Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Administrasjonsleder

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo

Lyst til å jobbe som administrasjonsleder i analyseavdelingen til Schibsted Norge SMB? Da håper vi du søker!

Schibsted Norge SMB er et spennende vekstselskap i Schibsted konsernet. Selskapet har ansvaret for å utvikle og drifte tjenester som hjelper små og mellomstore bedrifter med å lykkes. Schibsted Norge SMB består av Mittanbud, Meglersiden, Prosjekt+ og SMB Marketing Services i Norge. I Sverige driver selskapet Servicefinder og SMB Marketing Services.

Analyseavdelingen til Schibsted Norge SMB består i dag av fem analytikere som utfører en rekke tjenester hovedsakelig internt mot våre forretningsenheter. I dag betjener Analyseavdelingen 6 ulike forretningsenheter med 41 unike under-enheter.

I takt med veksten til Schibsted Norge SMB vokser også etterspørselen for engasjerende innhold. For å styrke satsningen mot en datadrevet og innsiktsbasert virksomhet søker Analyseavdelingen en erfaren ressurs som skal ha ansvar for administrasjon, utvikling og leveranse i avdelingen. Stillingen vil defineres som en mellomleder uten personalansvar og rapporterer til Analysesjef

Jobb med skikkelig flinke folk

Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted is a workplace where no day is like the other and you get to work with talented colleagues in a creative environment."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"At Schibsted Marketing Services you get to work with ambitious, smart and fun people experiencing the fast-moving changing media landscape."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"To me, Schibsted is synonymous with creativity and results. Driving change through innovation, teamwork, and integrity."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsteds ability to inspire, develop and challenge is absolutely outstanding. Apart from that, we have a great company culture."
Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted är en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och du får arbeta med begåvade kollegor i en kreativ miljö."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"På Schibsted Marketing Services får du jobba med ambitiösa, smarta och roliga människor som upplever det snabbt föränderliga medielandskapet. "
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"För mig är Schibsted synonymt med kreativitet och resultat. Att driva förändring genom innovation, lagarbete och integritet."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsteds förmåga att inspirera, utveckla och utmana är helt enastående. Bortsett från det har vi en fantastisk företagskultur."
Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted er en arbeidsplass hvor ingen dager er like og du får jobbe med talentfulle kollegaer i et kreativt miljø."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"I Schibsted Marketing Services jobber du med ambisiøse, smarte og morsomme folk og tar del i medielandskapets raske endring."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"For meg er Schibsted synonymt med kreativitet og resultater. Endring drives av innovasjon, teamwork og integritet."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsted sin evne til å inspirere, utvikle og utfordre er absolutt eksemplarisk. I tillegg har vi en god arbeidskultur."
Johanna Nilsen
Student Ambassador
"Being a student ambassador is a fun and flexible way to broaden your network while learning a lot about the Schibsted brand"
Emma Johansson
Student Ambassador
"No two days are alike as a student ambassador and that is what makes this job so much fun! "

Kompetanse

Hovedoppgavene tilknyttet stillingen vil være å administrere den operasjonelle driften til analyseavdelingen og inkluderer:

 • Administrasjon av innhold, oppgaver, bestillinger og leveranser.

 • Eierskap over grunnkilder (Master, ansatte, lisenser ..)

 • Utforming av dokumentasjon (AA-standarden, playbooks, legacy ..)

 • Innhenting av kildemateriale (Budsjett, nye ansatte, eksterne kilder ..)

 • Administrasjon av bestillinger og leveranser (registrering, tildeling, planlegging, prioriteringer, deadlines, leveranse, review ..)

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av intern og ekstern møteaktivitet

 • Lederansvar for den sosiale og kulturelle utviklingen i avdelingen

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Erfaring fra Prosjektstyring, koordinering, ansatt utvikling eller administrasjon.

 • Strukturert og selvgående som evner å ha stålkontroll på mange ulike prosesser.

 • Utadvendt og engasjerende for å skape gode diskusjoner samtidig som en opprettholder en effektiv gjennomføring i rapportering og møtevirksomhet.

 • God forståelse av forretningsdrift og -utvikling som kan sette seg inn i innsikt og analyser og lage gode talkings-points eller utfordre analytiker for å sikre forståelig og engasjerende innhold.

 • Interesse for tall og analyse

 • Høyt driv og gjennomføringsevne som styrker analyseavdelingens leveranser og som klarer å motivere og skape engasjement internt og eksternt.

Søknad og CV sendes til Jacob Mandal [email protected] og vil bli vurdert fort løpende.

