Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Viktor Rydbergs skola Fisksätra söker en specialpedagog

  • Ansök senast: 30 september 2021
  • Saltsjöbaden
  • Ansök senast: 30 september 2021
  • Saltsjöbaden

Välkommen att vara med och utveckla Viktor Rydbergs skola Fisksätra från start!

Viktor Rydbergs skola Fisksätra växer och en positiv tillströmning av elever sker och därför vill vi utöka personalstyrkan.

Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog.

Du har ett nära samarbete med rektor och elevhälsoteamet för att utveckla skolans organisation, arbetssätt och strategier för ökad måluppfyllelse med fokus på extra anpassningar och särskilt stöd för elever. Du är uppdaterad på kompensatoriska hjälpmedel och kan använda dessa i undervisningen. Du handleder pedagoger i det dagliga arbetet med elever i behov av stöd och gör klassrumsobservationer. Du ansvarar för bl.a. pedagogiska utredningar och att åtgärdsprogram utarbetas. Du arbetar systematiskt för förbättrad måluppfyllelse och har ett övergripande ansvar för elever som är i behov av stöd och som inte når kunskapskraven. Du planerar och utvärderar arbetet kring stödet. I din roll ingår också kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan arbeta självständigt och i team. Du ska handleda pedagoger utifrån din förmåga att se elevernas behov och kan sprida den kunskapen. Du har en mycket god samarbetsförmåga, flexibel, kommunikativ och är lösningsfokuserad och kan vid behov ta undervisning i större grupp.

Tillsättningen av tjänsten sker snarast eller efter överenskommelse.

Kvalifikationer

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors verksamhet är innovativ och kännetecknas av hög kvalitet och lust att lära – både för elever och personal. Vi lär oss tillsammans och genom det når vi längre. Viktor Rydbergs Fisksätra skola är stiftelsen åttonde skola som startar.

Våra lärares professionalitet och stora engagemang är en förutsättning för att eleverna ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade varje dag. Arbetar Du hos oss kommer Du uppleva en stimulerande och flexibel arbetsmiljö, allt för att Du som lärare ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och ha roligt under tiden! Vi är övertygade om att konst och vetenskap går hand i hand och att hjärnan vill ha roligt! Våra elever har alla tillgång till en egen laptop. Du ser digitala verktyg som en självklarhet i Ditt arbete, såväl som i elevernas.

Inom Viktor Rydbergs skolor uppmuntrar vi och investerar i kollegial och individuell fortbildning kontinuerligt över året, för att Du ska känna att Du är med och utvecklar en mångsidig, kompetent och innovativ skola samtidigt som Du själv utvecklas som ledare. Du har också möjligheter att ta flera kliv inom organisationen; som projektansvarig, förstelärare eller skolledare.

Om företaget

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten. Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete.


1994Första skolan startas, Viktor Rydberg gymnasium Djursholm!

1998Andra gymnasieskolan, Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, öppnar!

2003Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan öppnas med ytterligare utrymme för konst, musik, dans och teater.

2004Viktor Rydbergs samskola i Djursholm startar!

2014VRS Vasastan, stiftelsens andra högstadieskola, öppnar!

2017Ytterligare en högstadieskola startar - Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg!

2019Viktor Rydberg Gymnasium i Sundbyberg startar, under samma tak som vår högstadieskola där.

2021VR öppnar en F-9-skola i Fisksätra!

Isabella Stern | Kontaktperson

Ansök nu
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Saltsjöbaden
Besök hemsida