Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Är du Forefronts blivande Mood Manager?

 • Stockholm
 • Stockholm

Vill du vara med och skapa framtidens arbetsplats? Som en del av Forefront är du en Frontier. Någon som har passion och bryr sig. En person som vill bryta ny mark och uppskattar att jobba tillsammans med andra Frontiers. Vi har tuffa mål och en vision som förpliktigar. Forefront söker nu en passionerad Mood Manager - en person som får energi av människor, är orädd och trivs i komplexa miljöer. Är du den vi söker?

Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med teamet People & Culture bibehålla och utveckla vår kultur på Forefront. Du ansvarar bland annat för att våra interna aktiviteter och event så väl som kommunikationen i våra interna kanaler är välkomnande och kulturstärkande.

Att vara Mood Manager på Forefront innebär exempelvis att:

 • du är en naturlig kulturbärare

 • lära känna våra medarbetare och deras behov

 • förstå hur vår internkommunikation hänger ihop med välmående och förmågan att bygga kultur

 • kreativt planera, producera och redigera digital content som innefattar text, bild och film

 • projektleda interna events och resor

 • moderera våra introduktionsdagar för nya medarbetare

 • genomgående arbeta med att alla Frontiers skall ha samma upplevelse av oss som företag oavsett vilken organisatorisk del medarbetaren tillhör

 • hela tiden arbeta med helheten som spelplan med samarbete tvärs organisationen och olika funktioner

Kvalifikationer

VI SÖKER DIG SOM

 • känner igen dig i begrepp så som "Keep The Magic" eller "Go To Person"

 • älskar att vara kreativ och att även ta dina idéer vidare till verklighet

 • har erfarenhet av att arbeta med redigeringsprogram så som Photoshop, Indesign, Adobe, iMovie eller andra redigeringsprogram för bild och film

 • tidigare har genomfört projekt där självledarskap varit en naturlig del och där du även befunnit dig i ledande/initiativtagande roller vid skapandet och genomförandet av dessa.

 • är orädd och får energi av människor och trivs i sociala sammanhang

 • varit eller befinner dig i en högpresterande miljö och upplever dig själv som orädd

 • du har förmåga till insikt och reflektion av hur människor och grupper fungerar och drivs av att entusiasmera din omgivning.

DET ÄR MERITERANDE OM DU

 • kan visa på tidigare engagemang så som studier, projekt, eget företagande eller exempelvis föreningsengagemang

 • har ett genuint intresse för den pågående digitaliseringen som sker i vår omgivning och därmed även Forefronts erbjudanden

 • har dokumenterad erfarenhet av digitalproduktion av text, bild, film eller exempelvid podd

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.


.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Tilda Bihl | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm
Besök hemsida