Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Digitaliseringsstrateg

 • Ansök senast: 15 augusti 2021
 • Linköping
 • Ansök senast: 15 augusti 2021
 • Linköping

Nu söker vi en digitaliseringsstrateg
Digitaliseringen skapar genomgripande förändringar för Tekniska verken och ses som en förutsättning för att nå vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. Där cirkulär- och digital transformation går hand i hand.

Här behöver Tekniska verken en drivkraft som är både utåtblickande och inspiratör, som bevakar vad som sker inom områdets framkant men också kan skapa sammanhang, riktning och verkstad för koncernen som helhet.

Du kommer att få arbeta med:

 • Digitaliseringens roll i det nya energisystemet där det gäller att hitta balansen i vårt ägardirektiv mellan Affär/Samhälle/Miljö.
 • Verka för att koncernen skapar nytta och affärer av de informationstillgångar som vi förfogar över.
 • Agera evangelist inom digitalisering och föra dialoger med koncernens olika verksamheter för att skapa gemensam kund- och affärsnytta.
 • Vara en aktiv part i koncernens arbete med ”Digitalt först” för att skapa attraktiva digitala kundgränssnitt för våra produkter och tjänster.
 • Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och driva arbetet med att kontinuerligt anpassa våra strategier, identifiera strategiska satsningar och bistå i prioriteringsarbetet för att maximera vår effekt.
 • Stötta i arkitekturarbetet för att skapa en plattform för nya affärer och framtida samarbeten i ett affärslandskap där produktion och konsumtion går ihop och nya tekniska lösningar behövs för att hantera stora informationsmängder.
 • Stötta i arbetet med IT-säkerhet inom samhällskritisk infrastruktur.
 • Driva strategiskt viktiga initiativ och projekt, arbeta i styrgrupper, producera och paketera strategiskt viktiga dokument inom koncernen.

Du som person behöver vara drivande med social kompetens då dina kontaktytor är många både inom och utanför koncernen. Du har lätt för att kommunicera och kan anpassa dig utifrån målgruppen. Du är förändringsbenägen och med det initiativrik och lösningsdriven. För att lyckas i tjänsten behöver du också ha en förmåga att inhämta mycket information och omsätta detta till kommunicerbara paket.

Erfarenhet av ledarskap, projektledning och dokumenterad erfarenhet av strategiarbete är ett krav, det är meriterande om du har erfarenhet av att vara chef och har arbetat med arkitektur.

I rollen som Digitaliseringsstrateg rapporterar du direkt till koncernens CIO.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, vänligen kontakta rekryterande chef Patrik Nyberg, 076-141 11 49.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Peder Österlöf
Energiingenjör
"På Tekniska verken har vi goda möjligheter till fysisk träning och medarbetarnas hälsa har högsta prioritet. Det resulterar i pigga och glada medarbetare och skapar en skön arbetsplats att vistas på. "
Demir Blekic
VA-ingenjör
"Jag arbetar för Tekniska verken för att bolaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar och resurseffektivitet. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Patrik Nyberg | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida