Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Tech lead

 • Stockholm
 • Stockholm

Som tech lead på Forefront Consulting kommer du ha en central roll både i din affärsenhet och i ditt kundteam. Rollen passar dig som själv har jobbat som utvecklare och som gärna tar ett större ansvar över teamets hela leverans. Vi ser det som ett utmärkt sätt att kombinera passion för teknik med ledarskapsambitioner. Som tech lead har du en varierad vardag, allt från att delta i arkitekturen av lösningen till att hjälpa till i bemanningsfrågor av teamet. Mycket av arbetet fokuserar på lösningen, här är exempel på vanliga uppgifter:

 • Söka nya innovativa idéer och tekniker
 • Se till att teamet kontinuerligt jobbar med kvalitetshöjande åtgärder
 • Hjälpa teamet i det fall det kör fast
 • Vara kontaktyta mot andra tekniska intressenter
 • Stötta beställarna med insikter och råd kring vägval

Idag ligger en stor del av våra kunders verksamheter och affärskritiska tjänster digitalt, vilket gör att det ställs höga krav på användbarhet och tillgänglighet (WCAG). ​Typiska tekniker hos oss är .NET, Node.js, React, Angular, Azure, CMS och många fler. Kundteamen kan variera i storlek men är oftast en grupp beståendes av frontend- och backendutvecklare, UX / tjänstedesigner, scrummaster och kundens produktägare.

Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling i olika former och strävar efter en omhändertagande kultur där vi stöttar varandra och delar kunskap och erfarenheter.

Är det här något som lockar dig - varmt välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Träffa en av våra fantastiska konsulter här!


.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Jenny Norell | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm
Besök hemsida