Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lösningsarkitekt till Koncerngemensamt

 • Ansök senast: 15 augusti 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 15 augusti 2021
 • Stockholm

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

Lösningsarkitekt Koncerngemensamt
Rollen som lösningsarkitekt Koncerngemensamt innebär att man arbetar i tågledningen med backloggen och ser till att vår arkitekturella ”run way” är uppdaterad och relevant.

Området Koncern definieras som Skandias styrande och stödjande funktioner vilket i stora drag innebär: Finance, Treasury, Finansiella riskberäkningar, Data & Analytics, Informationsstyrning, HR, Juridik, Compliance, Riskstyrning, Regelefterlevnad, Hållbarhet, Strategisk kommunikation, Inköp, Facility samt det övergripande stödet styrning, planering och utveckling.
Domänen kännetecknas av en stor mängd standardsystem och SaaS-lösningar (ca 50st) plus DataWarehouse och BI-lösningar.

Du driver arkitekturella mönster och stöttar våra team. Du samverkar med flertalet andra arkitekter inom området för att uppnå största möjliga nytta.

Det innebär att många av dina dagliga kontakter sker utanför tåget t ex med vår affär, kundenhet och våra andra tåg för att påverka och synkronisera planer och förflyttningar tillsammans. Du har också en naturlig plats i dialogen kring framtida behov och förslag till förändringar.

Du ansvarar för att hålla den röda tråden i förflyttningarna vi gör. Det innebär både att rita upp målbildsarkitekturer och samtidigt balansera mot det vi har idag. Bryta ner stora initiativ i mindre delar som var och en för sig kan leverera kundvärde fortast möjligt. Att hjälpa andra att förstå i vilken ordning vi borde göra saker.

Rollen som lösningsarkitekt innebär en nära relation med affären och att vara delaktig i affärplaneringen. Skapa förutsättningar på mer strategisk nivå för att vägleda och driva större initiativ och planer över längre tid.

Just för den här rollen inom Konerngemensamt är det bra om du förstår och kan dessa områden:

 • Inköpta system
 • Standardsystem
 • Legal rapportering (IFRS, Solvens mfl)

 • Bred erfarenhet inom IT-lösningar

Några av våra medarbetare

Olivia
Handläggare Back office
"Skandia har den anställdes utveckling och välmående i fokus. Jag har sett flera exempel på hur Skandia tar vara på anställda genom att erbjuda kompetensutveckling och nya utmaningar i organisationen."
Daniel
Chef Private Equity and Infrastructure
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Gruppchef Telefonrådgivning
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
DevOps Engineer
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Susanna
Chef Riskkontroll Koncern
"Skandias ömsesidighet samt fokus på pension och hälsa bidrar till mycket gott i samhället och för den enskilda individen. Jag uppskattar oerhört att få jobba på ett sådant bolag."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Försäkringsspecialist
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Processägare Skandiabanken
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
Team Leader IT service operations
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Content Lead, Customer Experience Management
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige. "

Kvalifikationer

Du är van att kommunicera visioner och vägen dit. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, samtidigt som du står på dig och ser till att dina idéer blir till verklighet. Du är optimistisk och har en lösningsorienterad inställning och eftersom vi är i förändring är det viktigt att se möjligheter. Naturligtvis har du också båda fötterna på jorden och känner dig bekväm i din tro på lösningarna.

Det här önskar vi av dig

 • Du kommer med ett naturligt intresse både för teknik och människor.
 • Du har arbetat som lösnings/IT-arkitekt och utvecklare.
 • Du har coachat och inspirerat dina kollegor genom att stötta och hjälpa dom på sin resa.
 • Du har arbetat i lean-agila miljöer och känner dig bekväm med ett ”servant leadership”.
 • Du har en har en bred kunskapsbas inom området och erfarenhet av lösningsarkitektur.

Vi gör kontinuerligt urval och ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Fantastiska kollegor

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomSom enda svenska bolag var vi med på Fortune Magazines "Change the World list" 2016.

TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 750 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi har blivit utsedda till årets livbolag 3 år i rad.

TomVi har investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag, t ex Snapchat.

TomVårt hälsoerbjudande har bidragit till att mer än halvera sjukskrivningarna hos våra kunder de senaste tio åren.

Patrik Anderson | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida