Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Faglig Leder Automasjon for - tekniske anlegg, bane, vei og tunnel

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo

Anleggsregionen Samferdsel og Energi utfører prosjekter innen vei- og banebygging og har store ressurser knyttet opp i fagene tunnel, tunnelinnredning og masseflytting.

Avdeling for elektrotekniske fag har for tiden flere store oppdrag innenfor rehabilitering - av eksisterende tunnelprosjekter, i tillegg til flere nye store prosjekter innenfor samferdselsprosjekter for Statens Vegvesen.

Faglig Leder Automasjon for - tekniske anlegg, bane, vei og tunnel

_F_aglig leder Automasjon rapporterer til prosjektsjef for tekniske anlegg. Stillingen vil bidra inn mot prosjektene og i øvrige deler av organisasjonen, mot byggherrer, underleverandører og andre eksterne interessenter. Stillingen blir en del av Skanska sin elektrofaglige organisasjon.

Hovedoppgaver og ansvarsområder

 • Være Skanska sin faglige leder for automasjon, bidra til utvikling, oppfølging og innovasjon i pågående og nye prosjekter innen samferdsel samt andre bygg/anleggs-prosjekter
 • Utvikle og styrke Automasjonsfaget i tett samarbeide med Skanska sine øvrige fagansvarlige for lav og høyspenningsanleggene.
 • Tidligfase, planlegging, kalkulasjonsarbeid og oppfølging av kontrakter
 • Etablere og utvikle kunderelasjoner og sikre høy kundetilfredshet i prosjektet
 • Sikre etterlevelse av Skanskas verdigrunnlag og retningslinjer innen HMS

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Erfaring og kvalifikasjoner

 • Erfaring fra automasjonsanlegg tilknyttet samferdselsprosjekter
 • Erfaring fra prosjektledelse, gjerne med økonomiansvar
 • Arbeidsspråk er norsk og man må kunne kommunisere tydelig, samt ha god skriftlig fremstillingsevne
 • Utdannelse som Sivilingeniør eller ingeniør Automasjon
 • Det kan også være relevant med kandidater som har Teknisk Fagskole og/eller har opparbeidet seg erfaring innen faget med vekt på samferdselsprosjekter
 • Fagbrev innen elektrofaget er en fordel

Skanska tilbyr

 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Sterkt fagmiljø med over 40 motiverte medarbeidere, dynamisk organisasjonskultur og fokus på mangfold og inkludering
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og imøtekommende.
 • God teknisk forståelse.
 • God økonomisk forståelse
 • Vi verdsetter at du er ambisiøs, løsningsorientert og helhetstenkende
 • Må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet

Våre anleggsprosjekter er lokalisert i alle geografiske deler av Norge, stillingen vil innebære en del reising.

Kontakt

Prosjektsjef Tekniske anlegg, Gudmund Dyrland, mobil 928 51 214

HR Sjef Samferdsel og Energi, Marianne Stang Hauge, mobil 928 62 322

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Marianne Stang Hauge | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside