Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Regiondirektør Rogaland

 • Søknadsfrist: 31. oktober 2021
 • Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Vil du lede utviklingen av vår detaljvirksomhet og eiendomsportefølje i en region med stort potensial?

NorgesGruppen er Norges 6. største selskap og desidert største handelshus med kjernevirksomhet i detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer og har en markedsandel på over 44% av dagligvaremarkedet.

NorgesGruppen har totalt 11 regioner. Region Rogaland representerer ca. 145 dagligvarebutikker og en regional markedsandel på ca. 34 %. Regionen vurderes å ha et stort potensial for vekst og utvikling. Til å lede den videre utviklingen søker vi en fremoverlent og ambisiøs regionsdirektør. Som regionsdirektør vil du ha ansvar for å ivareta NorgesGruppens kommersielle interesser i regionen. Du vil jobbe aktivt med utvikling av regionen gjennom prospecting, nyetableringer og investeringer, for å sikre omsetningsvekst og økt markedsandel i regionen i tett samarbeid med profilhusene.

Stillingen tilhører konsernområdet for Detalj i NorgesGruppen, som har det overordnede ansvar for utvikling av vår detaljvirksomhet og eiendomsportefølje.

Regiondirektør rapporterer til Konserndirektør Detalj, Region og Eiendom NorgesGruppen ASA, Truls Fjeldstad. Stillingen er formelt plassert i NorgesGruppen ASA sine lokaler på Skurve i Algård hvor ASKO har sitt engroslager, men stillingen vil også kreve mye daglige tilstedeværelse ute i regionen.

Rollen innebærer flere sentrale ansvarsområder:

 • Prospectering, nyetableringer og investeringer i etablert virksomhet som sikrer omsetningsvekst og økt markedsandel i regionen
 • Lønnsomhetsovervåking av detaljvirksomheten i regionen
 • Lønnsomhetsansvar og utvikling av eiendomsporteføljen for detaljvirksomheten i regionen
 • Forvaltning og forhandling av leiekontrakter
 • Ansvar for regional markeds- og konkurrentovervåking

Kompetanse

Erfaringsbakgrunn/kompetanse

 • Forhandlingserfaring og god kontraktsforståelse
 • Erfaring eller kjennskap fra varehandel og/eller eiendomsutvikling
 • God økonomiforståelse, analytisk og resultatorientert
 • Høyere utdanning
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med trygghet og troverdighet. Vi ser etter deg som er nettverksbygger og relasjonsbygger med et langsiktig perspektiv, deg som alltid er tilgjengelig og skaper tillit og forutsigbarhet overfor kollegaer og samarbeidspartnere. Du kombinerer «pondus» og ydmykhet på en måte som vekker troverdighet blant de du jobber sammen med.

Hvorfor velge NorgesGruppen og denne muligheten?

 • En nøkkelrolle for å sikre vekst og markedsandel i Rogaland; rollen vil være vår viktigste ressurs for å sikre nyetableringer og riktige investeringer i regionen
 • En rolle der du vil sitte tett på utviklingen og forvaltningen av eiendom i Rogaland; selvstendig ansvar for å drive utvikling av eiendomsporteføljen i regionen i tillegg til å forvalte eksisterende leiekontrakter
 • En rolle som vil sette premisser for hvordan vi skal overvåke det regionale konkurransemarkedet
 • En sentral rolle i utviklingen av Norges 6. største selskap som jobber for å skape fremtidens handleopplevelse!

For spørsmål eller mer informasjon, ta gjerne kontakt med Helene Graver (940 85 000) eller Kristine Hedenstad (938 41 211) i Hartmark Executive Search.

Søknadsfrist: 31. oktober.

Om selskapet

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Våre kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter. Vi har ulike kjedekonsepter i det norske markedet; lavprisbutikker, supermarkeder og distriktsbutikker.

Våre konsepter i dagligvare er KIWI, MENY, SPAR og Joker. Deli de Luca, MIX og Jafs er servicehandelskonseptene. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.


Helene Graver | Kontaktperson

Søk her