Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektledere / Prosjektsjefer

 • Søknadsfrist: 16. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 16. august 2021
 • Oslo

Skanska Eiendomsutvikling utvider satsingen på boligutvikling på Østlandet og trenger flere prosjektledere og prosjektsjefer med på laget

Som en av landets største boligutviklere setter vi høye krav til våre leveranser. Det innebærer blant annet høye og forpliktende ambisjoner for klima og miljø, og stort fokus på marked- og kundetilpasning i utviklingen av boligprosjektene vi skaper. Østlandet er en stor geografi, og et viktig område for oss. Det strekker seg fra Fredrikstad/Ski, gjennom Oslo og Lillestrøm, og videre mot Drammen og Sandefjord.

Nå trenger vi flere flinke folk til å realisere fremtidens boligprosjekter til kundene våre. Vi ser etter deg med lang erfaring fra bransjen som brenner for eiendomsutvikling, og som ønsker å være med å lede noen av de flinke eiendomsutviklerne våre, samt lede prosesser fra investeringsfase til ferdigstillelse.

Som prosjektleder og prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling er du ansvarlig for at prosjektene svarer opp Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn. Skanska har en tydelig klimaambisjon, og den forplikter oss som utvikler. Innen 2030 skal vi ha kuttet våre klimautslipp med 50%, og innen 2045 skal vi være klimanøytrale. I det ligger det både høye krav og store muligheter.


Vi kan tilby deg:

 • Spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med meningsfylte prosjekter som bidrar til et bedre samfunn, hvor du blir en del av et sterkt globalt fagmiljø, med muligheter for personlig utvikling
 • Viktige lederroller i et av verdens ledende eiendomsutvikler-, prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram
 • Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle


Ditt ansvar:

 • Lede Eiendomsutviklingsprosjekter, skape gode bomiljø som markedet etterspør i samarbeid med arkitekt, entreprenør og kompetente kollegaer
 • Lede og gjennomføre planprosesser, ivareta konstruktiv dialog med offentlige myndigheter som fremmer godkjenning av planer
 • Ivareta byggherre- og bestiller-rollen gjennom alle faser, herunder inngåelse og oppfølging av kontrakter med arkitekter og konsulenter i planfase, samspillsavtaler samt oppfølging av entreprisekontrakter
 • Organisere, planlegge og lede prosjektteam


Dine kvalifikasjoner:

Vi har stor tro på at mangfold og variasjon er viktig for gode resultater. Du må derfor gjerne være utdannet eiendomsutvikler, ingeniør, arkitekt, økonom, samfunnsviter, eller planlegger mm.

 • Erfaring ved at du gjerne har gjennomført flere prosjekter og kjenner verdikjeden i et eiendomsutviklingsprosjekt
 • Erfaring fra eiendomsutvikling, arkitekt, entreprenør, byggherre eller rådgiver
 • Kompetanse og erfaring innen gjennomføring av reguleringsprosjekter
 • Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig


Og egenskaper:

 • Empatisk, inkluderende og samlende som engasjerer sitt team og sine omgivelser
 • Systematisk tilnærming til oppgaver og problemstillinger samt er løsningsorientert
 • Du samarbeider godt på alle nivå i organisasjonen, og bidrar til konstruktive diskusjoner og løsninger
 • Du har høy etisk adferd og sterkt fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Søknader vurderes fortløpende. Søknadsfrist 16.08.21


Kontakt:

Helen Gåsvik, regiondirektør Oslo vest, mobil 982 10 470

Salman Saeed, regiondirektør Oslo øst, mobil 482 88 501

Pernille Gundersen, Express rekruttering, mobil 959 66 059

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.


Skanska Eiendomsutvikling

Oslo
Besøk nettside