Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Markedsansvarlig

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo

Til Obos nye hjem søker vi markedsansvarlig!

Markedsansvarlig (MA) er en nyopprettet stilling som i første omgang er et engasjement på 12 måneder, men mulighet for fast ansettelse for rette vedkommende. MA skal fungere som markedsansvarlig i utvalgte prosjekter øremerket OBOS Nye Hjem. MA har det overordnete operative ansvaret for markedsarbeidet i henhold til prosjektets markeds- og kommunikasjonsstrategi, herunder sikre faglig forankring og sikre eiernes merkevare (OBOS og eventuelle samarbeidspartner).

 • Ansvarlig for å delta i å etablere og operasjonalisere markeds- og salgsstrategi for de gjeldende prosjektene med tilhørende kunde- og markedsaktiviteter
 • Et hovedansvar for å optimalisere markedsmidlene ved å benytte den beste markedsmiksen med vekt på digitale løsninger i samarbeid med avd. Medie
 • Å bidra til oppbyggingen av OBOS neste generasjon markedsføring, og sikre at dette etterleves i de gjeldende prosjektene
 • Bidra til at kryss salg blir ivaretatt i kundereisen i de gjeldende prosjektene.
 • Å bidra til at de gjeldende prosjektene når sine strategiske kunde- og salgsmål for perioden

Øvrige ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og operasjonalisering av markeds- og salgsstrategi for prosjektene
 • Drivkraft i lanseringer og utover i prosjektenes levetid
 • Ansvar for koordineringen av alle eksterne rådgivere samt være bindeleddet mellom prosjektet og interne ressurser i OBOS (i samarbeidsprosjektene)
 • MA skal følge opp avtaler og rammeverk, kvalitetssikre og samarbeide med leverandører, samt påse at relevante rutiner og retningslinjer er funksjonelle og oppdaterte internt for OBOS Nye Hjem AS
 • Bidra til at det jobbes enhetlig i nyboligprosjektene og ha ett tett samarbeide med de andre markedsansvarlige og markedssjef
 • Identifisere behovet for og gjennomføring av markeds- og kundeundersøkelser
 • Utvikle markedskommunikasjon basert på merkevarestrategi for å nå oppsatte mål
 • Utvikle målrettet verdibudskap og kundekommunikasjon på tvers av alle kanaler
 • Er ansvarlig for at prosjektene og markedsarbeidet støtter opp om kryss salg.
 • Har ansvar for at konsernets markedsprofil etterleves på annonser, kampanjer og profilering av de gjeldende prosjektene
 • Har resultatansvar innen sine områder/prosjekter for ONH og skal sørge for at det utarbeides strategi, mål, planer og budsjett for sine arbeidsområder, samt påse at disse følges opp

Kompetanse

Ønskede personlige egenskaper

 • Salgs- og markedsorientert med fokus på kundens behov og situasjon. Kommersiell erfaring og gjennomslagskraft tillegges stor betydning
 • Operativ med en analytisk og systematisk tilnærming
 • Evne til å operasjonalisere strategi og se helheten i OBOS verdikjede med utgangspunkt i kundens/medlemmers behov
 • Løsningsorientert lagspiller, med utpregede samarbeidsevner som kan jobbe på tvers i organisasjonen
 • Gode kommunikasjonsevner, både 1-til-1 og 1-til-mange.
 • Proaktiv med sterk interesse for nytenkning og kontinuerlig forbedring
 • Høy arbeidskapasitet, initiativrik og selvstendig

Ønsket erfaring og utdanning

 • Høyere utdanning innen markedsføring på minimum bachelornivå
 • Kompetanse samt erfaring med merkevareaktiviteter (strategi og taktikk) innen privatmarked (BTC) er ønskelig. Erfaring med kryss-salg er en fordel
 • Fordel med erfaring fra bruk av segmentering og digitalisering som sikrer en helhetlig kundeopplevelse
 • Innsikt i hvordan man jobber strukturert med kundereiser og implementering av både fysiske og digitale kundeopplevelser
 • Fordel med erfaring fra konseptarbeid, samt lanseringsaktiviteter, herunder mediebyrå- og reklamebyråsamarbeid
 • Innsikt og erfaring med mediemarkedets nye muligheter er en fordel

Hvorfor velge Obos og denne muligheten?

 • Uante muligheter. OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom. Hos oss får du mulighet til å utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm
 • En jobb med mening. Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her!
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag.
 • Gode ordninger. OBOS investerer i egne ansatte og tilbyr goder som fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger samt firmahytter i inn- og utland.

Søknadsfrist er 15. august.

Om selskapet

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Vi er landets største boligbyggelag med over 480 000 medlemmer, Norges største boligbygger og en av de største i Norden. OBOS er etablert i Oslo, Bergen, Hamar, Fredrikstad, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Ålesund, i tillegg til en betydelig virksomhet i Sverige. Vi eies av medlemmene, og overskuddet beholdes i virksomheten. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I tillegg driver vi virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom, bank og eiendomsmegling. Vi tilbyr også et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer. OBOS-konsernet er et komplett kompetansehus innen eiendom, med over 2600 ansatte i Norge og Sverige.

www.obos.no

Helene Graver | Kontaktperson

Søk her