Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Säljare
I'm interested

Industry

Startup

Category

Sales

Experience

Mid level

Contact Person
Magda Rosinski Sedeborg

Job Description

Säljare

About the company

Refapp är ett webbaserat verktyg som ger dig full kontroll över dina referenstagningar.

Refapps vision är ”framtidens referenstagning”, dvs att digitalisera, effektivisera och höja validiteten i rekryteringsprocessers referenstagning. Refapps webbaserade verktyg ger användarna full kontroll över referenstagningar. Kraftig tidsbesparing, GDPR-kompatibilitet samt en högre validitet på referenstagningen är bieffekter att digitalisera framtidens referenstagning.

Kontakta oss om ni vill digitalisera och effektivisera er referenshantering!

I'm interested