Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Development Director

  • Søknadsfrist: 15. august 2021
  • Oslo
  • Søknadsfrist: 15. august 2021
  • Oslo

Vil du jobbe bredt med knutepunkts- og eiendomsutvikling?

Vår eiendomsportefølje har et stort utviklingspotensial, og flere store utviklingsprosjekter er igangsatt, eller skal igangsettes i løpet av den nærmeste tiden. For å lede arbeidet med utvikling av gode knutepunkter søker vi etter Development Director

Vi søker en kommersiell, ambisiøs og handlekraftig utviklingsdirektør til en nøkkelrolle i selskapets videre utvikling. Som leder for utviklingsavdelingen i Citycon Norway vil du være ansvarlig for all prosjektutvikling og prosjektgjennomføring i den norske porteføljen. Herunder bl.a. idé og konseptutvikling, kommersiell programmering og utleiestrategi, regulering og myndighetskontakt, investeringsbudsjett og investeringsforslag, kontraktsforhandling med samarbeidspartnere og entreprenører, oppfølging av investeringsbeslutning og prosjektgjennomføring. I tillegg vil du ha ansvar for oppfølging av Citycon Norways boligutviklingsselskaper.

Som utviklingsdirektør i Citycon blir du en viktig pådriver for videre profesjonalisering og utvikling av selskapet. Citycon har en uttalt strategi om å være ledende på knutepunktutvikling, og denne rollen vil være helt sentral i dette arbeidet.

Hovedoppgaver:

  • Identifisere og drive gjennom utviklingsprosjekter, herunder bidra til utvikling, gjennomføring og realisering av eiendomsprosjekter i egen regi og i samarbeid med andre aktører. Dette omfatter alt fra kjøpesenter, hotell, kontor og bolig
  • Ansvarlig for utarbeidelse av investeringsforslag og budsjett, basert på eiendomsberegninger og analyse for forvaltningsutvalget og styret
  • Analyse av eiendomsporteføljen
  • Identifisere, synliggjøre og realisere verdi- og utviklingspotensialet i nye og eksisterende eiendommer
  • Bidra til å opprettholde og videreutvikle Citycon’s posisjon som en innovativ og bærekraftig aktør i eiendomsbransjen
  • Initiere og igangsette regulerings- og planprosesser – herunder engasjere arkitekter og rådgivere ved behov

Kompetanse

Vi ser etter kandidater med god erfaring og dokumenterte resultater innen eiendomsutvikling. Det presiseres at personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Aktuelle kandidater må kunne vise til erfaring med utvikling, organisering og gjennomføring av prosjekter med forskjellig kompleksitet og størrelse. Aktuelle kandidater har trolig sin karrieremessige forankring fra andre eiendomsselskaper, entreprenørbransjen, eller relevante rådgivermiljøer.

Du har jobbet med eiendom det meste av din karriere, enten med utvikling av næringseiendom eller boligutvikling. Begge disse segmentene er viktige for Citycon.

Din styrke er at du med et kommersielt blikk ser helheten i verdikjeden, fra å kunne identifisere mulighetene, jobbe med utvikling og prosjektgjennomføring til å kunne overlevere prosjektet til driftsavdelingen.

For å lykkes i rollen er det avgjørende med en tydelig oppfatning om hva som er de viktigste verdidriverne i et eiendomsutviklingsprosjekt. I tillegg må du ha forståelse for hvilke løsninger som skaper gode arbeidsplasser og servicefunksjoner for våre leietakere og gode boforhold for våre boligeiere.

Du har solid og relevant utdannelse på masternivå, enten økonomi/finans eller ingeniørfag (ind.øk./bygg) med gode resultater.

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?
Hos Citycon mener vi at de beste menneskene lager de beste knutepunktene for stedsutvikling, der suksessen til leietakerne våre og vår egen virksomhet er direkte forbundet med å ha de rette folkene på de rette stedene. Engasjerte ansatte er vår bærebjelke for å skape en dynamisk konsernkultur, som gir grobunn for nye ideer og innovasjon.

Våre nordiske team har en bred kompetanse, som inkluderer alle deler av eiendom, detaljhandel, leasing, kjøpesenterledelse samt finans.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal utvikle seg, og legger til rette for varierte muligheter til karriereutvikling. Medarbeidere som trives godt på jobben, yter også bedre på arbeidsplassen. Derfor støtter vi jobb-liv-balansen til våre medarbeidere. Vi strekker oss hele tiden for å ta godt vare på medarbeiderne våre, og bygge et kreativt og effektivt arbeidsmiljø.

Om selskapet

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og-utvikling.
Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester.
Citycon eier 37 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

For mer informasjon, se https://www.citycon.com/no og https://nyetrekanten.no/

Petter Endsjø | Kontaktperson

Søk her
Citycon

Oslo
Besøk nettside