Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

CFO

 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Drammen
 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Drammen

Nåværende CFO slutter for å gå over i ny stilling, dermed skal han erstattes.
Vi søker derfor en offensiv og forretningsorientert CFO!

Stillingens overordnede mål er å lede selskapets økonomistyring på en slik måte at den ivaretar interessene til eiere, kunder og ansatte på best mulig måte, og på den måten sikrer at selskapet spiller en sentral rolle i norsk og svensk byggevareindustri. Vedkommende skal sikre selskapets lønnsomhet og vekst, risikostyring og overholdelse av relevante lover og forskrifter.

Områder av strategisk karakter:

 • Bidra til selskapets overordnede strategi og utvikling
 • Bidra til utarbeidelse av strategidokumenter
 • Utarbeide årlige handlingsplaner, inkludert budsjett
 • Årlig analyse av interne og eksterne forhold
 • Ansvarlig for selskapets finansielle strategi inkludert hedging-strategi
 • Ansvarlig for avdelingens strategi, og at denne er tilpasset den overordnede strategien

Områder av ledelsesmessig karakter:

 • Bidra til en god HMS-kultur
 • Utøve ledelse i samsvar med Knaufs verdier og lederprinsipper
 • Balansere effektiv økonomistyring og finansiell risikostyring med bærekraftig vekst og kundeverdi.
 • Sørge for at vi har riktig kompetanse og nok ressurser til å bidra til ansvarsområdene
 • Bidra til økt kommersiell kompetanse i organisasjonen
 • Bidra til en inkluderende bedriftskultur i stadig utvikling; skape engasjement i teamet og i hele virksomheten
 • Bidra til bærekraftig utvikling og drift
 • Bidra til å skape mening gjennom selskapets visjon: "Vi skaper rom for livet"
 • Bidra til å skape en klar identitet for selskapet: "Professional, Pioneering, Playful"

Mer konkrete arbeidsoppgaver:

 • Strategisk og operativ ledelse av selskapet sammen med ledergruppen
 • Sikre effektiv ekstern rapportering (skatter, avgifter, toll, næringsregister, Statistisk sentralbyrå) for Norge og Sverige.
 • Sikre effektiv og verdifull intern rapportering (Norgips og Knauf)
 • Oppfølging av Finance to Close, Plan to Control og Invest to Dispose-prosesser.
 • Oppfølging av lønnsutbetalinger og tidsstyring/fraværsprosesser
 • Budsjettering og prognoser
 • Rapportering og oppfølging av finansielle nøkkeltall
 • Lønnsomhetsanalyser og oppfølging av disse
 • Intern og ekstern revisjon
 • Finansiell risikostyring (likviditet, sikring, kredittstyring)
 • Opprette, implementere og sikre oppfølging av retningslinjer (Norgips og Knauf)
 • Sikre tilfredsstillende organisering og kompetanse
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av selskapets prosesser
 • Ledelse for avdelingen
 • Leverandørforhandlinger og inngåelse av relevante avtaler
 • Bidra til vekst og videreutvikling av selskapet; bidra til å utfordre de forretningsmessige prosesser
 • Skape en tillitsbasert og utviklingsorientert kultur

Kompetanse

Ønsket utdanning- og erfaringsbakgrunn

 • 10 års erfaring fra tilsvarende stilling i internasjonalt rettet virksomhet
 • Mastergrad eller tilsvarende
 • Erfaring med ledelse og strategisk arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstilling, på norsk og engelsk
 • Erfaring med finansiell risikostyring
 • Erfaring fra årlige lønnsforhandlinger vil være en fordel

Ønskede personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Resultatorientert
 • Evne til å lede og motivere ansatte; skape engasjement og ha fokus på kompetanse og utvikling
 • Evne til å skape resultater sammen i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, på alle nivåer innad og utad.

Som Norgipser vil du:

 • Ha spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Oppleve utviklingsmuligheter
 • Ha en solid og ambisiøs arbeidsgiver med spennende produktportefølje i vekst
 • Være en del av et stort og ambisiøst, internasjonalt miljø, men muligheter til å lære, men også til å bidra til andres læring over landegrenser
 • Være en del av et veldig godt arbeidsmiljø med trivelige og dyktige kolleger som ønsker å levere og ha det gøy på jobben
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikringsordninger

Søknadsfrist er 8. august.

Om selskapet

Norgips er en av de ledende leverandørene av byggevarer til det norske og svenske markedet. Norgips produserer og selger gipsplater og stålprofiler, og leverer komplette løsninger med inspeksjonsluker, puss, sparkel, skruer, verktøy og annet tilbehør. Virksomheten omsatte i 2020 for ca. 740 MNOK per år, har 135 ansatte og er lokalisert i Svelvik og Drammen.

Norgips er en del av Knauf-gruppen, en global byggevareleverandør med 250 produksjonssteder i 85 land over hele verden og over 35 000 ansatte. Les mer på www.norgips.no og www.knauf.com.


Stein Holmsen | Kontaktperson

Søk her
Norgips

Drammen
Besøk nettside