Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Direktør Skanska Survey

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo

Skanska Survey er en ledende leverandør av geomatikktjenester og har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering-, og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser og prosjektstørrelser.

Vi har sterkt fokus på å bygge et solid kompetansemiljø, og har dedikerte ressurser innen fagutvikling, opplæring og support i organisasjonen. Vi samarbeider tett med andre enheter i Skanska og bidrar aktivt i bransjefora og faglig utvikling innen geomatikkbransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Våre kunder er interne prosjekter i Skanska, andre entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer og offentlige etater.

Vi søker nå etter en ny Direktør for Skanska Survey, da nåværende leder har fått nye utfordringer internt i Skanska.

Direktør Skanska Survey

Hva kan vi tilby deg?

 • En meget spennende lederjobb for et område hvor det er stor utvikling innen geomatikk, digitalisering og automatisering
 • En jobb med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen, våre prosjekter og bransjen
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode bonus-, forsikring- og pensjonsordninger og et av verdens beste aksjeprogram
 • Gode fritidstilbud som inkluderer egne bedriftsidrettslag og tilgang til felles hyttepool
 • Tilgang på Skanskas egen bedriftshelsetjeneste

Hva får du ansvar for?

 • Lede en anerkjent og ettertraktet kompetanseenhet
 • Lede og utvikle Skanska Survey inn i en ny strategiperiode for konsern og region
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling mellom ledelse og ansatte
 • Ansvar for Survey sine faglige leveranser og etterlevelse av kvalitetssystemet
 • Rekruttere og utvikle medarbeidere – lytte, inspirere, sette mål og følge opp

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor-/ mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Erfaring med kompetanseledelse av faglige team eller medarbeidere
 • Positive resultater fra ledelse og solid breddekompetanse innenfor geomatikkfaget
 • God forståelse for hvordan geomatikkfaget skaper verdi innen bygg og anleggsbransjen gjennom stikning, datafangst masseberegning og dokumentasjon
 • Inngående kjennskap til den teknologiske utviklingen som foregår innenfor bygg- og anleggsbransjen
 • God kjennskap til BIM og hvordan dette i samspill med geomatikkfaget gir effekt i prosjekter
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Egenskaper:

 • God forretnings- og finansiell forståelse
 • Gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter
 • Omgjengelig og samarbeidsvillig, med en positiv innstilling
 • Engasjerende, med ønske om å utvikle både deg selv og Skanska Survey
 • Framoverlent mhp å utforske nye muligheter og implementere løsninger
 • God evne til å skape nye relasjoner, samt utvikle interne og eksterne relasjoner

Kontorsted er Sundtkvartalet (Lakkegata 53). Noe reisevirksomhet må påregnes.
Stillingen rapporterer til Konserndirektør for Forretningsområde Spesialister

Kontakt:
Konserndirektør Kristian Brende, mobil +47 982 10 229
Rekrutteringssjef Christian Scheen, mobil +47 97 65 32 31

Søknadsfrist: 15.08.2021

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Christian Scheen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside