Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

BoKlok söker en Affärsutvecklare, Key Account, B2B

  • Ansök senast: 22 augusti 2021
  • Stockholm +2 till
  • Ansök senast: 22 augusti 2021
  • Stockholm +2 till

BoKloks kunderbjudare är huvudsakligen B2C (bostadsrätter) men består även av B2B (hyresrätter). Som Key Account B2B hos oss har du en nyckelroll genom ditt ansvar för att utveckla och bredda vårt B2B erbjudande. Du är en del av ett engagerat och kreativt team med fokus på affärsutveckling och hållbara framtida möjligheter.

Vi ser möjligheter!

I din roll som Key Account B2B har du fokus på att stärka, utveckla samt skapa nya möjligheter inom Bokloks B2B-arbete och fyller en viktig funktion genom att både upprätthålla relationen med befintliga samarbetspartners, bl.a. SKR och K-fastigheter, samt etablera nya kundrelationer. Ditt huvudansvar omfattar processen kring B2B-affären och att dessa affärer genomförs i enlighet med uppsatta mål. Du bidrar aktivt till att utveckla BoKloks hyresrättsaffär i hela Sverige genom respektive Marknadsområde. I pågående B2B projekt står du för den övergripande kontakten med samarbetspartnern. I din nyckelroll medverkar du även i arbetet att sätta den strategiska planen för Bokloks affärsutvecklingsarbete och landbank. Genom nära samarbete med Affärsutvecklarna banar du vägen till Bokloks framgång.

Våra kloka hem efterfrågas av både beslutsfattare och kunder - det är därför viktigt att du har med båda perspektiven i det tidiga skedet. Vårt kunderbjudande – Hållbara hem, till lågt pris, för alla – motiverar dig. Du verkar över hela Sverige med utgångspunkt från något av våra kontor i Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Etik- och hållbarhetsfrågor står högt på agendan

Vi på BoKlok har mycket ambitiösa mål när det gäller etik- och hållbarhetsfrågor. BoKlok ska bli det mest hållbara boendekonceptet för de många människorna och ska bli klimatneutrala 2030. Vi ser också att det är frågor som är allt viktigare för våra kunder. Som Key Account B2B på BoKlok är det viktigt att vara engagerad i den långsiktiga utvecklingen på bostadsmarknaden generellt, och i dessa frågor i synnerhet. Genom att förstå våra kunder och deras behov blir vi bättre på att förse dem med de bästa förutsättningarna för att leva ett mer hållbart liv - till ett lägre pris.

Några av våra medarbetare

Robert Glavocevic
Produktionschef
"Det bästa med min roll är att jag träffar alla i projektgruppen. Jag lägger mycket av min tid på projektstyrning och att planera. Jag styr skeppet i hamn, kan man säga – gör verklighet av ritningen!"
Susanna Bernéli
BRF-ekonom
"Jag är en person som älskar att ha många saker på gång och som har ett starkt eget driv, så jag trivs med att få lägga upp arbetet som det passar mig."
Pernilla Randefalk
Affärsutvecklare
"BoKlok präglas av en prestigelös atmosfär – här hjälps alla åt. Det är hela vår grundtanke, och jag uppskattar verkligen att alla - oavsett position inom företaget - hugger i om det behövs."
Robert Glavocevic
Production Manager
"The best with my role is that I meet everyone in the project group. I spend a lot of my time on project management & planning. I steer the ship in port, you could say - make the drawing a reality."
Susanna Bernéli
Housing Economist
"I am a person who loves to have many things going on and who has a strong drive of my own, so I enjoy being able to set up the work that it suits me."
Pernilla Randefalk
Business Developer
"BoKlok is characterized by an unpretentious atmosphere - everyone helps each other. That is our whole basic idea, and I really appreciate that everyone - regardless of position - cuts in if needed."

Kvalifikationer

Om dig

Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, fastigheter eller juridik alternativt förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, kombinerat med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet. Som person är du resultatorienterad och affärsdriven med blicken mot framtiden. Du är relationsbyggande, initiativtagande och har en förmåga att både se, skapa samt driva igenom nya affärsmöjligheter. Samarbete faller dig naturligt, du är kommunikativ och har god förhandlingsförmåga. Du har även en god förståelse för det kommunala systemet, och kan läsa av samspelet mellan politiker och tjänstemän inom olika kommuner. Dessutom har du en nyfikenhet och ett driv som du kan balansera med ett strukturerat och metodiskt arbetssätt.

