Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

HR Rådgiver

 • Søknadsfrist: 30. september 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 30. september 2021
 • Oslo

Skanska Bygg Oslo har i området Oslo og omegn et stort spenn av prosjekter, i mange størrelser og segmenter, både for offentlige og private byggherrer. Vi satser tungt på profilerte bygg med stort samfunnsavtrykk og tydelig miljøfokus, og er en av bransjens største og ledende aktører. Vi er totalt ca. 270 funksjonærer og 160 fagarbeidere

Som HR Rådgiver er du ansvarlig for å sikre god HR støtte til regional ledelse og våre operative organisasjoner ute i prosjekt. Oppgavene er varierte, men handler i stor grad om å rekruttere, utvikle og beholde bransjens beste mennesker, samt utvikle team og organisasjon til å yte best mulig.

Du vil i hverdagen jobbe tett på operativ linje i Bygg Oslo sammen med regional HR sjef. Samtidig inngår rollen i HR avdelingen bestående av 25 fagpersoner med spesialistfunksjoner innen blant annet rekruttering, kompetanseutvikling, inkludering og mangfold og arbeidsrett.


HR Rådgiver – Skanska Bygg Oslo


Skanska Bygg Oslo søker en helhetstenkende og forretningsorientert HR Rådgiver. I Skanska lever vi av kompetansen vår. Vi må sikre at vi har de beste menneskene i bransjen, og organisere oss slik at våre team leverer på høyest mulig nivå. HR har en helt sentral rolle i dette arbeidet, og er en etterspurt forretningspartner for vår linjeorganisasjon regionalt og i prosjekt.

Vi søker deg med sterk HR – faglig kompetanse, driv for å levere resultater, og som forstår hva som kreves for å stå skulder til skulder med kjernevirksomheten i en organisasjon for at vi sammen skal lykkes. Du er pragmatisk, en lagspiller, og trives med å ta ansvar og eierskap.


Vi kan tilby:

 • En unik rolle der du er del av et sterkt HR fagmiljø, men samtidig har selvstendig og helhetlig ansvar for HR leveransene i Bygg Oslo i tett samarbeid med HR sjef i regionen.

 • Et selskap med en kultur preget av trivsel og stolthet. Skanska er en spydspiss i bransjen, har til enhver tid store, komplekse og spennende prosjekter med stor samfunnspåvirkning. Vi er stolte av det vi får til sammen!

 • Gode muligheter for personlig utvikling da du vil få mulighet til å jobbe bredt med HR faget

 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram


Arbeidsoppgaver:

 • Drive HR arbeidet i regionen i tett samarbeid med HR sjef

 • Fasilitere og lede faste prosesser i Skanskas HR årshjul – som eksempelvis lønnsoppgjør, medarbeiderundersøkelse og mål/utviklingssamtaler

 • Helhetlig og selvstendig ansvar for forbedringsprosjekter

 • Kompetanseutvikling

 • Rekruttering og employer branding

 • Fasilitere teamutviklingsaktiviteter i ledergrupper og i prosjekt


Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års erfaring med HR arbeid, gjerne i større prosjektorganisasjon

 • Høyere utdanning med fokus på fagfeltene HR/organisasjon/ledelse

 • Erfaring med rekrutteringsprosesser


Egenskaper:

 • Tar initiativ og arbeider selvstendig, strukturert og med høy grad av integritet

 • Arbeider effektivt i et hektisk miljø samtidig som du opprettholder kvalitet

 • Endringsvillig og løsningsorientert med stå-på-vilje i vanskelige situasjoner

 • Gode samarbeidsevner, god til å lytte og kommunisere

Kontorsted er i Oslo, i flotte og moderne lokaler på hovedkontoret ved Grünerløkka, men med stor grad av fleksibilitet i en relativt selvstendig stilling.

Stillingen rapporterer til HR Sjef Bygg Oslo.


Kontakt:

HR Sjef Bygg Oslo Audun Lundby, 47 40 07 02

HR Business Partner FO Bygg Vibeke Fjeld, 98 21 01 98

Alle søknader behandles konfidensielt.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside