Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Affärsenhetschef

 • Ansök senast: 31 oktober 2021
 • Linköping
 • Ansök senast: 31 oktober 2021
 • Linköping

Vi söker nu en Affärsenhetschef för ledningsnät inom Affärsområde Vatten och Avlopp
Vi på Tekniska verken strävar efter att vara ledande i vårt arbete med att utveckla den resurseffektiva regionen. En betydande del av det arbetet rör distributionen av dricksvatten, rena spillvatten och avleda dagvatten. Det hanteras inom Affärsområde Vatten och avlopp. Vi arbetar förebyggande med drift- och underhållsarbeten samt utbyggnad och förnyelse av näten – allt för att säkerställa en hög leveranssäkerhet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, att säkra en hållbar vattenförsörjning i en tillväxtregion med ett klimat i förändring är ett av våra mest prioriterade områden. Här får du möjligheten att söka en ledarroll i en livsviktig verksamhet!

Dina arbetsuppgifter:
Affärsenheten ledningsnät VA består av avdelningarna Kund, Plan och Projekt samt Drift & Utredning. Enheten ansvarar för planering, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av va-ledningsnäten liksom säkerställande av samtliga affärsområdets intäkter, kundsupport, kundkontakt VA och anslutning av nya kunder. Ditt uppdrag blir att leda och utveckla affärsenhetens olika avdelningar med totalt ca 25 medarbetare varav 3 avdelningschefer.

I din roll som chef över enheten ansvarar du för följande:

 • Att leda och utveckla affärsenheten och dess ansvarsområden på kort och lång sikt.
 • Arbeta för att affärsområdet på ett kostnadseffektivt sätt underhåller, säkerställer driften och förnyar det allmänna va-ledningsnätet samt gasledningsnätet.
 • Att ansvara för utbyggnaden av det allmänna va-ledningsnätet och gasledningsnätet görs i den omfattning som krävs.
 • Att inom ramen för den egna affärsenhetens verksamhet säkerställa att rapportering och information till myndigheter och andra instanser utförs enligt krav och ålägganden.
 • Personalansvar och budgetansvar den egna affärsenheten, delegerat miljöansvar och arbetsmiljöansvar.

Du sitter med i ledningsgruppen för Affärsområde Vatten och Avlopp samt i internstyrelsen. Du rapporterar till Affärsområdeschef. Rollen är belägen på huvudkontoret i Linköping.

Du som person har goda ledaregenskaper och ser samarbete som en väg till bra resultat. Du behöver ha en fallenhet för samverkan och vara en nätverksbyggare då du kommer att ha många kontakter både internt och externt.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
Du har en teknisk högskoleutbildning i grunden. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer men det viktigaste är att du har flera års erfarenhet av ledarskap från en komplex miljö. Det är meriterande om du har erfarenhet inom VA-området men det är inte ett krav.

Vill du veta mer?
Denna rekrytering genomförs av Skill. Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta [email protected] eller [email protected]

Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06.

Välkommen med din ansökan
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att söka redan idag, men senast den 31 oktober. Intervjuer kan komma att inledas och tjänsten tillsättas inom söktiden.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Peder Österlöf
Energiingenjör
"På Tekniska verken har vi goda möjligheter till fysisk träning och medarbetarnas hälsa har högsta prioritet. Det resulterar i pigga och glada medarbetare och skapar en skön arbetsplats att vistas på."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida