Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Økonomisjef

 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Lysaker
 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Lysaker

Selskapet er i sterk vekst og ønsker å utvikle en mer profesjonell økonomifunksjon gjennom å ansette en ny økonomisjef. Stillingen er nyopprettet. Regnskapsfunksjonen er outsourcet.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Økonomi- og administrasjonssjefen har et overordnet ansvar for følgende områder:

 • Økonomi, regnskap og lønn
 • Rapportering og analyse
 • Økonomisk styring og kontroll, herunder likviditet

Økonomisjefen skal ha et direkte lederansvar for et faktureringsteam (inn- og utgående fakturaer), som per tid består av fem medarbeidere. I tillegg følge opp avtalen med eksternt regnskapsbyrå (Amesto).

Økonomisjefen vil inngå i ledergruppen i selskapet sammen med administrerende direktør og markedsdirektør.

Stillingen vil også omfatte søsterselskapet Realia.

Ansvarsområdet vil bl.a. inkludere følgende oppgaver:

 • Følge opp regnskapsbyrået med hensyn til forskriftsmessig regnskapsføring, rapportering og internkontroll.

 • Utarbeide hensiktsmessige analyser av selskapets økonomiske stilling og utvikling, identifisere forbedringsområder både innenfor økonomiområdet og virksomheten for øvrig og, sammen med daglig leder, beslutte samt iverksette tiltak.

 • Sammen med daglig leder og styreleder forberede presentasjoner til styremøter, samt fungere som referent i styremøtene.

 • Håndtere budsjettprosessen.

 • Utarbeide økonomiske prognoser og løpende følge opp resultatansvarlige med hensyn til budsjett og planer – være proaktiv ift. avdekking av avvik og rapportering av disse.

 • Vurdere og sikre hensiktsmessig utnyttelse av regnskapssystem (X-ledger), rapporteringssystem (MS Power BI) og evt. andre støttesystemer.

 • Ansvar for regningsbetaling og overordnet ansvar for fakturering og innfordring.

 • Det forventes at Økonomisjefen bidrar til kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets forretningsrutiner og -drift.

 • Etablere og følge opp hensiktsmessige økonomiske KPI’er.

Kompetanse

Utdannelse:

Aktuelle kandidater har trolig økonomisk-/ administrativ utdanning på høyskole- og gjerne Masternivå.

I tillegg god IT-kompetanse, helst både når det gjelder Office-pakken og bruk av ulike regnskaps- og rapporteringssystemer.

Erfaring/ kompetanse:

Vi ser etter kandidater med noen års arbeidserfaring, gjerne med grunnleggende erfaring fra et revisjonsmiljø eller annen opparbeidet regnskapskompetanse.

Aktuelle kandidater kan f.eks., som alternativ eller i tillegg til erfaring fra revisjonsmiljøer, komme fra roller som f.eks. business controller, regnskapssjef, e.l. Gjerne fra operative og prosjektorienterte miljøer, men dette er ikke en forutsetning.

Det er ingen ulempe om vedkommende har erfaring med kostnads- og lønnsomhetsanalyser og utarbeidelse av rapporter og presentasjoner til ledelsen. Det vil også være en fordel med forståelse og/eller interesse for forretnings- og driftsmiljøer.

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter en positiv, initiativrik og selvgående kandidat, som har ambisjoner og liker å få og å ta ansvar. Vi ser etter en do-er, som er fleksibel og innstilt på å ta i et tak der det trengs og som ønsker å bidra også utover eget ansvarsområde.

Andre egenskaper/ evner som vektlegges vil være:

 • Tenke analytisk og strategisk
 • Struktur og nøyaktighet
 • Operativ og løsningsorientert
 • Initiativrik og glad i faglige utfordringer
 • God arbeidskapasitet
 • Ønske om å utvikle seg i rollen
 • Evne til å holde mange baller i luften på en gang
 • Samvittighetsfull og etterrettelig
 • God kommersiell forståelse
 • Gode samarbeidsevner og sosiale antenner

Vedkommende må ha god fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

VI TILBYR

 • Vi tilbyr en sentral stilling med mye ansvar i et selskap som er inne i en meget positiv utvikling.
 • Økonomisjefen vil være en del av ledergruppen og vil på denne måten ha en nøkkelrolle i den videre utviklingen av selskapet. I tillegg vil man sitte tett på konsernledelsen og kompetansemiljøet der.
 • Personalansvar – med mulighet til å utvikle teamet.
 • Sette premisser for vår nye økonomihverdag.
 • Mulighet for å utvikle seg selv og stillingen.
 • FMG har et meget godt og uformelt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Søknadsfrist er 08. august.

Om selskapet

First Mover Group er i dag den største aktøren i Skandinavia innen prosjektrådgivning i forbindelse med flytteprosesser, kontorflytting og montasje. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Stockholm, Gøteborg, Malmø og København i tillegg til at vi er landsdekkende operativt.

I 2019 leverte vi nesten 30.000 rådgivnings- og prosjektledertimer til 400 ulike kunder og flyttet om lag 45.000 arbeidsplasser. I alle leveranser og tjenester vi leverer, skal alltid kvalitet og god service stå i fokus. Dette gjenspeiler seg i våre verdier; Profesjonelle, Sammen og Fremover.

For våre kunder betyr det at FMG har en faglig styrke og drivkraft, at vi er den som løser problemstillinger, og det skal være trygt og hyggelig å jobbe med oss. Som den største aktøren i bransjen har vi et medansvar til å bidra aktivt med miljø- og samfunnsengasjementet. I FMG har vi stort fokus på mest mulig miljøvennlig drift og utnyttelse og er Miljøfyrtårnsertifisert og Grønt Punkt medlem.


Helene Graver | Kontaktperson

Søk her
First Mover Group

Lysaker
Besøk nettside