Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ansvarig Kundupplevelse

 • Ansök senast: 19 september 2021
 • Solna
 • Ansök senast: 19 september 2021
 • Solna

Nu söker vi en Ansvarig Kundupplevelse till avdelningen Erbjudande & Format på Coop Center. Brinner du för kundmötet och vet att nöjda kunder är en förutsättning för framgångsrika affärer är det här en roll som kan passa dig.

I rollen kommer du att vara en motor och inspiration i arbetet för mer nöjda kunder och medlemmar. Du har ansvaret att utveckla kundmötet och hela kundupplevelsen inom Coop och driva åtgärder för att öka kundupplevelsen. För att lyckas ser vi att du har gedigen erfarenhet av utveckling med kunden i fokus och har ett starkt driv och engagemang som smittar av sig. Coop är på väg mot målet att nå branschens bästa kundmöte och du kommer vara en nyckelspelare i att vi lyckas

Du rapporterar till avdelningschef för Erbjudande & Format och är en del i avdelningens ledningsgrupp. Vi som jobbar här har det strategiska ägarskapet av erbjudandet där kundupplevelsen är en kritisk del. Coop är på väg mot målet att nå branschens bästa kundmöte och du kommer vara en nyckelspelare i att vi lyckas

I rollen ansvarar du för att:

 • Definiera kundmötet i de olika kanalerna ( fysiskt, mekaniskt och digitalt) och påverkan olika shopping missions, storlek på butik, mognadsgrad i kundmötet.
 • Driva ett strukturerat arbete av utvecklingen av kundmötet fysiskt, mekaniskt och digitalt. Ansvarar för att ta fram en övergripande plan för genomförande av utveckling av kundmötet, identifiera förbättringspotential mot baseline och kravställning mot övriga funktioner.
 • Förfina utvecklingssteg och kravnivåer för kundmötet, från basnivå till excellent och vad som ska vara uppfyllt i olika dimensioner för att nå målet branschens bästa kundmöte.
 • I nära samarbete med HR ta fram metoder, verktyg och träningar för kundmötet och agera kravställare gentemot Coopskolan. Du kommer själv att delta i vissa utbildningsinsatser/träningar.
 • Ta fram kundresor och vårda dem över tid och föreslå prioriteringar i utvecklingsinsatser för att öka kundnöjdheten/minska köpfriktion
 • Fånga idéer för utveckling av kundupplevelsen totalt i vårt erbjudande genom dialog med konsumentföreningar och medarbetare i butik och med övriga funktioner CSAB
 • Ta fram ett strukturerat arbete för att veta behov av utveckling på andra delar i erbjudandet och därigenom frigöra tid för kundmötet i butik.
 • Ta fram struktur för uppföljningar av kundnöjdhet, dels via kundundersökningar men även andra KPIer såsom påverkan på lönsamhet.
 • Projektleda utvecklingsinitiativ

Kvalifikationer

 • Minst 3 års Universitetsutbildning, civilekonom, civilingenjör eller motsvarande
 • Minst 5 års arbete med liknade uppgifter (kundstrateg, träning i kundmöte, managementkonsult, affärsutveckling)
 • Erfarenhet att driva utvecklingsprojekt med tvärfunktionella team
 • Stor erfarenhet av att driva arbete i konsultativ roll
 • Kunskaper inom konsumentbeteende inom svensk detaljhandel/ dagligvaruhandel
 • Erfarenhet av arbete med kundnöjdhetsstudier, kundsegmentering och målgruppsanalyser
 • Erfarenhet av processledning och processutveckling är meriterande

Personliga egenskaper

 • Strategisk höjd och analytisk förmåga. Kan omsätta övergripande strategier till konkreta handlingsplaner och förstå konsekvenser operativt.
 • Stor erfarenhet och förmåga att omvandla kundinsikter till faktiska lösningar
 • Bygger effektiva team och samarbeten med andra genom tillit, förtroende och engagemang samt skapar goda relationer inom hela organisationen såväl som med föreningar.
 • Kommunicerar för att skapa förståelse, delaktighet och motivation samt står bakom- och genomför fattade beslut utifrån Coops bästa.
 • Driver med ett stort engagemang för att utveckla affären framåt och uppnå resultat
 • Genom engagemang och tydlighet leda andra och bidra till framdrift även i andras arbete vad gäller utveckling/förbättring av erbjudandet.
 • Förståelse för att arbeta i matrisorganisation.

Vi har riktigt bra förmåner

 • En viktig del av Sverige

 • Alla tjänar på konsumentkraft

 • Våra medlemmar är våra ägare

 • Vi har Sveriges grönaste varumärke

 • Lätt att välja rätt

 • Klimatsmarta mattransporter

Om företaget

Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.

Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror – något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.

Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.

Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.

Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!

Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

TomtKF och Coop – en hållbar historia

1899KF bildas

1946Först med varudeklarationer

1964Först med öppet köp

1991Varumärket Änglamark introduceras

2009Coop lanserar Coop-tåget

2017För åttonde året i rad utses Änglamark till Sveriges  grönaste varumärke 

2018Coop utses för tredje gången sedan 2011 till Sveriges mest hållbara varumärke

2020Vi lanserar hållbarhets-deklarationen

2021Coop utses till Sveriges mest hållbara varumärke!

Stina Thorgerzon | Kontaktperson

Ansök nu
Coop Sverige

Solna
Besök hemsida