Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Senior Innkjøspleder

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo

Vi søker erfaren innkjøpsleder til våre anleggsprosjekt

Skanska Anlegg er en av Norges ledende aktører innen utvikling, prosjektering og bygging av de største og mest komplekse prosjektene. Anleggsbransjen er inne i en spennende tid med endrede krav til gjennomføring av prosjekter, økt behov for kompetanseutvikling, tettere dialog med våre kunder samt større krav til mangfold og inkludering. Vi i Skanska har satt oss ambisiøse mål for årene som kommer og ønsker å være et foregangsselskap i norsk næringsliv. Vi søker deg som er en erfaren Innkjøpsleder og som har et sterkt ønske om å jobbe med dyktige fagfolk i en bransje som er i stadig utvikling.

Nå styrker vi vårt Innkjøpsteam på Anlegg ytterligere, og ønsker deg med på laget.

Vi tilbyr:

 • I Skanska blir du del av ett av bransjens største kompetansemiljø på Innkjøp.
 • Du får mulighet til å utvikle fagområdet innkjøp i organisasjonen, med muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • I innkjøp blir du del av et team med faglig stolthet og kunnskapsrike kollegaer. Vi arbeider i team som gir deg tverrfaglig innsikt på tvers av prosjekter og geografiske regioner.
 • En jobb som gir deg et bredt nettverk i Skanska, både lokalt og nasjonalt.
 • Vi jobber kontinuerlig med å utvikle innkjøpsfunksjonen for å vinne og gjennomføre store komplekse prosjekter.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram.
 • Skanska har en egen aktivitetsklubb og du får støtte til deltageravgifter i konkurranser og tilgang på flere firmahytter i Norge.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som Innkjøpsleder i Skanska anlegg vil du få ansvar for å lede og koordinere hele innkjøpsprosessen fra tilbudsfasen til gjennomføringsfasen. Du blir en viktig bidragsyter for å sikre prosjektets lønnsomhet og gjennomføringsevne. Du vil inngå i et større team i våre store komplekse prosjekter samt lede og koordinere hele innkjøpsfunksjonen i mindre prosjekter. Andre oppgaver vil være å:

 • Bistå med faglig innkjøpskompetanse i tilbuds- og gjennomføringsfasen.
 • Ha oversikt over og aktivt jobbe strategisk med leverandørmarkedet
 • Lage innkjøpsstrategi for de prosjektene du har innkjøpsansvaret for
 • Utarbeide innkjøpsplaner
 • Lede, planlegge, iverksette, følge opp og koordinere innkjøpene i prosjektene
 • Kontraktsforhandlinger
 • Etablere innkjøpsteam med øvrige innkjøpsressurser og fagmiljøer
 • Bidra til å identifisere risiko og muligheter
 • Lage innkjøpspakker, ivareta grensesnitt, sende ut forespørsler og evaluere tilbud
 • Ansvarlig for å planlegge, fasilitere og lede innkjøpsmøter

Egenskaper:
Vi ser etter en person som har god forretningsforståelse og er resultatorientert. Du er analytisk og har evne til å raskt forstå komplekse problemstillinger samt tar veloverveide helhetsvurderinger, som du deretter setter ut i praksis. Ellers har du:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du evner å bygge nettverk både internt og eksternt
 • Du er detaljfokusert, samtidig som du klarer å se helheten.
 • Vi ser etter en som er fremoverlent og tar tak i oppgavene.
 • Du tar initiativ og ledelse når det kreves
 • Du trives med å samarbeide i team, ved å dele kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Du evner å få gjennomslag
 • Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter

Kvalifikasjoner:
Din bakgrunn er gjerne som innkjøpsleder, produksjonsleder eller leverandør med erfaring fra store og komplekse prosjekter i anleggsbransjen. Du har tverrfaglig erfaring fra lignende arbeid og kan vise til gode resultater fra prosjektledelse, forhandling og samhandling.

 • Teknisk fagskole/Bachelor/Master innen ingeniørfaget.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Erfaring fra anleggsbransjen

Kontorsted er Sundtkvartalet (Lakkegata 53, 0187 Oslo) og arbeidssted vil være avhengig av hvor prosjektene til enhver tid er.

Stillingen rapporterer til Innkjøpssjef i Skanska Anlegg.

Kontakt:
HR Business Partner Anlegg Ekaterini Oscarsen, + 47 958 45 971
Innkjøpssjef Anlegg, Sissel Gustavson, + 47 982 10 786

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Ekaterini Oscarsen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside