Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Utviklingssjef

 • Søknadsfrist: 3. oktober 2021
 • Lysaker
 • Søknadsfrist: 3. oktober 2021
 • Lysaker

Stillingen er nyopprettet, og resultat av et strategiarbeid som er gjennomført i selskapets styre, og videre ivaretatt av daglig leder. Bakgrunnen for opprettelsen av stillingen er som følger:

Selskapets grunnleggere og største aksjonærer er begge 75 år og delvis arbeidende pensjonister, mens daglig leder nærmer seg 60 år. Denne ansettelsen er således et viktig skritt i retning av å forberede et generasjonsskifte i organisasjonen. I og med at selskapet besitter en ganske så spiss kompetanse, ser man for seg at den som ansettes kommer til å bruke noe tid på å sette seg inn i virksomheten; bli kjent med arbeidsmetoder, rutiner, HMS-problematikk, marked og kunder.

Overordnede ansvarsområder:

 • Være en sentral del av selskapets ledelse og ta et etter hvert overordnet ansvar for selskapets videre utvikling
 • Sette seg grundig inn i arbeidsmetodikk, administrative og operasjonelle verktøy og ikke minst tekniske problemstillinger rundt vann i betong; bygge egen spesifikk kompetanse
 • Lede prosjekter
 • Ha kundekontakt; bygge relasjoner
 • Videreutvikle selskapets dokumentasjon
 • Delta i selskapets kommersielle og organisasjonsmessige utvikling

Kompetanse

Rett kandidat har sannsynligvis flere års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, gjerne med bakgrunn som håndverker og senere bygge-, anleggs- eller prosjektleder. Vi tror også du har med deg en utdanning, gjerne fra teknisk fagskole, høyskole eller universitet.

Erfaring med betongarbeider, grunnarbeider og/eller armering vil være positivt, men ikke nødvendig.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Er nysgjerrighet og med et sterkt ønske om å lære dette håndverket
 • Praktisk anlagt, må like å «bli møkkete på henda»
 • Må tørre å utfordre etablerte sannheter, men samtidig ha respekt og ydmykhet for det etablerte
 • Ha gode kommunikasjonsevner; må kunne kommunisere med kunder, kolleger og eiere på like godt vis
 • Initiativrik
 • Må trives i en flat organisasjon, og like korte beslutningsveier
 • Ambisiøs, også med tanke på å kunne ta større roller i selskapet på noe lengre sikt
 • God i norsk muntlig og skriftlig; i stand til å dokumentere prosesser

Hvorfor velge Ingeniør Habberstad og denne muligheten?

 • Muligheten til å forme en helt nyopprettet stilling
 • Et svært godt og stabilt arbeidsmiljø, med gode sosiale ordninger
 • Store påvirkningsmuligheter i en svært flat organisasjonsstruktur
 • Mulighet for å bygge seg en unik kompetanse i et sannsynligvis voksende marked, der blant annet mer ekstremvær vil utsette betongkonstruksjoner for påkjenninger i økende grad
 • Muligheter for medeierskap og fremtidig lederposisjon

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search - Stein Holmsen, tlf. 907 57 567 eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 3. oktober.

Om selskapet

Selskapet Ingeniør Habberstad AS ble etablert i 1990 av Bent Habberstad og Ivar Aanstad, da førstnevnte i en periode før dette hadde arbeidet med forskjellige metoder for å stoppe vanninntrenging og gjennomtrenging i betong. Primært gjaldt dette en patentert løsning kalt WaterStop, som i utgangspunktet var en fysisk sperre som ble montert, men etter hvert har kjemisk injeksjon og annen vanntetting blitt hovedvedviksomheten.

Gjennom de første 20 årene i selskapets liv var dette en relativt liten operasjon, der grunnleggerne for en stor del selv sto for utføringen av oppdragene. I 2007 ansatte man Aleksander Pustelnik, som har vært sentral i å ansette og lære opp dyktige kollegaer. Gjennom de siste ti årene har etterspørselen økt, og man har bemannet opp i takt med dette. I 2014 ble nåværende Daglig leder Yngve Holm ansatt. Han primære oppgaver besto i å strukturere opp selskapets prosesser, ikke minst økonomisk/administrative, og dette, sammen med det tekniske og markedsmessige, har gjort at man har lyktes svært godt.

Omsetning er gjennom disse årene er omtrent tredoblet, og man sysselsetter nå i overkant av 20 personer. Lønnsomheten er svært høy.


Stein Holmsen | Kontaktperson

Søk her
Ingeniør Habberstad

Lysaker
Besøk nettside