Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Head of Employer Branding Nordics

 • Ansök senast: 24 oktober 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 24 oktober 2021
 • Stockholm

Vet du hur man säkerställer att employer branding ligger högst upp på dagordningen? Brinner du för kommunikation, och vet hur man kommunicerar strategiskt för att öka kännedom och engagemang kring allt ifrån värderingar till organisationens framgångar? Ser du vikten av att arbetsgivarerbjudandet kommuniceras på ett attraktivt och konsekvent sätt, internt såväl som externt? Då kan det vara dig vi söker till rollen som Head of Employer Branding Nordics på Capgemini.

ROLLEN

I rollen som Head of Employer Branding Nordics har du många kontaktytor och stakeholders. Du ingår i den nordiska Talent Acquisition-organisationen men samarbetar löpande även med kollegor ifrån Marcomm, HR och affärsenheterna.

I ditt team ingår Onboarding Coordinator och Employer Branding Coordinator, vilka du kommer att ha fullt personalansvar över. Det innebär att ni tillsammans planerar och strukturerar era resurser och aktiviteter, och att du medverkar till deras personliga utveckling.

I ditt ansvar ingår bland annat att:

 • Utforma och implementera en EB-strategi som säkerställer hög arbetsgivarvarumärkeskännedom och attraktivitet
 • Säkerställa att vårt employer value proposition kommuniceras på enhetligt sätt i den nordiska organisationen
 • Driva och samordna vissa employer branding-aktiviteter i Sverige.
 • Vara ytterst ansvarig för oboadingprocessen. Då vi tror att en riktigt bra medarbetaronboarding är en viktig förutsättning för ett starkt ambassadörsskap ansvarar även du, ihop med ditt team, för den svenska onboardingen – med mål att skapa en toppengagerande upplevelse som på sikt ska kunna skalas inom den nordiska organisationen

Du har också det övergripande budgetansvaret för de båda områdena.

DIN BAKGRUND

Vi ser att din bakgrund kan ligga inom såväl marknad och kommunikation som HR, men att du har erfarenhet ifrån kunskapsintensiva organisationer, gärna inom IT/tech.

För att lyckas med och trivas i den här rollen tror vi att du:

 • Är van att underhålla effektiva nätverk
 • Brinner för employer branding
 • Är duktig på att inspirera och engagera andra; en stark kommunikatör i tal och skrift – även på engelska
 • Fattar beslut baserat på mätbarhet och relevanta KPI:er
 • Är van att diskutera och argumentera för din sak och vågar ta plats
 • Är grupporienterad och prestigelös, ser till teamets bästa

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP. "
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create. "

Vi har riktigt bra förmåner

 • Bonus program

 • Wellness benefits

 • Flexible work time policies

 • Fun and inspirational events

 • Arts and sports club

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Parental benefits

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Exciting assignments in different industries

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 270 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2020 omsatte koncernen 16 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Angelica Strand | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm
Besök hemsida