Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

KAM / Forsikringsmegler

 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Lysaker
 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Lysaker

Söderberg og Partners utvikler og forvalter noen av de beste og mest innovative pensjons- og forsikringskonseptene i markedet. Vi søker nå en kommersiell KAM/Forsikringsmegler som vil være med og styrke teamet Partner Næring.

Partner Næring drifter større kundeporteføljer/fasiliteter innen næringsmarkedet. Vi sørger for at våre bedriftskunder får de beste vilkår og betingelser ved felles innkjøp av forsikringsløsninger. Vi bistår kunder og partnere med etablering av forsikringsprogrammer samt optimalisering og utvikling av eksisterende porteføljer.

Som kundeansvarlig og megler vil du få et selvstendig ansvar for å utvikle, implementere og forvalte S&P's konsepter i eksisterende kundeporteføljer og noen av våre egne produktfasiliteter. I tillegg vil du drive salgsprosesser for å sikre nye megleroppdrag og vekst i porteføljene. For øvrig får du anledning til å bidra i utvikling av annen forretning i avdelingen. Du vil jobbe tett med kollegaer, kunder og leverandører og får på den måten opparbeidet og utviklet din faglige tyngde.

Ansvar og oppgaver:

 • Salg, service og vedlikehold av egen forsikringsportefølje; analyse av kundebehov, utforming av tilbud, forhandlinger og forsikringsrådgivning
 • Ansvarlig for prosesser - f.eks løpende fornyelser, anbud, produkt- og systemoppdateringer
 • Utarbeidelse og koordinering av verdiskapende salgs- og markedsaktiviteter
 • Resultatansvar for eget nysalg og egne kundeporteføljer
 • Identifisere nye, potensielle kunder
 • Ansvarlig for kundetilfredshet innen porteføljen - jobbe aktivt med kundeoppfølging og relasjonsbygging overfor kunder og partnere

Jobb med skikkelig flinke folk

Maria Wentzel
Key Account Manager
"Et fantastisk miljø hvor man tar vare på alle ansatte og utvikler dem"
Christian Søhus
Leder Eiendom, Innovasjon og Marked
"Innovasjon betyr faktisk så mye for oss at vi har inntatt det i våre verdier"
Ilona Bidzane
Skadekoordinator
"Det at vi jobber med så mange produkter, gir oss mulighet til utvikling i ulike retninger"
Tove Maren Johansen
Forsikringsmegler
"Vi har så mye bra kompetanse her, og gode holdninger – vi vil gjøre hverandre gode"

Kompetanse

For å lykkes i rollen tror vi at du er kommersiell, utadvendt og engasjert. Du trigger på potensiell forretning og et stort kundeansvar. Du tar et tydelig eierskap til dine arbeidsoppgaver, jobber målbevisst og strukturert, og kommuniserer klart. Du tenker utradisjonelt og er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter. Din evne til å skape relasjoner og tillit gjør deg også til en god lagspiller.

Erfaring/kompetanse:

 • Bachelor grad. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Søkere uten autorisasjon som forsikringsmegler kan få mulighet til å autoriseres ved BI etter ansettelse
 • Noen års erfaring fra forsikringsbransjen
 • God faglig forståelse for skadeforsikringer og personforsikringer (innen bedriftsforsikringer)
 • Systemteknisk anlagt
 • Stor arbeidskapasitet – trives i et miljø med høyt engasjement og mye tempo
 • Tilpasningsdyktig

Vi har et hyggelig og uformelt miljø med en sterk og allsidig forsikringskompetanse. Våre verdier preger i stor grad vår jobbhverdag; Er du modig, banebrytende, ansvarsfull og imøtekommende tar vi gjerne imot en søknad fra deg!

Vi avventer intervjuer og videre prosess til medio august. Har du spørsmål til stillingen send gjerne Jesper en epost.

Jobb på et sted du vil trives

 • Et selskap i vekst med store ambisjoner

 • Moderne lokaler sentralt på Lysaker

 • Mulighet for nyskapning og personlig utvikling

 • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

 • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

 • Omtanke for kunden og hverandre

 • Internasjonalt miljø

 • Svært bra kantine med kaffebar

 • Diverse aktivitetstilbud og sosiale grupper

Om selskapet

Söderberg & Partners har siden etableringen i Sverige i 2004 vokst til å bli Nordens største frittstående rådgiver for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har virksomheter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland.

Samlet har Söderberg & Partners-gruppen i overkant av 600 mrd. kroner under rådgivning og er Nordens største frittstående innkjøper av forsikringer på vegne av sine kunder. Dette gjør konsernet til den største aktøren innenfor formuesforvaltning, forsikringsmegling og pensjonsrådgivning i Norden. Det nordiske samarbeidet gir oss tilgang til markedets skarpeste analyse-, IT- og rådgivningsverktøy, slik at vi kan styrke både posisjonen vår og evnen til å ivareta kundenes individuelle behov.

Konsernet omsatte for 4 mrd. kroner i 2019 og har over 2400 ansatte. I Norge er vi ca. 350 ansatte, med kontorer på flere geografiske lokasjoner. Hovedkontoret ligger på Lysaker.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner samt stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi er stadig på jakt etter nye dyktige medarbeider som trigges av å ta ansvar og som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?


1992Oppstart av Norwegian Broker

1997Etablerte eierskifteforsikring i det norske markedet

1998Norwegian Claims Link etableres som uavhengig skadeoppgjørsselskap

2014Söderberg & Partners kjøper Norwegian Broker og NCL

2016Norwegian Broker kjøper Bafo Forsikringsmegling og Bafo Forsikring

2018Norwegian Broker kjøper Quality Broker & Garde Forsikring

2018Vi blir Söderberg & Partners Norge og Claims Link - Part of Söderberg & Partners Group

2019Söderberg & Partners kjøper Forvaltningshuset - S&P Wealth Management

2019Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning etableres

2020Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers og majoriteten i Innlandet og Østfold Forsikringsmegling

2021Söderberg & Partners kjøper majoriteten i NOR Forsikringsmegling

Jesper Østensen - Leder Partner Næring | Kontaktperson

Søk her
Söderberg & Partners Norge

Lysaker
Besøk nettside