Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

HR Business Partner

 • Ansök senast: 13 augusti 2021
 • Ansök senast: 13 augusti 2021

Vi söker dig som vill göra skillnad. Att arbeta inom HR på Green Cargo innebär att hela tiden addera värde till verksamheten och delta i att utveckla ett hållbart transportsystem. HRBP är chefernas kontaktperson i samtliga personalrelaterade frågor för resp. del av verksamheten, från anställning till uppsägning.

HRBPs uppgifter består bl. a. i att:

vara aktiv medlem i en eller flera ledningsgrupper i verksamheten och ansvara för leverans av HR-stöd till verksamheten

 • analysera och driva förändringsinitiativ i nära samarbete med chefer och övrig organisation
 • agera samtalspartner till ansvarig chef i organisations- och individfrågor
 • stödja genomförande av rekryterings- och rehabiliteringsarbete i nära samarbete med verksamheten
 • medverka i utvecklingen och implementeringen av övriga HR-processer (ex. kompetens-, prestations och ledarutveckling, avveckling, ledarförsörjning och hälsofrämjande arbete)
 • delta i och driva lokala fackliga förhandlingar
 • aktivt arbeta för att göra Green Cargo till en attraktiv arbetsplats
 • utöver de uppgifter som är gemensamma för HRBP har respektive HRBP funktionellt HR-ansvar inom ex. rekrytering, kompetensutveckling, värderingsarbete. Inom dessa områden ska HRBP ansvara för att utveckla processer, riktlinjer och mallar samt delta i implementeringen av dessa för hela Green Cargo

Befattningen kan vara placerad i Göteborg eller Malmö.

Välkommen med din ansökan, vi kommer att göra löpande urval under ansökningstiden.

Några av våra medarbetare

Emma
Radioloksoperatör
"Detta är ett fantastiskt jobb, det är även rätt häftigt att jobba på Sveriges största rangerbangård."
Erik
Lokförare
"En av fördelarna att jobba på Green Cargo är möjligheten till karriärsutveckling."
Marcus
Försäljning
"Man har stort utrymme för att ta egna initiativ, mycket frihet under ansvar skulle jag säga."
Louise
IT
"Samarbetet fungerar jättebra, det är inte vi och dom – det är vi tillsammans."

Kvalifikationer

Vi söker dig som har HR-utbildning eller motsvarande på eftergymnasial nivå. Du har erfarenhet från HR-arbete hos minst två tidigare roller, helst inom produktion/ transport/ logistik.

Du är strukturerad och har god analytisk förmåga och är kommunikativ med god förmåga att formulera dig i tal och skrift. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan agera med integritet och bygga tillit och förtroende som informell ledare. Du har ett högt eget driv och engagemang och är bra på att följa upp. Du är social och utåtriktad och bra på att nätverka, och att se lösningar och föra utvecklingen framåt.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ersättning för läkarvård och läkemedel

 • Pension och försäkringar enligt kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Rabatt hos våra partnerföretag

 • Utbildning & utveckling via vår interna plattform

 • På Green Cargo är trivseln och stoltheten hög

 • Stora möjligheter till karriärutveckling

 • De flesta väljer att stanna länge hos oss

 • Vi hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen

Om företaget

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020). www.greencargo.com


Visste du att..TOM

TOMVåra lokförare kör nästan 400 godståg per dygn i Sverige. Det motsvarar cirka 10 000 lastbilstransporter eller en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång.

TOMMed våra 24 godståg till och från kontinenten varje dygn slipper Europas motorvägar en lastbilskö på 1,6 mil.

TOMGodsvagnarna i våra tåg rullar tillsammans 41 varv runt jorden – varje dygn.

TOMEftersom stålhjul rullar lätt mot stålräls så kan godset med våra eldrivna tåg komma 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp. Så när näringslivet väljer godståget, andas naturen ut.

TOMAlla transportslag behövs – men när det ska transporteras mycket gods långa sträckor, då är tåget och våra transporter det smartaste valet.

Peter Hagert | Kontaktperson

Ansök nu