Jobb på et sted du vil trives

 • Learn and develop within Learning Lab

 • 5000 fantastic colleagues in over 4 countries

 • Empowering body and mind with Schibsted Life

 • Career opportunities within the Schibsted family

 • We embrace diversity

 • Work with products that matter in peoples lives

 • Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

 • Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats

 • Karriärmöjligheter inom Schibstedfamiljen

 • Schibsted Life erbjuder fysisk och mental träning

 • Jobba med välkända produkter och tjänster

 • Personlig utvikling og læring i Learning Lab

 • Bli del av mangfoldig, inkluderende arbeidsplass

 • Karrieremuligheter i Schibstedfamilien

 • Mer enn 5000 fantastiske kollegaer i 4 land

 • Styrke kropp og sinn med Schibsted Life

 • Jobb med anerkjente produkter og tjenester

Om selskapet

Schibsted is a family of digital brands with a strong Nordic position, and more than 5,000 employees. Millions of people interact with our companies every day through our leading online marketplaces such as FINN, Blocket, and Oikotie; world-class media houses including Aftenposten, VG, and Aftonbladet; and smart digital services such as Lendo. We also help new promising businesses grow. Our joint mission of empowering people in their daily lives is rooted in the values of our media heritage and a legacy of bold change. At our best, we are a fearless force for change in a society built on trust and transparency.


1839Christian Schibsted
founds a Printing House.

1860Aftenposten is established,
soon becoming a favoured
and trusted media channel.

1966Schibsted acquires VG that
at the time had a financial crises.

1996Schibsted buys Aftonbladet,
today the primary news source
in Sweden.

1998Schibsted acquires Svenska Dagbladet, one of Sweden’s leading national quality newspapers.

2000Finn.no is founded.
 The marketplace has
been enormously popular
in Norway ever since.

2003Blocket is acquired. Today
the number one marketplace
in Sweden.

2005 – 2008Schibsted Growth
starts investing in
various digital brands.

2006The international expansion of 
Schibsted classified business is
 starting.

2009Fædrelandsvennen, Bergens Tidende and Stavanger Aftenblad are fully incorporated in Schibsted

2009 – 2019Schibsted Growth expands the portfolio,
 by 2019 it consists of more than 20 brands.

2019Adevinta is listed at Oslo Børs. Schibsted’s international Marketplaces is spun off into a 
separate company.

1839Christian Schibsted grundar tryckeriet Schibsted Förlag

1860Aftenposten etableras och blir snabbt en prioriterad och betrodd mediekanal

1966Schibsted köper VG

1996Schibsted köper Aftonbladet, Sveriges primära nyhetskälla idag

1998Schibsted köper Svenska Dagbladet, en av Sveriges ledande nyhetstidningar

2000Finn.no grundas. Norges mest besökta marknadsplats.

2003Blocket förvärvas. Den dominerande marknadsplatsen i Sverige idag.

2005 - 2008Schibsted Growth börjar investera i digitala bolag

2006Den internationella expansionen av Schibsted Classified startar2

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fædrelandsvennen blir helt integrerade i Schibsted

2009 - 2019Schibsted Growth utökar portföljen som vid 2019 består av över 20 bolag

2019Adevinta listas på den norska börsen. Schibsted’s internationella marknadsplatser etableras som ett eget bolag.

1839Christian Michael Schibsted grunnla Schibsted forlag

1860Lansering av Christiania Adresseblad - som senere byttet navn til Aftenposten

1966Schibsted kjøper VG som på det tidspunktet gjennomgikk en økonomisk krise

1996Schibsted kjøper Aftonbladet, i dag den viktigste nyhetskilden i Sverige

1998Schibsted kjøper SvD, en av Sveriges ledende nasjonale avis

2000Finn.no blir etablert. Markedsplassen FINN har vært enormt populær i Norge siden etablering.

2003Schibsted kjøper Blocket. I dag den største markedsplassen i Sverige.

2005 - 2008Schibsted Growth starter å investere i ulike digitale selskaper

2006Den internasjonale ekspansjonen av Schibsted classified starter.

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er fullt innarbeidet i Schibsted

2009 - 2019Schibsted Growth utvider porteføljen, innen 2019 består den av mer enn 20 selskaper.

2019Adevinta blir børsnotert på Oslo børs. Schibsteds internasjonal markedsplasser blir etablert i et eget selskap.

Jacob Mandal | Kontaktperson

Søk her

Rethinking things since 1839

Rethinking things since 1839