Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

BoKlok söker en Byggledare till Stockholm/Mälardalen

  • Ansök senast: 27 augusti 2021
  • Enköping
  • Ansök senast: 27 augusti 2021
  • Enköping

Är du en erfaren, driven och självständig ledare redo för nya utmaningar? Lockas du av att vara ledare i byggproduktion i gränslandet mellan fastighetsutveckling och entreprenad? Vill du leda team med olika kompetenser i ett prestigelöst företag med snabba beslutsvägar? Då kan du vara rätt person för rollen som Byggledare till BoKlok i Marknadsområde Stockholm Mälardalen!**

Etik- och hållbarhetsfrågor står högt på agendan
Vi på BoKlok har mycket ambitiösa mål när det gäller etik- och hållbarhetsfrågor. Tillsammans med våra medarbetare, ägare, samarbetspartners och kunder kan vi skapa en positiv utveckling för klimatet, miljön och samhället i stort. Vi ska vara klimatneutrala 2030. När vi rekryterar letar vi efter olika kompetenser och individer som kan bidra i denna resa. Vi ser gärna sökande i varierande ålder, kön och bakgrund.

Om tjänsten**
BoKlok är en bostadsutvecklare som förvärvar mark och bygger bostadsområden till slutkund. Vi agerar också som byggentreprenörer och säljer husentreprenader till offentliga och privata fastighetsägare som sedan hyr ut bostäder. Inom BoKlok är den lokala organisationen som är beställare och låter utföra uppförandet av nya bostäder.
Som Byggledare arbetar man i flera projektgrupper med projektchef, projektingenjör, säljare, bostadsrättsekonom och produktionschef.
Byggledaren är beställarens representant för genomförandet av byggentreprenaden och hanterar ett stort antal interna och externa kontakter. Normal projektstorlek som hanteras är 80–150 MSEK.

Exempel på dina arbetsuppgifter:
• projektering och projekteringssamordning enligt arbetsfördelning i projektgruppen
• ta fram färdigställd bygghandling
• upphandling av entreprenörer
• ansvar för budget och uppföljning under genomförandet fram till inflyttning
• byggmöten och sköta myndighetskontakter
• under produktion ansvarar Byggledaren för ekonomi och tidplan med stöd av produktionschef
• säkerställa att Hälsa & Säkerhet samt BAS-U arbeten efterlevs på arbetsplatsen
• Byggledaren utför även ofta exploateringsarbeten åt kommuner som en del inom beställarens exploateringsåtaganden; exempelvis lokalgator, park och dagvattenanläggningar

Några av våra medarbetare

Robert Glavocevic
Produktionschef
"Det bästa med min roll är att jag träffar alla i projektgruppen. Jag lägger mycket av min tid på projektstyrning och att planera. Jag styr skeppet i hamn, kan man säga – gör verklighet av ritningen!"
Susanna Bernéli
BRF-ekonom
"Jag är en person som älskar att ha många saker på gång och som har ett starkt eget driv, så jag trivs med att få lägga upp arbetet som det passar mig."
Pernilla Randefalk
Affärsutvecklare
"BoKlok präglas av en prestigelös atmosfär – här hjälps alla åt. Det är hela vår grundtanke, och jag uppskattar verkligen att alla - oavsett position inom företaget - hugger i om det behövs."
Robert Glavocevic
Production Manager
"The best with my role is that I meet everyone in the project group. I spend a lot of my time on project management & planning. I steer the ship in port, you could say - make the drawing a reality."
Susanna Bernéli
Housing Economist
"I am a person who loves to have many things going on and who has a strong drive of my own, so I enjoy being able to set up the work that it suits me."
Pernilla Randefalk
Business Developer
"BoKlok is characterized by an unpretentious atmosphere - everyone helps each other. That is our whole basic idea, and I really appreciate that everyone - regardless of position - cuts in if needed."

Kvalifikationer

Vi söker dig med minst 5 års branscherfarenhet. Du har en relevant eftergymnasial utbildning. Akademisk examen är meriterande men inget krav.

