Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Operativ leder for dronevirksomhet

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo +4 til
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo +4 til

Om Skanska Survey

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering- og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser, og benytter moderne metoder og teknologi for å gjennomføre oppdrag effektivt og med høy kvalitet.

Vi har sterkt fokus på å bygge et solid kompetansemiljø, og har dedikerte ressurser innen fagutvikling, opplæring og support i organisasjonen. Vi samarbeider tett med andre enheter i Skanska og bidrar aktivt til faglig utvikling innen geomatikkbransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Droner har blitt et viktig verktøy i vår virksomhet, og anvendelsen av droner øker både i omfang og typer oppgaver. Hovedvekt av våre droneoperasjoner med hensyn på kartlegging, men droner som plattform gir også mange andre muligheter. Skanska Norge har RO3 godkjenning og vi forbereder oss nå på å ta virksomheten gjennom overgangen til nytt felles europeisk regelverk.

For å sikre overgang til nytt regelverk i selskapet, drive opplæring av piloter og utvikle Skanska Norges dronevirksomhet så søker vi nå operativ leder.

Operativ leder for Skanska Norges dronevirksomhet

Ansvar / arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og vedlikeholde Skanska Norges operasjonsmanual, operasjonsbeskrivelser og prosedyrer for sikker gjennomføring av droneoperasjoner.
 • Drive opplæring av piloter i regelverk, prosedyrer og praktisk gjennomføring av droneoperasjoner.
 • Aktivt følge opp Skanska Norges piloter og prosjekter for å sikre at vi til enhver tid utfører oppdrag sikkert og iht myndighetskrav.
 • Videreutvikle bruk av droner som verktøy gjennom å identifisere muligheter innen nye anvendelsesområder, eller ved å se muligheten av kommende teknologiutvikling.
 • Aktivt samarbeide med øvrige deler av selskapet for å synligjøre muligheter.
 • Støtte piloter og prosjekter i planlegging og gjennomføring av operasjoner.
 • Planlegge og gjennomføre egne operasjoner.
 • Etterleve Skanskas etiske retningslinjer og selskapets verdigrunnlag.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

 • En genuin interesse for droner og muligheter knyttet til droner.
 • God teknisk forståelse og mye praktisk erfaring i bruk av droner.
 • Inngående kjennskap til aktuelt regelverk og god forståelse av de begrensinger som finnes med tanke på å kunne gjennomføre operasjoner sikkert og hensynsfullt.
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis teknisk fagskole, bachelor eller mastergrad.
 • Geomatikkbakgrunn og erfaring med å bruke droner for å kartleggingsformål er ønskelig. Gjerne kjennskap til teorien bak fotogrammetri.
 • God kunnskap og erfaring fra allsidig landmålingsarbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på et skandinavisk språk.

Egenskaper:

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater.
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for å nå selskapets mål.
 • Interessert i teknologisk utvikling.
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte.
 • Ønsker å være en foregangsperson innen sitt fagområde.

Vi kan tilby:

 • Meget spennende rolle i en anerkjent og ettertraktet kompetanseenhet.
 • Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

En del reising mellom Skanskas kontorsteder og prosjekter må medregnes.

Kontakt:

Direktør i Skanska Survey, Trond Petter Eide, +47 98210920

HR sjef Anne Mette Moen, +47 916 74 459

Søknadsfrist:

Søknader behandles fortløpende

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Trond Petter Eide | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo +4 til
Besøk nettside