Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Från utvecklare till arkitekt inom Cloud

 • Urval sker löpande
 • Malmö
 • Urval sker löpande
 • Malmö

Ta steget från erfaren utvecklare till arkitekt på Capgemini i Malmö. Vi letar efter dig som är nyfiken på att lära dig mer om Azure, har några års erfarenhet inom Microsoft .NET-stacken och samtidigt har hjärtat på rätt plats. Get the future you want!

Arbetsbeskrivning:

Som Cloudarkitekt på Capgemini, kommer du tillhöra vårt Microsoft Cloud Apps Team på Malmökontoret. Vi samarbetar med välkända varumärken och projekt med stor omfattning, och vi har även globala allianser med tunga tech-leverantörer.

Du kommer utveckla säkra molnlösningar, och sätta upp verktyg och best practices för utvecklarteam för att nyttja den utvalda molnplattformen på bästa sätt. Rollen innebär också att du kommer få hjälpa kunder att nå deras mål genom molntekniker, och maximera fördelarna som finns i molnlösningen.

Vi söker dig som:

Vi tror att den rätta personen för rollen har några års erfarenhet av utveckling och programmering, och som nu är ute efter ett karriärsteg mot arkitektrollen inom Azure. Kanske arbetar du i rollen som Tech Lead, Cloud Developer eller Senior Software Engineer inom .NET - eller annan motsvarande roll.

 • Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling inom Microsoft .NET-stacken
 • Börjat designa lösningar och skiftat ditt fokus från endast kod, till att se hela bilden
 • Jobbat i DevOps-miljö och har någon form av kunskap i CI/CD verktyg (Continuous Integration, Continuous Delivery)
 • Nyligen varit i kontakt med Cloud och/eller Azure, vilket fick dig..
 • ..väldigt intresserad av Cloud och Azure!
 • För framtida utveckling, vill du gärna ta Azure Solution Architect certifikatet hos oss (om du inte redan har tagit det)

Vi tror inte du vet allting om att vara arkitekt din första dag, men vi tror på din starka vilja att alltid utvecklas och lära sig nytt. Du strävar efter att vara en duktig partner för våra kunder, och har hjärtat på rätt plats.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Bonus program

 • Wellness benefits

 • Flexible work time policies

 • Fun and inspirational events

 • Arts and sports club

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Parental benefits

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Exciting assignments in different industries

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation.

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra initiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 270 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2020 omsatte koncernen 16 miljarder euro.

Get the future you want.


Selma Sternersson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Malmö
Besök hemsida