Placeringsort är Malmö, Göteborg eller Stockholm. Resor förekommer i tjänsten och B-körkort är ett krav. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en verksamhet med tydliga och utmanande mål för kommande år. Du kommer att rapportera till Affärsutvecklingschef.

Vill du bli en del av vårt team?

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande och ser fram emot din ansökan senast den 22 augusti.

För svar på frågor om tjänsten, kontakta:
Affärsutvecklingschef, Sara Ax Nordstrand, [email protected]
Under veckorna 29–32 kan vi vara lite svåra att nå då det är sommarsemester.

Vi har riktigt bra förmåner

  • TEST

Om företaget

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och ansvarar för hela värdekedjan från markanskaffning och produktutveckling ända fram till inflyttning.


TOMBoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Det går i korthet ut på att de som bor i våra hem ska få så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt.

TOMVi ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning.

TOMVi bygger hållbara hem och vi jobbar mot vårt mål att vara klimatneutrala 2035.

TOMSom ett affärsområde i Skanska får du som medarbetare ta del av förmåner och utvecklingsmöjligheter inom Skanska koncernen.

TOMFör oss är mångfald och inkludering viktig - vi vill spegla samhället, främja rättvisa och allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig sedda, respekterade och aktivt få bidra – oavsett vem den är. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle – för alla.

TOMBoKlok is a housing concept developed by Skanska and IKEA. In short, those who live in our homes should get as much housing as possible for as little money as possible.

TOMWe are responsible for the entire value chain, from product development, project development and manufacturing in the factory to sales, construction and customer relations after moving in.

TOMWe are building sustainable homes and we are working towards our goal of being climate neutral by 2035.

TOMAs a business unit in Skanska, you as an employee can take advantage of benefits and development opportunities within the Skanska Group.

TOMDiversity and inclusion are important - we want to reflect society, promote justice and the equal value of all. With us, everyone should feel seen, respected and actively contribute - regardless of who it is. It is a prerequisite for us to be able to deliver value to our customers and drive the development towards a better society - for everyone.

TOMBoKlok on erilainen asumisen konsepti, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Skanska ja IKEA. Yhdessä rakennamme fiksuja koteja ihmisille, jotka haluavat asua hyvin omassa kodissaan niin, että rahaa riittää vielä muuhunkin.

TOMMe vastaamme koko arvoketjusta tuotekehityksestä projektikehitykseen, tehdasvalmistuksesta rakentamiseen aina myynnistä muutonjälkeiseen asiakaspalveluun asti.

TOMRakentamalla puusta luomme edellytykset ympäristötehokkaaseen elämään – näin voimme saavuttaa tavoitteemme olla hiilineutraaleja vuonna 2035!

TOMOlemme Skanskan liiketoimintayksikkö ja tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

TOMMonimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö on meille tärkeä – haluamme peilata yhteiskuntaa ja edistää oikeudenmukaisuutta ja samanarvoisuutta. Kanssamme jokaisen tulisi kokea tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Nämä ovat perusedellytyksiä sille, että onnistumme tuottamaan arvoa asiakkaillemme ja ohjaamaan kehitystä kohti parempaa yhteiskuntaa.

TOMBoKlok er et boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Det går i korte trekk ut på at de som bor i boligene våre, skal få så mye som mulig for så lite penger som mulig.

TOMVi tar ansvar for hele verdikjeden, fra produktutvikling, prosjektutvikling og fabrikkproduksjon til salg, bygging og kunderelasjoner etter innflyttingen.

TOMVi bygger bærekraftige boliger, og vi jobber mot vårt mål om å være klimanøytrale i 2035.

TOMEttersom vi er et forretningsområde i Skanska, får du som medarbeider tilgang til fordeler og utviklingsmuligheter i Skanska-konsernet.

TOMFor oss er mangfold og inkludering viktig – vi vil gjenspeile samfunnet og fremme rettferdighet og likeverd for alle. Hos oss skal alle føle seg sett og respektert og få bidra aktivt – uansett hvem de er. Det er en forutsetning for at vi skal kunne levere verdi til kundene våre og drive utviklingen mot et bedre samfunn – for alle.

Sara Ax Nordstrand | Kontaktperson

Ansök nu
BoKlok

Stockholm +2 till
Besök hemsida