{$ msg.text $}
Praktik eller examensarbete för studenter
Ansök nu

Bransch

Elektronik

Kategori

Alla områden

Erfarenhet

Inget krav

Kontaktperson
gunilla norman

Arbetsuppgifter

För studenter

På Fagerhult ser vi det som en viktig framgångsfaktor att ha etablerade kontakter med studenter runt om i världen.

Vi verkar i en dynamisk, global verklighet och det är av yttersta vikt att vi är väl förberedda att möta framtida utmaningar. Som en del i detta arbetar vi för att skapa goda relationer med potentiella framtida medarbetare. Ett nära samarbete med studenter är därför en viktig del och bidrar till att öka vår kunskap och få tillgång till den senaste forskningen. Samtidigt kan en praktikplats eller ett examensarbete inom vår organisation kan vara ett första steg till en framtida karriär inom Fagerhultskoncernen.

Är du intresserad av att genomföra en praktikperiod eller ett examensarbete i samarbete med oss är du välkommen att skicka in en ansökan.

Om företaget

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 000 anställda och verksamheter i 20 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, I-Valo och Arlight. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Ansök nu