Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

ITB-koordinator/Systemintegrator

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Trondheim +1 til
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Trondheim +1 til

Skanska har nylig gjennomført store og komplekse prosjekter som Powerhouse Brattøra, Heimdal Videregående skole, Orkdal Folkehelsesenter. Felles for prosjektene vår er innovasjon innen tekniske løsninger og tverrfaglig samarbeid. Vi har nå flere prosjekter gående som er banebrytende når det kommer til energiforbruk og miljøfokus. Vi ser også store muligheter fremover i et godt marked for Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi ønsker nå å styrke vårt brede tekniske fagmiljø.

Region Bygg Midt/Nord er i dag 250 engasjerte og dyktige medarbeidere. Skanska i Trondheim holder til i moderne lokaler i Powerhouse på Brattøra. Vi er en totalentreprenør som utvikler og bygger sykehus, kontorbygg, skoler, boligblokker m.m. Våre byggherrer er både private og offentlige. Vi har et sterkt og bredt faglig miljø innen tekniske fag som innbefatter klima, energi, bygningsfysikk, prosjektutvikling, prosjektering og prosjektgjennomføring.

Vi skal ytterligere styrke vårt innovative fagmiljø for tekniske fag og søker etter ITB-koordinator/Systemintegrator.

ITB-Koordinator / Systemintegrator


Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Digitalisering og koordinering av tekniske fag i prosjektutvikling, prosjektering, produksjon, sluttfase og prøvedrift
 • Planlegge og gjennomføre sluttfaser på de tekniske anleggene
 • Bidra med erfaringsoverføring og videreutvikling av vårt fagmiljø for tekniske fag

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole eller annen høyere utdanning, relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • 3-5 års erfaring fra automasjon, elektro eller tverrfaglig VVS med styringskompetanse
 • God tverrfaglig forståelse

Egenskaper:

 • Du jobber målrettet og systematisk
 • Du kan jobbe selvstendig og er opptatt av god kvalitet og et godt resultat
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er kundeorientert og en god relasjonsbygger
 • Du deler av din kompetanse og ønsker kontinuerlig forbedring
 • Du finner motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet

Vi kan tilby:

 • En jobb hvor du vil være en viktig bidragsyter inn i våre store og komplekse prosjekter
 • Du vil være en viktig bidragsyter i utviklingen av fagområdet
 • Gode utviklingsmuligheter både faglig og innen prosjektledelse
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Høy etisk standard er en selvfølge for oss. Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre – sammen og Skap kundeverdi

Kontakt:

Prosjektsjef Tekniske fag Bjørn Eidsmo, tlf. +47 95 72 13 05
HR-sjef Anne Mette Moen, tlf. +47 91 67 44 59

Søknadsfrist: søknader behandles fortløpende

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Bjørn Eidsmo | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Trondheim +1 til
Besøk nettside