Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Systemansvarlig LIS

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Systemansvarlig LIS

Unilabs søker deg som ønsker å ta ansvaret for våre laboratorieinformasjonssystemer (LIS). Vi leverer livsviktige analyseresultater innenfor medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Våre LIS-ansvarlige sørger for at systemene til enhver tid fungerer som de skal, og at de kommuniserer raskt og riktig med instrumentene og de eksterne informasjonssystemene som vi sender resultatene til. 


HVA
Vi søker nå Systemansvarlig LIS 

Først og fremst skal du sikre at våre IT-systemer hele tiden fungerer som de skal. I tillegg er det viktig for oss at du fanger opp og sier ifra om muligheter for forbedringer. Det betyr ikke at du trenger å komme med helt nye eller kreative løsninger, men at du kan se etter muligheter; forbedre integrasjoner, oppsett og andre forhold som kan bli bedre i systemene vi bruker. I ytterste konsekvens kan dette medføre bytte av informasjonssystem. Det kan også være aktuelt å anbefale endringer hos våre samarbeidspartnere for å få bedre løsninger.

Vår DigIT (digitaliserings og IT)-organisasjon er en nordisk organisasjon bestående av 5 avdelinger: Lab IT Norge, Lab IT Sverige, Radiologi Norden, DigIT Excellence, samt Infrastruktur og Support. Lab IT Norge og LAB IT Sverige benytter noen av de samme systemene (CGM Analytix) og du vil derfor kunne utveksle erfaringer med svenske kolleger, samt dra veksel på våre erfaringer og best practices. Det er en betydelig fordel om du allerede har erfaring fra å drifte informasjonssystemer som er koblet til instrumenter/eksternt utstyr og som involverer integrasjon og kommunikasjon med andre interne og eksterne informasjonssystemer. 

For å sikre gode løsninger er det viktig å samarbeide godt med våre laboratoriefaglige ansatte. Det er derfor avgjørende at du kan bruke din IT-faglige kompetanse til å forstå hvordan du skal tilfredsstille labens viktigste behov på en rask, grundig og kostnadseffektiv måte. Det vil være en betydelig fordel å ha interesse for og trives med å jobbe i et laboratoriefaglig miljø. 


Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av IT-systemer, herunder administratoroppgaver.
 • Vedlikehold og konfigurasjon av integrasjoner med laboratorieinstrumenter. Dette kan kreve dialog med leverandører av instrumentene. Noen av disse kommuniserer kun på engelsk. 
 • Analysekonfigurasjon for instrumentene i LIS. 
 • Konfigurere rapportmoduler og meldingsflyt. 
 • Aktivt delta med IT-kompetanse i utviklingsprosjekter internt og eksternt.
 • Videreutvikle og forbedre prosedyrer og protokoller i samarbeid med laboratoriet. 
 • Dokumentasjon og kvalitetsarbeid. 
 • Feilsøking og retting i applikasjons- og integrasjonslag. 
 • Brukerstøtte, veiledning og opplæring. 
 • Representere virksomheten i brukerforum. 

Arbeidstid:

 • Fulltid, 37,5 timer per uke. Noe kvelds-/helgearbeid må påregnes i forbindelse med oppgraderinger og lignende.


HVEM

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdanning innen IT, gjerne med fokus på drift av informasjonssystemer. 
 • Arbeidserfaring med å drifte informasjonssystemer, gjerne koblet til instrumenter og som involverer integrasjon og kommunikasjon med andre interne og eksterne informasjonssystemer.
 • Erfaring med å drifte laboratorieinformasjonssystemer som CGM Analytix er en fordel, men ikke et krav.
 • God forståelse for informasjonssikkerhet, spesielt hvordan finne rett balanse mellom sikkerhet og brukervennlighet. 
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • God nok engelsk forståelse og kommunikasjon til å lese tekniske manualer og sikre god dialog med våre leverandører der arbeidsspråket er engelsk.
 • Medisinskfaglig bakgrunn vil være en fordel, men er ikke påkrevd.


Personlige egenskaper:

 • Du må ha god kontroll på og kunne planlegge de løpende driftsoppgavene, samtidig som du takler at det med ujevne mellomrom kommer akutte henvendelser som må løses med én gang. 
 • Du bidrar til et godt samarbeide med de laboratoriefaglige miljøene. Med det mener vi at du lytter til og forstår behovene til det laboratoriefaglige personalet, men også at du trives med å tydelig si ifra om din IT-faglige vurdering når du trenger det. 
 • Du trives med å jobbe med personer utenfor ditt eget fagfelt, og å finne gode løsninger sammen med dem. 
 • Løsningsorientert innstilling til arbeidsoppgavene.
 • Når personer uten IT-faglig kompetanse prøver å beskrive hva de trenger, så evner du å utforske dette så dere i fellesskap finner best mulig løsning. 
 • Når du vurderer alternative løsninger forstår du risikobildet, hva det koster å bruke av egen og andres tid, og at du bryr deg om å finne løsninger som er gode både for Unilabs, våre ansatte og for våre pasienter og kunder. 
 • Hvis du har høy nok kapasitet til å lære fort så er det veldig gunstig. I slike tilfeller kan vi akseptere at du har mindre direkte relevant erfaring. 


Vi tilbyr:

 • Stort sett ganske stabile arbeidsoppgaver, iblant mer varierte oppgaver.
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Fleksible arbeidstider og ferieordninger.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Du vil bli en del av et nordisk IT-team.

Det legges stor vekt på et godt faglig og sosialt miljø og en kultur som gjenspeiler vårt mantra «Care Big». «Care Big» betyr at vi uoppfordret strekker oss litt ekstra for å utgjøre en forskjell for våre pasienter og kollegaer. 


HVOR
Arbeidssted er Unilabs Laboratoriemedisins lokaler på Ullern. Hjemmekontor etter avtale.

Jobb med skikkelig flinke folk

Citat
Citat
"Citat"
Citat
Citat
"Citat"

Jobb på et sted du vil trives

 • Regelmessig arbeidstid

 • Godt faglig og sosialt miljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Et meningsfullt arbeid der du utgjør en forskjell

 • Tilhørighet i en stor internasjonal organisasjon

 • Gode muligheter for faglig utvikling

Om selskapet

Unilabs er en av Norges ledende leverandører av radiologi og laboratoriemedisin, og inngår i Unilabs konsernet. Vi er rundt 400 ansatte og våre medisinske spesialister er blant de fremste i landet. Våre tjenester kjennetegnes av høy kvalitet, sikkerhet og service, som ved siden av topp moderne utstyr bidrar til å skape trygghet for både pasienter og medarbeidere.

De største yrkesgruppene er biomedisinske analytikere, radiografer og leger med spesialistkompetanse innen radiologi eller laboratoriemedisin.

Å jobbe hos Unilabs innebærer å se viktigheten av at arbeidet vårt ikke bare handler om å produsere testresultater. Vi gir korrekte og nyttige svar til våre pasienter og helsepersonell, og på denne måten kan arbeidet vårt bidra til å endre livet til det bedre. Dette er noe vi ser på som et fantastisk privilegium og verdt å jobbe for.

TOM?Hos oss har vi alltid et stort fokus på våre tre dimensjoner:

People:Vi har en CARE BIG kultur. Vi vet at hos oss kombineres høy medisinsk kunnskap med stor menneskelig omtanke.

Purpose:Å være i starten og kjernen av alle effektive behandlingsbeslutninger. Vi vet at de ulike diagnostiske tjenestene vi tilbyr er begynnelsen på millioner av viktige behandlingsbeslutninger.

Performance:En ledende, internasjonal tilbyder av diagnostiske tjenester. Vi vet at det å være ledende innen diagnostiske tjenester krever effektiv diagnostikk, høy kvalitet og førsteklasses kundeservice.

Joar Bølstad, avdelingleder Lab IT Norge | Kontaktperson

Søk her
Unilabs Laboratoriemedisin AS

Oslo
Besøk nettside