Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Leder – KS & Utvikling

 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Oslo

Leder – KS & Utvikling, Region Oslo Næring

Region Bygg Oslo Næring er i vekst, og ser store muligheter fremover i et godt marked for næringsbygg i Oslo. Regionen er Skanskas største byggregion, bestående av ca 180 funksjonærer og står for noen av de største prosjektene i markedet. Vi har også tung kapasitet på egenproduksjon i en pool bestående av 160 fagarbeidere som vi deler med Region Oslo Bolig.

Vi har en ambisjon om en mer målrettet satsning på KS arbeidet i regionen, samtidig som vi ser etter en ressurs som kan bidra i prosesser som gjelder erfarings-, og kunnskapsdeling i regionen, samt kan ta en sentral rolle ift. å drive regionale forbedrings- og utviklingsprosesser.


Som Leder – KS & Utvikling vil du bl.a:

 • Sitte i regional ledergruppe i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.
 • Bidra aktivt til at kunnskapsområdet KS i Skanska utvikles
 • Støtte og rådgi våre prosjekter i deres KS arbeid
 • Sikre gjennomføring av internrevisjoner og følge opp regionens forbedringsarbeid innenfor KS
 • Representere regionen i Skanskas sentrale KS- miljø mht. innspill, tilbakemeldinger og implementeringsarbeid
 • Drive ulike regionale initiativ for erfaringsutveksling og utvikling/deling av kunnskap og kompetanse
 • Delta i prosesser knyttet til digitalisering og utviklingsinitiativ, og støtte implementeringsprosesser i regionen.


Vi kan tilby:

 • Meget spennende rolle i en av Norges, og verdens, største entreprenører
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift.
 • Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt.
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • God tilgang til faglig ekspertise internt i Skanska

Vi ønsker at du har:

 • Relevant erfaring fra tilsvarende faglederroller
 • Forståelse for prosesser og rutiner knyttet til prosjektledelse og prosjektgjennomføring
 • Erfaring med prosessledelse og forbedringsarbeid


Egenskaper:

 • Analytisk og metodisk anlagt
 • Løsningsorientert og initiativrik
 • Selvstendig og selvgående
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Interesse for innovasjon og forbedring

Søknadsfrist: 08.08.2021. Søknader behandles fortløpende.

Arbeidssted vil være ved Skanskas nye hovedkontor i Oslo, Lakkegata 53. Utstrakt reisevirksomhet til prosjektene i Stor Oslo.

Vi ser fram til å høre fra deg! 

Lurer du på noe, er du velkommen til å ta kontakt med:
HR Sjef: Audun Lundby tlf: 47400702
Regiondirektør: Terje Nyborg Olsen tlf: 45869393

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca 35.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Audun Lundby | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside