Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ansvarig för Hållbarhet till AMF Fonder Kapitalförvaltning

 • Ansök senast: 31 oktober 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 31 oktober 2021
 • Stockholm

Rollen innebär att utveckla hållbarhetsarbetet inom AMFs kapitalförvaltning och att stötta kapitalförvaltningen i att implementera hållbarhetsstrategin i den löpande verksamheten. AMF förvaltar drygt 800 miljarder kronor, är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen, är ägare av ett stort antal intressebolag och onoterade bolag – vilket innebär att AMFs hållbarhetsarbete gör skillnad. AMFs mål är ett hållbarhetsarbete som bidrar till högre pensioner för AMFs 4 miljoner pensionssparare genom att stötta bolagen i den omställning som är nödvändig. Du kommer att ingå i ledningen för AMFs kapitalförvaltning och arbeta nära tillgångschefer, kapitalförvaltningschef och AMFs hållbarhetschef.

Ansvarsområden

 • Bidra till AMFs hållbarhetsramverk och strategi och Inom ramen för detta - ta fram förslag på strategi och mål för kapitalförvaltningens hållbarhetsarbete.

 • Ta fram kapitalförvaltningsövergripande rutiner och processer avseende kapitalförvaltningens övergripande hållbarhetsarbete.

 • Arbeta tillsammans med kapitalförvaltningen i implementeringen av hållbarhetsstrategin.

 • Arbeta tillsammans med förvaltarna i hållbarhetsbedömningen av enskilda bolag, inklusive:

  • Identifiera ägarfrågor kopplat till hållbarhet och delta i ägardialoger.

  • Godkänna undantagshantering av investeringar i bolag utanför på förhand godkänt investeringsuniversum.

 • Bevaka, delta och ansvara för påverkansdialoger/strategier.

 • Vara talesperson i generella hållbarhetsfrågor kopplat till hållbarhet inom kapitalförvaltningen

 • Ta initiativ till och medverka i branschsamverkan.

 • Stötta övriga inom kapitalförvaltningen i frågor som rör hållbarhet, exempelvis vara stöd i hållbarhetsrapportering, utformning av hållbarhetsinformation, val av dataleverantörer, tolkning av hållbarhetsregelverk med mera.

 • Stötta löpande och med strategiska kommunikationsinsatser som rör förvaltningsorganisationernas hållbarhetsarbete både direkt till kunder och till övriga intressenter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att integrera hållbarhetsarbete i kapitalförvaltning och som har god kunskap avseende regelverk och standarder inom området.

Du har även erfarenhet av:

 • Analys av företags hållbarhetsarbete och koppling till avkastningspotential och risk

 • Ägararbete med koppling till hållbarhet.

 • Strategier för att integrera hållbarhet i kapitalförvaltning.

 • Att driva förändringsarbete för att integrera hållbarhet i processer och rutiner på kapitalförvaltningen.

 • Branschsamverkan och dialog med bolagen.

Du har även god kunskap om:

 • Gällande hållbarhetsredovisningsstandarder och regelverk för såväl företag som för finansiella produkter.

 • Gällande och kommande EU-regler kring hållbarhet avseende finansiella produkter (exempelvis taxonomi och disclosure).

 • Internationella konventioner med koppling till hållbarhet, exempelvis PRI, ILO med mera.

 • Hållbarhets ratingar och index, såsom Sustainalytics, Morningstar med mera.

Du har förmåga att:

 • Identifiera strategi och utvecklingsbehov för AMFs kapitalförvaltning inom hållbarhet, utifrån omvärldsförutsättningar och regelverk.

 • Presentera AMFs hållbarhetsarbete i tal och skrift, kommunicera internt och externt om hållbarhet inom AMFs kapitalförvaltningen.

 • Arbeta självständigt och samarbeta tillsammans med förvaltare för att integrera hållbarhet i verksamhet.

 • Arbeta strukturerat med de många gånger komplexa frågor som aktualiseras och är bra på att omsätta analys till praktiska rekommendationer och handlingsalternativ.

Övrigt

Funktionen är placerad på Staben inom AMF Fonder under Stabschefen, med direktrapportering till vd och i vissa fall utskott och styrelse i såväl AMF som AMF Fonder. Funktionen samarbetar med ett antal avdelningar och roller inom kapitalförvaltningen och inom AMF. Funktionen ingår även i kapitalförvaltningens ledningsgrupp.

Vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Lunchförmån - Rikskort

 • Friskvårdsbidrag

 • Gym och träningspass på kontoret

 • Kontorsmassage

 • Förmånsportal Benify

 • Lifeplan pensionstjänst

 • Löneväxling mot pension

 • Hälsoundersökning (från 50 år)

 • 30 dagars semester

Om företaget

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på mer än 750 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans. Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.


Kenth Johansson | Kontaktperson

Ansök nu
AMF Fonder

Stockholm
Besök hemsida