Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ønsker du å jobbe med transformasjonsprosjekter innen forretningsteknologi? Vi søker kollegaer til vårt Business Technology team!

Som management consultant innen forretningsteknologi i Capgemini Invent vil du samarbeide med CIO og CxOer for å bygge selskapets digitale ambisjon. Ditt overordnede fokus vil være å jobbe med kunder for å transformere og drive vekst i topplinjen gjennom teknologiinnovasjon og smidige/agile leveranser, mens du industrialiserer IT-tjenester for å nå de ambisjons- og kvalitetsnivåer som trengs i en teknologidrevet fremtid. Teamet vårt vokser raskt, og vi gir deg muligheten til å ta på deg en sentral rolle i å forme vår praksis og vokse sammen med oss.

Som en del av vårt Business Technology-team vil du få muligheten til å få kunne hjelpe våre kunder med:

 • Utforming og design av fremtidens teknologi, målbilde og IT-veikart, og drive en digital IT-transformasjon for å dekke gap mellom nåværende situasjon og målbilde
 • Etablering av produktfokuserte og kapasitetsstyrte IT-driftsmodeller for å muliggjøre smidighet og skalerbarhet
 • Kartlegging av selskapers smidige modenhetsnivå, definering og etablering av skalerbare smidige driftsmodeller, og være en driver av smidige transformasjoner for å oppnå langsiktige og bærekraftige løsninger
 • Være ansvarlig for å engasjere, motivere og øke kunnskapsnivået hos ansatte og ledere i pågående smidige transformasjoner i organisasjonen
 • Design og utforming av digitale tjenester, tilrettelegge for ønsket driftsmodell og digital plattformarkitektur
 • Utforming og presentasjon av minimum viable product (MVPs) for hurtig test og validering av produkter og tjenester i markedet
 • Kartlegging av selskapers modenhet for skyløsninger, utvikling og iverksetting av skystrategi for å oppnå gevinster ved bruk av sky på tvers av organisasjonen
 • Være driver av skytransformasjoner og etablere oppsett for skyfunksjoner som inkluderer prosesser, mennesker og teknologier
 • Gjennomføring av helhetsvurderinger av selskapers evne til å drive digital endring
 • Være rådgiver for å utforske fremtidige tekniske mulighetsrom innen blant annet Blockchain, IoT, 5G og Edge computing
 • Rådgiving og støtte innen implementering av nye digitale løsninger på arbeidsplassen
 • Støtte innen IT M&A aktiviteter som teknisk due diligence og IT Post-Merger-Integrasjoner

Hva vi ser etter

 • Utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende
 • Entusiasme, glød og solid forståelse av hvordan ny teknologi og smidig arbeidsmetodikk kan hjelpe våre kunder til å lykkes
 • Arbeidserfaring innen teknologi
 • Erfaring innen et av de følgende områdene: teknisk innovasjon, skystrategi og transformasjon, smidige transformasjoner, oppskalering av smidige driftsmodeller, IoT-implementasjon, eller bedriftsarkitektur
 • Sterke analytiske evner (kvalitative og kvantitative)
 • Sterke kommunikasjonsevner og evne til å presentere kompleks informasjon
 • Sterke mellommenneskelige ferdigheter
 • God forståelse av smidige arbeidsmåter og skalerte smidige driftsmodeller (f.eks. SAFe, LeSS eller tilsvarende)
 • For mer senior søkere: sterk kommersiell orientering, fokus på forretningsutvikling og solid erfaring med ledende strategiske teknologirådgivningsprosjekter
 • Iver etter å lære og vokse raskt i organisasjonen vår

Hva vi kan tilby:
I Capgemini Invent er det rom til å skape din egen rolle og karriere. Proaktivitet, samarbeid og utvikling er sentrale aspekter når vi beskriver vårt arbeidsmiljø. Det er uendelig mange muligheter til å sette fart på din karriere og utvikling. Vi har et sterkt fokus på menneskene i selskapet, og ønsker å sikre at våre konsulenter får størst mulig sjanse til å prestere og utvikle seg selv.

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ett av verdens største konsulenthus
 • Tverrfaglig ekspertise, der du får samarbeide med markedsledende kunder og erfarne konsulenter med kompetanse til å levere prosjekter ende-til-ende
 • Høyt fokus på kompetanseutvikling, inkludert mentorordning og personlig karriereplanlegging, sertifiseringer, faggrupper, så vel som kursing på vårt eget universitet utenfor Paris
 • Et selskap der det oppmuntres til entreprenørskap og innovasjon, i en involverende kultur der samarbeid er høyt verdsatt
 • Fleksible retningslinjer som sikrer at våre ansatte kan balansere karriere med familiære og individuelle behov
 • Et åpent og sosialt miljø med mange sosiale eventer og aktiviteter
 • Konkurransedyktige goder og fordeler , inkludert subsidiert treningsmedlemskap, treningsaktiviteter og attraktive firmahytter blant annet i Hemsedal, Hafjell, Trysil og Gustablikk

Interessert?

Dersom du har noen spørsmål knyttet til stillingen, kan disse rettes til Marius
Furulund, leder for Business Technology i Capgemini Invent Norge: [email protected] eller 450 26 244.

Søknader vurderes fortløpende og vi ber om at interesserte kandidater legger ved CV, søknadsbrev og vitnemål.

Spørsmål om rekrutteringsprosessen sendes til [email protected].

Jobb med skikkelig flinke folk

Kanutte Røstad
Manager
"My life at Capgemini is varied and fun. Varied because I have worked on different challenges, both internally and on client projects. Fun because I get to work with many different colleagues."
Fredrik Borchgrevink
Director
"Working at Capgemini Invent has given me freedom and support to develop my career and passions, an abundance of development opportunities."
Elin Skauge
Vice President Practice lead Innovation & Strategy
"What I like about Capgemini Invent is the pace, the fast changes, the flexibility and the talented people I work with, both internally and externally."
Anne Karin Stensland
Senior Consultant
"Working here has given me opportunities to explore industries and sectors I never even knew I was interested in. I’ve gotten to know people that are extremely talented with different backgrounds."

Jobb på et sted du vil trives

 • Bygg kompetanse med oss

 • Fortsett å lære

 • Menneskene kommer først

 • Dine verdier er våre verdier

 • Glem den "typiske arbeidsdagen"

 • Finn balansen som passer deg

 • Vi støtter din karriereutvikling

 • Din kjærlighet til reise

 • Engasjer deg fra første dag

 • Count on us for career growth

 • Your Love for Travel

 • Get inspired by your colleagues

 • Forget the notion of the “typical day”

 • Strike a balance that works for you

 • Dig in your first day & feel free to grow

 • Never stop learning

 • People come first

 • Your values are our values

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Cool offices in central locations

 • Macs/PCs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

 • Exciting assignments in different industries

 • Multiple other great benefits

Om selskapet

As the digital innovation, consulting and transformation brand of the Capgemini Group, Capgemini Invent helps CxOs envision and build what’s next for their organizations. Located in more than 30 offices and 25 creative studios around the world, its 7,000+ strong team combines strategy, technology, data science and creative design with deep industry expertise and insights, to develop new digital solutions and business models of the future.

Capgemini Invent is an integral part of Capgemini, a global leader in partnering with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. The Group is guided everyday by its purpose of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization of 270,000 team members in nearly 50 countries. With its strong 50 year heritage and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. The Group reported in 2020 global revenues of €16 billion.

Get The Future You Want
Visit us at www.capgemini.com/invent


Bente Hvistendahl | Kontaktperson

Søk her
Capgemini Invent Norge

Multiple locations
Besøk nettside