Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Specialist inom Geologi till Skanska Teknik/Vägtekniskt Centrum

  • Ansök senast: 30 september 2021
  • Stockholm +3 till
  • Ansök senast: 30 september 2021
  • Stockholm +3 till

Skanska Teknik är Skanskas tekniska enhet som stöttar organisationen med expertkunskap inom strategiska teknikområden. Som specialist på Skanska Teknik bidrar du till kostnadseffektiva, hållbara och kvalitetssäkrade tekniska lösningar i nära samverkan med Skanskas producerande enheter, inköp och marknad med flera.

Vi förstärker området Geologi inom Skanska Teknik och söker Dig som vill vara med och bidra till Skanskas fortsatta framgång med dina specialistkunskaper och ditt engagemang och driv.

Vi söker nu en erfaren bergsgeolog.

En specialist och expert inom geologi

Tillsammans med dina kollegor på Skanska VTC stöttar du Skanskas verksamhet i frågor som rör vår produktion av bergmaterial. Du är en specialist och vår tekniska spjutspets som ansvarar för frågor gällande kvalitet på bergtäkter, produktkvalitet och till en viss del miljöfrågor kopplat till produktionen.

Exempel på arbetsuppgifter är:

• Långsiktigt arbete med täkter och materialförsörjning
• Bergartskartering, petrografiska analyser och tunnslipsbestämningar
• Utreda bergmaterials lämplighet för olika ändamål
• Tekniskt stöd i entreprenadprojekt och produktutveckling
• Omvärldsbevakning
• Representera Skanska i branschorganisationer
• Stötta inom CE-märkning, DOP samt relevanta delar i AMA Anläggning
• Utvecklingsprojekt, interna och externa finansierade av t ex Vinnova, SBUF
• Bearbetning och utvärdering av insamlade fält- och analysdata, samt sammanställning av resultat i kartor och rapporter.

Resor förekommer då du ibland arbetar ute på fältet med provtagning och analys på plats.

Marknads- och miljöfrågor

Arbetet är mångsidigt och flexibelt då du även jobbar nära sälj, marknad och producerande enheter i våra täkter. I denna tjänst bidrar Du med kunskaper på Skanskas gemensamma resa att nå klimatneutralitet år 2045. Det kan handla om cirkularitet, masshantering, miljökemi, återvinning, miljödeklarationer, EPD mm.

Placeringsort är flexibel!

Några av våra medarbetare

Mats Rönnbo
Affärsutvecklingschef
"För att lyckas krävs först och främst viljan att bygga ett bättre samhälle."
Emma Holmgren
Produktionschef
"Vad som är spännande med Skanska är möjligheten att få bygga karriär och testa flera olika roller. "
Raghad Jasim
Projektingenjör
"Jag inledde min resa på Skanska genom Skanska ILP, ett perfekt sätt att få utvecklas genom praktik"
David Laming
Mätchef
"Kanske klyschigt, men det bästa med Skanska är mina kollegor och att jag är under ständig utveckling."
Mats Rönnbo
Development Director
"To succeed requires first and foremost the will to build a better society"
Emma Holmgren
Production Manager
"What is exciting about Skanska is the opportunity to build a career and test several different roles."
Raghad Jasim
Project engineer
"I started my journey at Skanska through Skanska ILP, a perfect way to develop through internships"
David Laming
Surveying Manager
"Maybe cliché, but the best thing about Skanska are my colleagues and that I am constantly evolving."

Kvalifikationer

Din bakgrund

Vi söker dig med högskoleexamen inom bergartsgeologi eller motsvarande kunskap och minst fem till tio års erfarenhet.

Som person har du stort engagemang i ämnet och tycker även om att jobba nära verksamheten i fält. Du har goda kunskaper om branschen och förmåga att se ett helhetsperspektiv. Du har goda datakunskaper samt gärna erfarenhet av CAD eller GIS.

Vi är en lärande organisation så vi letar efter dig som uppskattar ett löpande utbyte av kunskap och erfarenhet med dina kollegor inom Skanska.

Ansök senast 30 september

Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta våra specialister Lars Stenlid på 010-448 70 38 och Erik Liljeby på 010-449 13 66 samt rekryterande chef Henrik Johansson på 010-448 68 29.

Välkommen till Skanska!

Vi har riktigt bra förmåner

  • Test

Om företaget

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!


RubrikHos oss är du med och skapar förutsättningar till trygga områden och bättre levnadsvillkor för människor i samhället

RubrikDitt arbete bidrar i omställningen och utvecklingen för en hållbar framtid

RubrikDu är en del av ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera.

RubrikDu tillsammans med dina kollegor arbetar på ett säkert sätt för att främja en mer hälsosam och trivsam vardag.

RubrikHär bygger vi en inkluderande arbetsmiljö där du och olika människors kompetens och erfarenhet får plats.

TOMWhen working at Skanska you take part in creating good conditions for safe areas and better living conditions for people in our community

TOMYour work contributes to the development of a sustainable future

TOMYou are part of an open workplace culture where everyone feels confident to make their voice heard, act and react.

TOMYou and your colleagues work safely to promote a healthier and better everyday life.

TOMTogether we are building an inclusive workplace culture that make room for our differences.

Kenneth HR Skanska | Kontaktperson

Ansök nu
Skanska Sverige

Stockholm +3 till
Besök hemsida