Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Chef redovisning och controlling till Collectum

 • Urval sker löpande
 • Stockholm
 • Urval sker löpande
 • Stockholm

Collectum bidrar till att skapa trygghet – under och efter arbetslivet. Vi är en valcentral för tjänstepensionen ITP och fungerar som en länk mellan de privatanställda tjänstemännen, arbetsgivarna och försäkringsbolagen. Vi har inget eget vinstintresse utan jobbar på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK. Vi är stolta över vårt uppdrag och att vi är en viktig aktör i det svenska pensionssystemet.

Nu söker vi en Chef för redovisning och controlling. Är du en person som motiveras av att skapa nya effektiva arbetssätt och att forma ekonomiprocesser som stödjer verksamhetens behov? Vill du bli del av ett team där arbetsklimatet präglas av engagemang, eget ansvar och positiv stämning? Då kan detta vara tjänsten för dig!

OM TJÄNSTEN OCH TEAMET

Som Chef för redovisning och controlling på Collectum jobbar du tillsammans med, och har personalansvar för, en Redovisningsekonom och en Controller. Du har också ett nära samarbete med kollegorna i gruppen för betalningar. Du ingår i ledningsgruppen för den administrativa enheten och du förväntas vara delaktig i att utveckla goda samarbeten med såväl interna parter som revisorer och kapitalförvaltaren för Garantistiftelsen för ITP och TGL (GIT). Vi är en enhet som månar om att ge god service och att finnas för verksamheten när det kommer till stöd och hjälp i ekonomiska frågor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:

 • Stöd i månads- och årsbokslut för Collectum och GIT (Garantistiftelsen för ITP och TGL)
 • Stöd i prognos- och budgetprocesserna
 • Intern ekonomisk rapportering och uppföljning
 • Upprätta skriftliga rapporter avseende ekonomisk utveckling till styrelsen för Collectum och GIT
 • Huvudansvarig för årsredovisning för Collectum och GIT
 • Löpande kontakt med revisorer
 • Inkomstdeklarationer Collectum och GIT
 • Underhålla och utveckla internredovisningen samt finansieringsmodellen, systemstödet är idag en omfattade kostnadsfördelningsmodell i excel som inkluderar exceleratorfunktionalitet
 • Systemägare och kravställare på ekonomis system
 • Huvudansvarig för löpande redovisning/bokföring och avstämningar
 • Ansvarig för löpande moms- och skattefrågor


MER OM DIG OCH VAD VI SÖKER

Du har mångårig erfarenhet från att arbeta i en liknande roll. Du är utbildad högskoleekonom eller motsvarande och har flera års erfarenhet från redovisning och controlling. Det är meriterande om du har erfarenhet av att bokföra och värdera finansiella instrument men det är inget krav.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva förändringsarbete sedan tidigare. Collectum befinner sig i en förändringsresa (läs mer om det längre ner!). Det kräver anpassningar i ekonomi och finansieringsmodell och vi står bland annat i startgroparna för att upphandla ett nytt prognos- och budgetverktyg.

Andra beskriver dig som en vän av god ordning och du har ett strukturerat, proaktivt sätt att arbeta. Du tycker själv om att vara delaktig i leveransen och i det dagliga arbetet och du ser inga problem med att balansera det operativa arbetet med större ansvar och delaktighet i strategiska beslut. Du har ett coachande förhållningssätt gentemot dina medarbetare och kollegor och du ger andra utrymme och tillit att ta helhetsansvar för sina arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad och behjälplig när verksamheten behöver stöd och råd i ekonomiska frågor och du är duktig på att göra ekonomi begripligt för mottagaren.

MER OM COLLECTUM

Collectum är i en förändringsfas där vi rör oss mot och utvecklar tekniska lösningar för att öppna upp och tillgängliggöra information och tjänster för andra aktörer. Målet - att förbättra och göra det enklare för våra kunder att ta del av ITP-information. I framtiden innebär det att Collectums tjänster och erbjudanden kommer finnas i fler kanaler än de gör idag, en naturlig förändring som drivs på av såväl marknadens efterfrågan som teknikens möjligheter. För oss som jobbar på Collectum innebär det en pågående förflyttning mot nya arbetssätt, teknologier, systemlösningar och samarbeten med externa aktörer. Häng med på vår spännande resa!

Collectum vill vara en arbetsgivare som bidrar till att skapa trygghet - under och efter arbetslivet. Vi är en liten organisation med ca 140 anställda. Det innebär korta beslutsvägar, men ställer också krav på ett personligt ledarskap och lagarbete. Våra förmåner utgår från att skapa en hållbar arbetsplats med hållbara medarbetare. Vi vill uppmuntra till goda vanor, ökat välbefinnande och en möjlighet att själv kunna planera och prioritera sin tid. På så vis skapar vi tillsammans goda förutsättningar för prestation och arbetsglädje. Några av de förmåner som uppskattas mest av våra kollegor är förmånliga pensionslösningar, arbetsfria Collectumdagar, massage på jobbet och subventionerad lunch.

ÖVRIGT

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta vår HR-specialist Alexandra Schröder på [email protected] eller Per Carlson, Administrativ chef, på [email protected].

Facklig representant för FORENA är Camilla Björk, 076-209 8135 och facklig representant för SACO är Anders Jonasson, 08-508 981 67.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Flexibla tider & möjlighet till distansarbete

 • Ledighet och Collectumfria dagar

 • Benifys förmånsportal

 • Sociala aktiviteter

 • Subventionerad lunch

 • Hälsoinsatser

Om företaget

Vad är framgång för dig? För oss är det att ge mesta möjliga pension till alla som har ITP och att göra tjänstepension enkelt för arbetsgivare och anställda. Hos oss firar vi när vi genom våra upphandlingar lyckats sänka avgifterna och därmed bidra till högre tjänstepensionen för våra 2,4 miljoner försäkrade tjänstemän.

Collectum fungerar som en länk mellan de privatanställda tjänstemännen, arbetsgivarna och försäkringsbolagen som förvaltar ITP. Vi har inget eget vinstintresse utan jobbar på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK

Vilka är viVi är en liten organisation med ca 140 anställda, vilket innebär korta beslutsvägar men ställer krav på personligt ledarskap och samarbete. Vår arbetsplats präglas av engagemang och utrymme för eget ansvar där Collectums way of working visar vägen. Vi är stolta över vårt uppdrag och att vi är en viktig aktör i det svenska pensionssystemet.

HållbarhetGenom vår verksamhet och vårt uppdrag bidrar vi till ekonomisk trygghet för de privatanställda tjänstemännen. Vår ställning som en oberoende aktör utan eget vinstsyfte gör att vi på ett trovärdigt sätt kan stå på ITP-spararnas sida och verka för deras bästa.

Vi gillar att vi är olikaVi anser att en mångfald av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter är en möjliggörare för ett mer dynamiskt och effektivt arbetsklimat. Jämställdhet ser vi som en självklarhet, och genom lönekartläggning säkerställer vi att det inte finns några osakliga löneskillnader.

Alexandra Schröder | Kontaktperson

Ansök nu
Collectum

Stockholm
Besök hemsida