Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Transportplanlegger

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Tananger
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Tananger

Ved vårt anlegg i Risavika, ved Tananger, produseres flytende naturgass. Herfra fraktes produkt til våre terminalanlegg i Norden/kunder. Blant våre nordiske kunder finnes energikrevende industriforetak, større passasjer- og fraktskip samt tunge kjøretøy. For å frakte og levere den flytende gassen opererer selskapet i dag mer enn 60 tankbiler, og 5 skip. For å frakte Biogass til våre kunder opererer vi mer enn 250 containere.

Med en stadig økende etterspørsel øker våre aktiviteter. En naturlig følge er behovet for igjen å styrke vår operasjonelle virksomhet ved kontoret i Risavika.

En av våre transportplanleggere går over i ny stilling internt og vi har derfor behov for en erstatter. Er du rå på planlegging og gjennomføring? Ønsker du å bidra til ytterligere vekst for Gasum? Da er kanskje du vår nye Transportplanlegger!

Transportplanlegger er ansvarlig for planlegging og koordinering av våre tankbiler med leveranse til fyllingsstasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for planlegging og koordinering av tankbiler med leveranse til kunder/ anlegg
 • Planlegge og overvåke utførelsen av leveransene slik at de gjøres ihht. gjeldende regler og forskrifter
 • Ansvarlig for operativ kontakt og oppfølging med leverandørene
 • Utarbeide planer og prognoser for leveranse

Bakgrunn:

Formell utdanning eller lang erfaring. Du vil trives og utvikle deg hos oss dersom du er en fleksibel og god lagspiller som liker en hektisk arbeidshverdag med fokus på struktur, optimalisering og gjennomføring.

Du kommuniserer svært godt på norsk og engelsk, skriftlig / muntlig og det er en fordel om du har erfaring med planlegging av faglig gods.

Vi tilbyr bla:

 • Positivt og oppmuntrende arbeidsfellesskap
 • Lærings- og utviklingsmuligheter
 • Meningsfullt arbeid for en renere morgendag
 • En inspirerende og morderne arbeidsplass
 • Konkurransedyktig lønn
 • Personal- og helseforsikring samt pensjonsordning
 • Kantine
 • Sykkelgarderober og dusjfasiliteter
 • Gratis parkering
 • Mobil og abonnement ut fra selskapets til enhver tid gjeldende sortiment
 • Årlig sponsing av sports- og kulturaktiviteter for å oppmuntre ansatte til å trene og nyte kultur på fritiden.

Vil du vite mer?

Du er velkommen til å ta kontakt med Stig Sagevik, Logistics Manager, M: +4790563844.

Grunnet ferieavvikling vil vi starte rekrutteringsprosessen etter søknadsfristen som er 15. august 2021.

Jobb med skikkelig flinke folk

Stig Sagevik
Logistics Manager
"When working at Gasum, each day is different."
Anneli Ahlström
Production Manager
"We are excellent at helping each other and stepping out of our comfort zones. "
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"It’s is a privilege to have a possibility to do meaningful work for the cleaner future."
Andreas Berg
Development engineer
"There's always something new to learn."
Stig Sagevik
Logistics Manager
"Når jeg arbeider i Gasum er alle dager forskjellige."
Anneli Ahlström
Production Manager
"Vi er svært gode å hjelpe hverandre og går ut av vår egen komfortsone."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"Det er et privilegie å ha muligheten til å arbeide mot en renere fremtid."
Andreas Berg
Development engineer
"Det er alltid noe nytt å lære."

Jobb på et sted du vil trives

 • Over 380 amazing colleagues

 • Positive and encouraging work community

 • Leadership principles support our work

 • Development and learning opportunities

 • And inspiring and modern workplace

 • Meaningful work for the cleaner tomorrow

 • Mer enn 380 gode kolleger

 • Positivt og oppmuntrende arbeidsfellesskap

 • Lederskapsprinsipper støtter arbeidet vårt

 • Lærings- og utviklingsmuligheter

 • En inspirerende og moderne arbeidsplass

 • Meningsfullt arbeid for en renere morgendag

Om selskapet

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gass- og energimarkedet. Målet vårt er renere energi. Vi tilbyr eksperttjenester på energimarkedet for både industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Vi bidrar til å redusere karbonutslippene hos våre egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med samarbeidspartnerne våre jobber vi for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

Gasum gruppen har ca. 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum ble etablert i 1994 og eies av den finske staten.


Gasum som arbeidsgiver-

-Hos Gasum har vi oppsummert verdiene våre i én setning: «Målrettet og ansvarlig går vi mot nye muligheter». Som et raskt voksende energiselskap jobber vi for å svare på dagens utfordringer og ta del i prosessen mot et karbonnøytralt samfunn.

-Du vil passe godt inn i teamet hos Gasum hvis du:

-Du er interessert i miljø og renere energi. Det å ta ansvar og bærekraft er viktige verdier for deg.

-Dine verdier møter våre verdier: Målrettet og ansvarlig går vi mot nye muligheter.

-Du alltid sørger for sikkerhet i arbeidet.

-Du er åpen for nye ting.

-Du er selvgående.

-Du ønsker å utvikle din egen kompetanse for å bidra til selskapets visjon.

Gasum as an employer-

-At Gasum we have summed up our values in a single proposition: “Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.” As a rapidly developing energy company we are determined to respond to today’s challenges and take part in the creation of a carbon-neutral society.

-You will be a good match to our team at Gasum if:

-You are interested in environment and cleaner energy. Responsibility and sustainability are a important value to you.

-Your values meet our values: Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.

-You take always care of safety while working.

-You are open to changes.

-You are self-driven.

-You want to develop your own competence to contribute to the company’s vision.

Stig Sagevik | Kontaktperson

Søk her
Gasum

Tananger
Besøk nettside