Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Säkerhetschef

 • Ansök senast: 20 september 2021
 • Solna +1 till
 • Ansök senast: 20 september 2021
 • Solna +1 till

Säkerhetschefens huvudsakliga syfte är att utveckla säkerhetsarbetet inom verksamheten, att tillse att en obruten ansvarskedja finns mellan myndigheter och bolagets högsta ledning samt att utforma och följa upp bolagets policy, riktlinjer och utfall inom säkerhetsområdet.

Säkerhetschefen ansvar vidare för att Green Cargo uppfyller nationella och internationella myndighetskrav inom säkerhetsområdet samt att säkerhetsarbetet utvecklas i enlighet med företagets säkerhetspolicy och beslutade mål. Enheten svarar även för att framförallt Operations samt Green Cargo AS implementerar och systematiskt utvecklar effektiva arbetssätt och systemstöd som leder till affärsmässiga förbättringar.

Säkerhetschefen ska även tillsammans med sin avdelning coacha övriga organisationen, med särskilt fokus på Produktion och Fordon, för att dessa ska kunna driva ett effektivt förbättringsarbete inom säkerhet.

Till din hjälp har du 11 medarbetare inom enhet Säkerhet som är direkt underställda säkerhetschefen. Dessa 11 personer är fördelade inom rollerna Verksamhetsstöd Säkerhet, Säkerhetsutvecklare, Skadereglerare samt Säkerhetsrådgivare. Som ledare utgår du från våra ledarprinciper; är tydlig, är synlig, har integritet, är lojal och skapar engagemang då du leder och fördelar arbetet inom verksamheten.

Några av våra medarbetare

Emma
Radioloksoperatör
"Detta är ett fantastiskt jobb, det är även rätt häftigt att jobba på Sveriges största rangerbangård."
Erik
Lokförare
"En av fördelarna att jobba på Green Cargo är möjligheten till karriärsutveckling."
Marcus
Försäljning
"Man har stort utrymme för att ta egna initiativ, mycket frihet under ansvar skulle jag säga."
Louise
IT
"Samarbetet fungerar jättebra, det är inte vi och dom – det är vi tillsammans."

Kvalifikationer

Du har akademisk examen alternativt annan utbildningsbakgrund om den kompletterats med relevant arbetslivs- och chefserfarenhet. Dokumenterad arbetslivserfarenhet från roller med fokus och ansvar för säkerhetsarbete inom operativa miljöer, gärna från tung industri samt erfarenhet av ledande roller och personalansvar är meriterande. Vi ser även att du framgångsrikt har lett samt drivit systematiskt förändringsarbete och varit med i samverkan och arbete med myndigheter för att förstå och påverka, för företaget, viktiga frågor. Utöver detta är det en merit att du har erfarenhet av arbete inom godstransport och järnväg. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Viktiga egenskaper för att lyckas i rollen:

 • Stark drivkraft och naturligt fokus på kontinuerliga förbättringar
 • Naturliga ledaregenskaper med förmåga att få med sig människor
 • Konstruktivt förhållningssätt och lösnings- och målorienterat fokus
 • Fokus på att skapa konkreta resultat med tydlig positiv effekt
 • Snabbhet i att hantera viktiga frågor och utvecklingsarbete
 • Duktig kommunikatör med god förmåga att skapa förståelse, engagemang och entusiasm
 • Stark analytisk förmåga och fallenhet att hantera komplex information
 • God förmåga att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt
 • Lätt att fungera väl även i komplexa sammanhang med många gränssnitt
 • Hög etisk nivå och utpräglad ansvarskänsla

Mångfald och inkludering
Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och ambition som driver bolagets framgång. Vi ser att olikheter bland våra medarbetare stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling. Vi vill därför ha en arbetsplats präglad av mångfald och välkomnar sökanden med olika typer av kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.

Bakgrundskontroll
På Green Cargo värnar vi om en säker och trygg arbetsplats. Som en del av det arbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ersättning för läkarvård och läkemedel

 • Pension och försäkringar enligt kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Rabatt hos våra partnerföretag

 • Utbildning & utveckling via vår interna plattform

 • På Green Cargo är trivseln och stoltheten hög

 • Stora möjligheter till karriärutveckling

 • De flesta väljer att stanna länge hos oss

 • Vi hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen

Om företaget

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020. www.greencargo.com


Visste du att..TOM

TOMVåra lokförare kör nästan 400 godståg per dygn i Sverige. Det motsvarar cirka 10 000 lastbilstransporter eller en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång.

TOMMed våra 24 godståg till och från kontinenten varje dygn slipper Europas motorvägar en lastbilskö på 1,6 mil.

TOMGodsvagnarna i våra tåg rullar tillsammans 41 varv runt jorden – varje dygn.

TOMEftersom stålhjul rullar lätt mot stålräls så kan godset med våra eldrivna tåg komma 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp. Så när näringslivet väljer godståget, andas naturen ut.

TOMAlla transportslag behövs – men när det ska transporteras mycket gods långa sträckor, då är tåget och våra transporter det smartaste valet.

Markus Gardbring | Kontaktperson

Ansök nu
Green Cargo

Solna +1 till
Besök hemsida