Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Krafthandlare

 • Ansök senast: 31 oktober 2021
 • Växjö
 • Ansök senast: 31 oktober 2021
 • Växjö

Vi söker en krafthandlare med inriktning mot system/dataflöde!
Bixia är ett elbolag som gör vad vi påstår, vi arbetar för mer närproducerad el. Detta gör vi genom att utveckla hållbara energitjänster och vara ett av de elbolag i Norden som köper in mest förnybar och lokalt producerad el. Just nu söker vi en krafthandlare inom system/dataflöde som ska hjälpa oss att hantera och optimera Bixias finansiella flöden samt medverka i förbättring av den externa datainhämtningen.

Dina arbetsuppgifter:

 • Förstå och kunna optimera och kapitalisera på Bixias finansiella/fysiska flöden
 • Nyttjande och anpassning av våra system när vi möter framtidens flexibla energisystem
 • Operativt utförande an finansiell handel enligt gällande rutiner
 • Förvaltning av Bixias interna kraftportföljer
 • Medverka i utveckling analys och rapporter

Vem är du?
Vi söker dig som tydligt kommer kunna förstå och utnyttja Bixias dataflöden för finansiell handel och med en förmåga och intresse för hur dessa flöden kan hanteras på ett optimalt sätt för både Bixia och slutkund. Du ska ett intresse för finansiella marknader och en vilja att göra affärer. Vi ser gärna att du är självgående och noggrann samtidigt som du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med medarbetare.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:

 • Relevant akademisk utbildning som systemförvaltare/mjukvaruutvecklare med intresse för finansiell handel

För mer information:
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Morgan Andersson, chef Krafthandel, 0470-70 33 80. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Henric Wedenberg, HR-partner, 013-20 92 76.

Välkommen med din ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober.

Några av våra medarbetare

Fredrik Karlsson
Social Media Manager
"Det bästa med att arbeta på Bixia är att jag känner att jag är med och driver utvecklingen framåt."
Åza Svahn
Säljcoach på Kundcenter
"Min största utmaning i jobbet är att få kunderna att göra ett aktivt val av elbolag och välja Bixia. I nästa steg gäller det att ge rådgivning och hjälp när det gäller elavtal."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Bixia är ett av Sveriges största elbolag. Vi växer ständigt och har idag över 250 000 kunder. Vi arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden. Energibranschen står inför många spännande utmaningar där vårt fokus är att vara en fortsatt stark och långsiktig aktör på den svenska och nordiska elmarknaden.

Vi är en arbetsplats som drivs av individer med öppenhet, en vilja att utvecklas, engagemang och en stark gemenskap. Vi drar oss inte för att kavla upp ärmarna för att föregå med gott exempel och inspirera andra - tillsammans ger vi en kraft som förändrar världen i rätt riktning.


TOM

… arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el.

… är certifierade som ett Schysst elhandelsbolag, vilket innebär att vi som elhandlare uppfyller 17 kundlöften för att våra kunder ska känna sig helt trygga och det ska vara tydligt vad man köper. Dessa löften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att vi tar särskild hänsyn till utsatta kunder i våra säljprocesser.

... har en miljöfond där alla kunder är med och bidrar. Syftet med Miljöfonden är att stötta projekt som antingen leder till att vi får mer närproducerad el från förnybara källor eller som minskar samhällets elanvändning. Hittills har vi delat ut ca 1 miljon kronor per år till flera hundra projekt.

… levererar 100 procent förnybar el till alla privatkunder.

… ägs av flera regionala bolag vilket ger oss en stark lokal förankring.

… är en direktaktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool, vilket ger oss försprång och ständig koll på elmarknaden.

... mäter kontinuerligt våra medarbetares upplevda hälsa - både fysisk och psykosocial för att i tidigt skede upptäcka eventuell ohälsa.

... arbetar aktivt med en feedback-kultur. Det innebär att cheferna har kontinuerliga coachingsamtal med sina medarbetare och att medarbetarna även får möjlighet att genom en enkät bedöma sin chef.

... strävar mot att alla medarbetare ska känna sig engagerade, att man ska trivas och må bra och leva som vi lär - i syfte att ha hållbara medarbetare.

... har ett eget hållbarhetsteam som aktivt arbetar med Bixias hållbarhetsfrågor utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

... har tillsammans med ett av sina ägarbolag en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering.

Morgan Andersson | Kontaktperson

Ansök nu