Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver - kraftmarked

 • Søknadsfrist: 9. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 9. august 2021
 • Oslo

Vil du ta en sentral rolle i utviklingen av kompetansehevende tiltak i en av Norges viktigste organisasjoner innen fornybarområdet?

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskapene som bygger, produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Vi ser nå etter en fremoverlent og selvgående rådgiver til vår kommersielle virksomhet - Energi Norge AS, som er den ledende leverandøren av kompetansehevende tiltak til fornybarnæringen. Fornybar energi er et område med en rivende utvikling både regulatorisk og teknologisk.

OM STILLINGEN

Som rådgiver i vår kommersielle virksomhet vil du være en sentral ressurs for å utvikle nye kompetansehevende tiltak. Det overordnede målet ved stillingen er å omdanne fag- og kundeinnsikt til lønnsomme kommersielle kompetansehevende produkter (kurs, konferanser og publikasjoner).

Du vil arbeide tett med rådgivere i andre fagavdelinger, arrangementsavdelingen og kommersiell leder i Energi Norge AS. Du vil rapportere til Direktør for marked, elektrifisering og kunder.

Ansvarsområder

 • Budsjett- og resultatansvar for egen portefølje av kurs (fysiske og digitale), konferanser og publikasjoner innen fagområdet kraftmarked (engros- og sluttbrukermarkedet for strøm, nasjonal og europeisk klima- og energiregulering som påvirker dette)
 • Utvikle nye lønnsomme kompetansehevende produkter med basis i kundeinnsikt
 • Bygge og ivareta relasjoner med relevante bransjeaktører og myndigheter
 • Bidra til økte markedsandeler, omsetning og kundetilfredshet
 • Bidra i videre utvikling av vår kommersielle strategi og forretningsvirksomhet
 • Koordinere med og bidra inn mot næringspolitiske aktiviteter i avdeling marked, elektrifisering og kunder

Kompetanse

Hvem ser vi etter?

Kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn:

 • Høyere relevant utdanning, f.eks. samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, samfunnsfag eller energi/miljø
 • Erfaring fra/kunnskap om kraftmarkedet og fornybar energi, gjerne også kunnskap om EUs reformprosesser på fagområdet
 • Erfaring fra kommersiell virksomhet er en fordel
 • Gjerne bransjemessig tilknytning og et etablert nettverk

Vi ønsker oss en rådgiver som trives med et høyt aktivitetsnivå og en selvstendig arbeidshverdag. Som person bør du karakteriseres som både fleksibel og løsningsorientert, med gode evner til å organisere og koordinere. Du har naturligvis også en kommersiell tankegang i alt du foretar deg, og liker å både se muligheter og tenke nytt. Med et brennende engasjement for formidling, ønsker du å skape gode arenaer for kunnskapsutvikling- og utveksling. Gode kommunikasjonsferdigheter bør også være noe du kjenner deg igjen i, samt evnen til å bygge tillit og relevante nettverk. Gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter, skriftlig så vel som muntlig, er vesentlig.

Som rådgiver kraftmarked bør du trives med et tidvis høyt tempo, jobbe selvstendig og strukturert, ha kommersiell teft og kunnskap om kraftmarkedet.

Hvorfor velge Energi Norge og denne muligheten?

Som rådgiver kraftmarked i Energi Norge vil du jobbe i en av Norges viktigste organisasjoner innen fornybar energi. Du vil bli en del av et sterkt og godt arbeidsmiljø og vil få anledning til å utforme din egen jobb og hverdag i et utviklingsorientert miljø. Stillingen gir deg mulighet til å bygge et solid og bredt nettverk mot bransjeaktører, myndigheter og andre interessenter til fornybarnæringen. Du blir også en del av det felles NHO-nettverket, en av de viktige bærebjelkene i vår samfunnsstruktur.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Stein Holmsen, Hartmark Executive Search på tlf 907 57 567, primært etter 2.8.

Søknadsfrist: 9.8.2021

Om selskapet

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskapene som bygger, produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Energi Norges ca. 300 medlemsbedrifter står for 95 prosent av kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til ca. 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.

Energi Norge har i tillegg en kommersiell virksomhet, organisert i Energi Norge AS, et heleiet datterselskap, som er størst på kurs og konferanser til fornybarnæringen, som utvikler og leder store forskningsprosjekter og som har en bred portefølje av fagpublikasjoner. Virksomheten omsetter årlig for mellom 50 og 80 mnok.

Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og holder til i flotte og moderne lokaler i Næringslivets Hus på Majorstuen. Det er ca. 50 ansatte i organisasjonen.

Stein Holmsen | Kontaktperson

Søk her
Energi Norge

Oslo
Besøk nettside