Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Fuel Technician

 • Ansök senast: 30 september 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 30 september 2021
 • Stockholm

Vår bransch är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det och omställningen till fossilfrihet har börjat. Vi vill leda den transformationen och hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, minska sina klimatavtryck. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Följ med på vår resa mot en fossilfri framtid!

Engineering SE ingår i divisionen Sustainability & Network som innehåller specialiststödfunktioner för retail-verksamheten. Engineering SE är den grupp som ansvarar för teknisk utveckling, drift och underhåll, samt ny-och ombyggnadsprojekt i stationsnätet. Gruppen består idag av 10 personer, där ansvaret är indelat dels geografiskt och dels efter ansvarsområde fastighetsteknik, butik, drivmedelsteknik och biltvätt. Gruppen är huvudsakligen baserad i Stockholm, med två medarbetare som utgår från Malmö.

Som Fuel Technician ansvarar du för:

- Planering, beställning och uppföljning av drifts- och underhållsarbeten på drivmedelsanläggning och markanläggningar på OKQ8s servicestationer. Du deltar i ekonomisk planering och gemensamt budgetarbete.

- Planering, kalkylering, upphandling och styrning av strategiska investeringsprojekt, t ex nybyggnad av automatstationer, konvertering av befintliga stationer, större arbeten på drivmedelsanläggningar pga myndighetsbeslut eller avveckling, rivning och sanering vid behov.

- Hantering av akuta felärenden.

- Uppföljning av anlitade entreprenörers och konsulters arbete vid regelbundna möten och utvärderingar.

- Kontakter med berörda myndigheter och att säkerställa att kontroller och rapportering utförs.

- Hantering av eventuella drivmedelsspill eller andra incidenter i samband med drivmedelshantering.

Som Fuel Technician får du ett stort ansvar att självständigt hantera varierande utmaningar inom teknik, avtal, kostnadshantering och författningskrav. Detta ger möjlighet att utvecklas inom projektledning eller som teknisk specialist. OKQ8 erbjuder också stora möjligheter att få söka sig till nya roller inom organisationen.

Eftersom varje medarbetare ansvarar för sitt teknikområde på alla stationer inom ett visst geografiskt område innebär det att du tillbringar en stor del av din arbetstid på resa. Detta betyder att möjligheterna till daglig samvaro och samverkan med gruppen blir mer begränsade. I gengäld har du mycket kontakt med andra personer inom organisationen, både lokalt på stationerna och centralt. Det innebär också att du har nära samarbete med anlitade leverantörer.

Trots att arbetet ofta sker på distans och att gruppen sitter på flera orter är det god sammanhållning. För att säkerställa samverkan och kunskapsutbyte har vi måndagsmöten för att kunna diskutera veckans utmaningar och regelbundna gruppmöten.

Du kan ha din bas i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Några av våra medarbetare

Lisa Öhrqvist
Communication Coordinator
"OKQ8 har gett mig möjlighet att utvecklats både i min roll som kommunikatör men också som människa."
MATTIAS SUNDSTRÖM
Säljchef
"Det bästa med mitt jobb är variationen. Ingen dag är den andra lik. Samt lagandan, vi har så kul tillsammans."
ÅSA STEINBAUER
Biträdande Säljchef
"Ingen dag är den andra lik, OKQ8 är en lärorik arbetsplats där du går hem med en ny erfarenhet varje dag!"
PÄR NEUMAN
Area Manager/Försäljningschef
"OKQ8 erbjuder många spännande roller inom olika områden och härliga möjligheter att växa och utvecklas!"
Lisa Öhrqvist
Communication Coordinator
"OKQ8 har gett mig möjlighet att utvecklats både i min roll som kommunikatör men också som människa."
Daniel Slorafoss
Head of Supply Chain Oils
"Hos OKQ8 tror vi på hjärta och talang – gör du ett bra jobb öppnas mängder av spännande möjligheter."
PÄR NEUMAN
Area Manager/Försäljningschef
"OKQ8 erbjuder många spännande roller inom olika områden och härliga möjligheter att växa och utvecklas!"
ÅSA STEINBAUER
Biträdande Säljchef
"Ingen dag är den andra lik, OKQ8 är en lärorik arbetsplats där du går hem med en ny erfarenhet varje dag!"
Du?
-
"Är du vår nästa kollega?"
Felix Simoens
Trainee B2B Sales 2019
"Jag har fått de bästa förutsättningarna att utveckla unika kompetenser och rivstarta karriären"

Kvalifikationer

Vi söker

Dig som är självgående, flexibel, noggrann och social. Du har en teknisk utbildning eller relevant arbetserfarenhet inom anläggningsteknik eller drivmedelsteknik och projektledning. B-körkort är ett krav.

OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Tjänstepension och friskvårdsbidrag

 • Lunchbidrag som betalas ut med lönen

 • Fri läkarvård upp till högkostnadsskyddet

 • Möjlighet till ersättning vid föräldraledighet

 • Lån via OKQ8 Bank till rabatterade priser

 • Personalrabatt på våra stationer

 • 3 extra klämdagar varje år, utöver semester

 • Utbildningar via interna plattformar

 • Fler personalerbjudanden i förmånsportalen

Om företaget

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Därför arbetar vi fokuserat med fyra områden för att såväl attrahera som behålla medarbetare.

 • Modiga ledare - Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor.
 • Flexibelt arbetsliv - Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov.
 • Familj och fritid - En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär.
 • Utveckling och talang - Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.

Visste du att OKQ8:TOM

TOMÄr övertygade om att framtidens mobilitet är fossilfri. Vi vill leda den utvecklingen och samtidigt hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, ställa om och vara med och bidra.

TOMI grunden är ett kooperativ som verkar för sina medlemmars bästa. Idag har vi 1,6 miljoner medlemmar fördelat på sex föreningar runtom i landet.

TOM2012 etablerade Europas första hållbara station. Idag har vi 10 hållbara stationer, vilket innebär att stationen byggs med hållbara material, delvis drivs av solceller och bergvärme, och därmed gör av med 50 % mindre energi än en vanlig station.

TOMIdag har 210 laddplatser för elbilar runtom i Sverige tillsammans med vår samarbetspartner Tanka.

TOMErbjuder en mobil biltvätt, Steamrex by OKQ8. Tjänsten innebär att vi kommer och tvättar bilen där kunden önskar. Tvätten genomförs med miljövänlig ångteknik, en effektiv och miljövänlig metod som endast förbrukar fem liter vatten per tvätt och där smutsen samlas upp i trasor.

TOMÄr Sveriges största leverantör av solenergi. Solpanelerna som vi har sålt genom vårt bolag Kraftpojkarna genererar årligen flest megawattimmar i Sverige.

TOMHar Sveriges största stationsnätverk med den fossilfria dieseln HVO100. Ett drivmedel som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

TOMHar tagit fram egna miljömärkta bilvårdsprodukter så som avfettning, bilschampo och spolarvätska.

TOMHar fler än 280 biltvättsanläggningar runtom i landet. Vi tar hand om det smutsiga spillvattnet så att det inte hamnar i naturen.

TOMÄr en arbetsplats som strävar efter jämställdhet och människors lika värde. Vår Uppförandekod stödjer FNs initiativ Global Compact.

Niklas Skerfving | Kontaktperson

Ansök nu