Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektleder – næringsliv og arrangement

  • Søknadsfrist: 5. august 2021
  • Oslo
  • Søknadsfrist: 5. august 2021
  • Oslo

Vil du jobbe med å engasjere næringslivet i arbeidet mot forsøpling? Vil du bidra til at Norge blir renere - ett steg om gangen? Til Hold Norge Rent søker vi prosjektleder for næringsliv og arrangement!

Hold Norge Rent har gått fra å være et begrep i skolen på 60-tallet til å bli en av Norges viktigste og mest retningsgivende organisasjoner knyttet til arbeid mot forsøpling på land og i vann. Organisasjonens hovedformål er å forebygge forsøpling, bevisstgjøre og engasjere offentlig, privat og frivillig sektor i arbeidet mot forsøpling, og å fungere som en samlende kunnskapsarena. Organisasjonens visjon er et søppelfritt Norge.

Hold Norge Rent har per dags dato 12 ansatte, og søker nå en kunnskapsrik og engasjert prosjektleder for næringsliv og arrangement. Vedkommende vil få det overordnede ansvaret for Hold Norge Rents arbeid med å engasjere næringslivet i arbeidet mot forsøpling. Som HNRs nye medarbeider vil du være en svært viktig bidragsyter i en organisasjon preget av samarbeid og høyt engasjement.

Stillingen er et 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse.

OM STILLINGEN

Stillingen har et bredt ansvar i organisasjonen; med hovedfokus på følgende områder:

  • Ansvar for Hold Norges Rents prosjekter for å engasjere næringslivet i arbeidet mot forsøpling. I det ligger tett samarbeid med kildene til forsøpling med mål om å engasjere relevante bransjer og bedrifter i arbeidet mot forsøpling innen egen bransje og/eller egen virksomhet. Du vil jobbe med å videreutvikle eksisterende tanker og ideer, og jobbe aktivt for å etablere nye samarbeid med bedrifter og bransjer (inkl. arbeidsgiver- og bransjeorganisasjoner).
  • Ansvar for Hold Norge Rents arrangementer, inkludert Hold Norge Rent-konferansen. Stillingen vil være prosjektleder og ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføringen.

Som ansvarlig for ulike prosjekter i organisasjonen vil du jobbe tett med og i samarbeid med øvrige medarbeidere. Det er også ønskelig at stillingen bidrar til Hold Norge Rents politiske arbeid.

Kompetanse

Vi tror rett kandidat har høyere utdanning på minimum bachelornivå, kombinert med erfaring fra prosjektledelse og god kjennskap til næringslivet. Kjennskap til forsøpling som miljøproblem og/eller forebyggende arbeid mot miljøproblemer vil være en fordel. Fra tidligere har du sannsynligvis erfaring med produksjon av fagstoff og rapporter og/eller fra arbeid med større arrangementer. Organisasjonserfaring fra tidligere teller også positivt. Gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter, skriftlig så vel som muntlig, er vesentlig.

Som person tror vi du har gode samarbeidsevner og er en dyktig relasjonsbygger med evne til å engasjere, motivere andre og lede prosesser. Du har en kunnskapsbasert tilnærming, og gjennomfører arbeidet med høy grad av systematikk og nøyaktighet. Du trives med å ha en utadrettet rolle, og er en engasjerende formidler.

HVORFOR VELGE HOLD NORGE RENT
Hold Norge Rent kan tilby en innholdsrik stilling i en liten, men viktig organisasjon, med mye ansvar og posisjonerende rolle i forsøplingsspørsmål. Du vil bli en del av et entusiastisk og engasjerende miljø som brenner for saken. Dette sammen med fokus på kontinuerlig faglig og personlig utvikling håper vi vil være attraktivt for vår nye kollega. Hold Norge Rent har kontorer i Oslo sentrum.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs tlf. 958 24 529, eller Kristine Hedenstad, tlf. 938 41 211.

Søknadsfrist er 05.08.2021.

Tiltredelse er planlagt til 1. desember 2021

Om selskapet

Hold Norge Rent er en ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling. Med filosofien «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!» skal Hold Norge Rent både forebygge forsøpling og bidra til at søppel blir ryddet opp.

Hold Norge Rent er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner, og har per dags dato 100 medlemmer. Organisasjonen ble etablert i 2014 og har utviklet seg raskt, i et landskap hvor interesse for og bevilgninger til fagområdet har økt betraktelig de siste årene.

Sammen rydder vi Norge!


Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Hold Norge Rent

Oslo
Besøk nettside