För att lyckas och trivas i rollen som byggledare i BoKlok är det viktigt att du är drivande, proaktiv och tar stort eget ansvar. Du agerar med vana i rollen som projektledare där du etablerar mål och följer upp genomförandet. Du har erfarenhet av ekonomistyrning och goda kunskaper i myndighetskrav, samhällsplanering och byggregler. Vi ser gärna att du har erfarenhet av markprojektering och förståelse för geotekniska frågor.

B-körkort är ett krav eftersom det frekvent sker dagsresor till byggarbetsplatser inom Mälardalen.

Du rapporterar till chefen för Marknadsområde Stockholm Mälardalen. För svar på frågor om tjänsten, kontakta:
Marknadsområdeschef Stockholm Mälardalen, Anton Leigard. Fram till vecka 32 har vi dock semester och kan vara svåra att nå.

Vi har riktigt bra förmåner

  • TEST

Om företaget

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och ansvarar för hela värdekedjan från markanskaffning och produktutveckling ända fram till inflyttning.


TOMBoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Det går i korthet ut på att de som bor i våra hem ska få så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt.

TOMVi ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning.

TOMVi bygger hållbara hem och vi jobbar mot vårt mål att vara klimatneutrala 2035.

TOMSom ett affärsområde i Skanska får du som medarbetare ta del av förmåner och utvecklingsmöjligheter inom Skanska koncernen.

TOMFör oss är mångfald och inkludering viktig - vi vill spegla samhället, främja rättvisa och allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig sedda, respekterade och aktivt få bidra – oavsett vem den är. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle – för alla.

TOMBoKlok is a housing concept developed by Skanska and IKEA. In short, those who live in our homes should get as much housing as possible for as little money as possible.

TOMWe are responsible for the entire value chain, from product development, project development and manufacturing in the factory to sales, construction and customer relations after moving in.

TOMWe are building sustainable homes and we are working towards our goal of being climate neutral by 2035.

TOMAs a business unit in Skanska, you as an employee can take advantage of benefits and development opportunities within the Skanska Group.

TOMDiversity and inclusion are important - we want to reflect society, promote justice and the equal value of all. With us, everyone should feel seen, respected and actively contribute - regardless of who it is. It is a prerequisite for us to be able to deliver value to our customers and drive the development towards a better society - for everyone.

TOMBoKlok on erilainen asumisen konsepti, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Skanska ja IKEA. Yhdessä rakennamme fiksuja koteja ihmisille, jotka haluavat asua hyvin omassa kodissaan niin, että rahaa riittää vielä muuhunkin.

TOMMe vastaamme koko arvoketjusta tuotekehityksestä projektikehitykseen, tehdasvalmistuksesta rakentamiseen aina myynnistä muutonjälkeiseen asiakaspalveluun asti.

TOMRakentamalla puusta luomme edellytykset ympäristötehokkaaseen elämään – näin voimme saavuttaa tavoitteemme olla hiilineutraaleja vuonna 2035!

TOMOlemme Skanskan liiketoimintayksikkö ja tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

TOMMonimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö on meille tärkeä – haluamme peilata yhteiskuntaa ja edistää oikeudenmukaisuutta ja samanarvoisuutta. Kanssamme jokaisen tulisi kokea tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Nämä ovat perusedellytyksiä sille, että onnistumme tuottamaan arvoa asiakkaillemme ja ohjaamaan kehitystä kohti parempaa yhteiskuntaa.

TOMBoKlok er et boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Det går i korte trekk ut på at de som bor i boligene våre, skal få så mye som mulig for så lite penger som mulig.

TOMVi tar ansvar for hele verdikjeden, fra produktutvikling, prosjektutvikling og fabrikkproduksjon til salg, bygging og kunderelasjoner etter innflyttingen.

TOMVi bygger bærekraftige boliger, og vi jobber mot vårt mål om å være klimanøytrale i 2035.

TOMEttersom vi er et forretningsområde i Skanska, får du som medarbeider tilgang til fordeler og utviklingsmuligheter i Skanska-konsernet.

TOMFor oss er mangfold og inkludering viktig – vi vil gjenspeile samfunnet og fremme rettferdighet og likeverd for alle. Hos oss skal alle føle seg sett og respektert og få bidra aktivt – uansett hvem de er. Det er en forutsetning for at vi skal kunne levere verdi til kundene våre og drive utviklingen mot et bedre samfunn – for alle.

Anton Leigard | Kontaktperson

Ansök nu