Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ekonomichef

  • Ansök senast: 20 oktober 2021
  • Västerås
  • Ansök senast: 20 oktober 2021
  • Västerås

Är du beredd att som ekonomichef, controller och personalansvarig vara med och styra ett självständigt medelstort bolag med grymma ägare? Du ingår i en liten ledningsgrupp och har själv ett stort ansvar och påverkansgrad på företagets framtid.

Som ekonomichef har du huvudansvaret för ekonomifunktionen för den svenska verksamheten som omsätter cirka 400 miljoner och har drygt 100 anställda, med tillhörande traditionella arbetsuppgifter såsom resultatuppföljning, redovisning, rapportering och bokslut. Du kommer att arbeta aktivt med ekonomistyrning och är en drivande kraft i genomförandet av strategiska beslut i den svenska verksamheten med full kontroll på flödet i bolaget. Du är också företagets personalfunktion i denna tjänst och ansvarar för löneförhandlingar, arbetsmiljö, fackliga förhandlingar och rehab-planer.

Kvalifikationer

Bokföring, redovisning och ekonomi.

Om företaget

Fagerhult develops and manufactures professional lighting systems for public environments, indoor and outdoor. With our solid lighting knowledge and our wide range you get a partner for the entire project.

Lisa Tojkander | Kontaktperson

Ansök nu
Demo NorenLindholm

Västerås
Besök hemsida