffs och konsumenter, infrastruktur så som elnät, telekom och vatten- och avlopp. Varumärken är förutom K-Bygg också Onninen, K-Rauta och MIAB (Mark och Infra AB). Kesko finns över hela Sverige, från Storuman i norr till Malmö i söder, och är idag cirka 1400 medarbetare och fortsätter att växa.

Alla som arbetar inom Kesko Sverige har ett gemensamt mål: att bli nummer ett i Sverige inom bygg- och infrastruktur och branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Inom Kesko Sverige vill man göra mer. Kesko vill ta ansvar för, och gör insatser mot, det avtryck människor och företag har på omvärlden. Genom sina ägare, K Group Finlands stora arbete och passion för hållbar utveckling finns en gedigen kunskap och engagemang som genomsyrar hela koncernen.

Kesko är övertygade om att arbetet med hållbarhet och ständig förbättring ger långsiktig lönsamhet och mervärde för såväl kunder som medarbetare.

Vår väg framåtKesko Sveriges mål är att bli nr 1 i Sverige inom bygg- och infrastruktur och branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Vårt anvar i samhälletInom Kesko Sverige vill vi göra mer. Vi vill ta ansvar för och göra insatser mot det avtryck människor och företag har på omvärlden.

Att jobba hos ossKesko Sverige är en organisation med stadig tillväxt. Vi har många olika kundsegment, många olika typer av produkter och en stor geografisk spridning. Vi erbjuder därför många utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.

Det vi står förVi i Kesko Sverige har en gemensam värdegrund som guidar oss i hur vi är mot varandra och mot våra kunder. Vår värdegrund är: Jag visar vägen - Jag är engagerad - Jag bygger förtroende - Jag agerar öppet, tydligt och ärligt.

Kesko

Kista
Besök hemsida