Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Tax Manager med fokus på Moms- och punktskatter till OKQ8 Scandinavia

 • Ansök senast: 15 augusti 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 15 augusti 2021
 • Stockholm

Vår bransch är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det och omställningen till fossilfrihet har börjat. Vi vill leda den transformationen och hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, minska sina klimatavtryck. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Följ med på vår resa mot en fossilfri framtid!

Avdelningen Group Accounting & Tax behöver nu rekrytera en person som ska ha ett övergripande och operativt ansvar för bolagets skattehantering. Rollen kommer att vara bred men ha ett särskilt fokus på moms- och punktskatter.

Rollen

Du kommer att ha ett övergripande funktionellt ansvar för att driva och utveckla OKQ8s skattearbete. Din roll kommer att vara bred med ett såväl strategiskt som operativt ansvar. Några exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden är:

Moms och punktskatter

 • Säkerställa efterlevnad av relevant skattelagstiftning i Sverige och Danmark
 • Identifiera, implementera och följa upp förändringar i relevanta regelverk/lagar i Sverige och Danmark samt arbeta proaktivt med hur dessa förändringar påverkar OKQ8s verksamhet
 • Fungera som stöd till Affärsverksamhet, Shared Service samt Kundservice i skatterelaterade frågor
 • Delta i olika typer av projekt där skattefrågor bör beaktas
 • Genom löpande uppföljning och stickprovskontroller säkerställa att koncernen har kvalitativa och effektiva processer för skattehanteringen avseende moms och punktskatter
 • Tillvarata OKQ8s intressen och representera bolaget i storföretagsgruppen på Svenskt Näringsliv samt i konkurrenskraftsutskottet på Drivkraft Sverige

Transfer Pricing

 • Säkerställa lagstadgad dokumentation och interna avtal för all koncernintern handel samt se till att rätta prissättningsmetoder appliceras
 • Identifiera och eskalera risker
 • Driva förändring, förenkla och effektivisera arbetet

Förutom ovanstående kommer naturligt en mängd andra uppgifter att ingå, ej begränsade till; fungera som bolagets kontaktperson mot Skatteverket och revisorer, besvara remisser och förfrågningar, vara behjälplig vid upprättande av inkomstdeklarationer, arbeta rådgivande gällande avdragsrättsliga frågor och skattefrågor kopplade till utdelning, förvärv och koncernbidrag, kvalitetssäkra riskreserver och skatteberäkningar i balansräkningen.

Det finns en flexibilitet och tjänsten kan antingen vara stationerad i Stockholm eller i Södra Sverige. Du kommer att rapportera till Head of Group Accounting & Tax.

Några av våra medarbetare

Lisa Öhrqvist
Communication Coordinator
"OKQ8 har gett mig möjlighet att utvecklats både i min roll som kommunikatör men också som människa."
MATTIAS SUNDSTRÖM
Säljchef
"Det bästa med mitt jobb är variationen. Ingen dag är den andra lik. Samt lagandan, vi har så kul tillsammans."
ÅSA STEINBAUER
Biträdande Säljchef
"Ingen dag är den andra lik, OKQ8 är en lärorik arbetsplats där du går hem med en ny erfarenhet varje dag!"
PÄR NEUMAN
Area Manager/Försäljningschef
"OKQ8 erbjuder många spännande roller inom olika områden och härliga möjligheter att växa och utvecklas!"
Lisa Öhrqvist
Communication Coordinator
"OKQ8 har gett mig möjlighet att utvecklats både i min roll som kommunikatör men också som människa."
Daniel Slorafoss
Head of Supply Chain Oils
"Hos OKQ8 tror vi på hjärta och talang – gör du ett bra jobb öppnas mängder av spännande möjligheter."
PÄR NEUMAN
Area Manager/Försäljningschef
"OKQ8 erbjuder många spännande roller inom olika områden och härliga möjligheter att växa och utvecklas!"
ÅSA STEINBAUER
Biträdande Säljchef
"Ingen dag är den andra lik, OKQ8 är en lärorik arbetsplats där du går hem med en ny erfarenhet varje dag!"
Isabella Rosén
Trainee Retail 2019
"På OKQ8 har jag fått möjlighet att jobba med hållbarhet, något jag brinner för."
Felix Simoens
Trainee B2B Sales 2019
"Jag har fått de bästa förutsättningarna att utveckla unika kompetenser och rivstarta karriären"

Kvalifikationer

Vi söker

Kvalifikationer

Du har relevant akademisk examen i juridik och/eller ekonomi samt flerårig erfarenhet av att arbeta med moms- och punktskattefrågor på konsultbyrå, Skatteverket eller på bolag. Det är meriterande om du även arbetat med Transfer Pricing och Inkomstskatt. Vidare är du bra på att analysera det komplexa, värdera vad som är viktigt och sedan kommunicera detta på ett begripligt sätt till verksamheten. Din kommunikativa och pedagogiska förmåga bör därför vara god och du stimuleras av att hjälpa och utbilda andra. För att vara lyckosam för uppdraget trivs du av att arbeta i en bred roll med många kontaktytor såväl internt som externt.

Som person är du kvalitetsmedveten, ansvarstagande, strukturerad och proaktiv. Du trivs i en miljö som kännetecknas av initiativ och högt tempo, där den ena dagen inte är den andra lik. Vidare har du god förmåga att arbeta självständigt och driva dig själv samtidigt som du uppskattar att ingå i ett team som kännetecknas av samarbete.

Eftersom rollen innebär att hålla sig uppdaterad och ligga steget före när det gäller utvecklingen inom skatteområdet, är det avgörande att du är engagerad, nyfiken och proaktiv.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar OKQ8 med Ogunsen Executive Search. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev med beskrivning varför du är intresserad av tjänsten och vad du bedömer att du skulle kunna tillföra. Arbetet med urval och intervjuer kommer att påbörjas innan semestrarna med ett uppehåll från mitten av juli till slutet av augusti då arbetet återupptas igen. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.

OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Tjänstepension och friskvårdsbidrag

 • Lunchbidrag som betalas ut med lönen

 • Fri läkarvård upp till högkostnadsskyddet

 • Möjlighet till ersättning vid föräldraledighet

 • Lån via OKQ8 Bank till rabatterade priser

 • Personalrabatt på våra stationer

 • 3 extra klämdagar varje år, utöver semester

 • Utbildningar via interna plattformar

 • Fler personalerbjudanden i förmånsportalen

Om företaget

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Därför arbetar vi fokuserat med fyra områden för att såväl attrahera som behålla medarbetare.

 • Modiga ledare - Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor.
 • Flexibelt arbetsliv - Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov.
 • Familj och fritid - En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär.
 • Utveckling och talang - Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.

Visste du att OKQ8:TOM

TOMÄr övertygade om att framtidens mobilitet är fossilfri. Vi vill leda den utvecklingen och samtidigt hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, ställa om och vara med och bidra.

TOMI grunden är ett kooperativ som verkar för sina medlemmars bästa. Idag har vi 1,6 miljoner medlemmar fördelat på sex föreningar runtom i landet.

TOM2012 etablerade Europas första hållbara station. Idag har vi 10 hållbara stationer, vilket innebär att stationen byggs med hållbara material, delvis drivs av solceller och bergvärme, och därmed gör av med 50 % mindre energi än en vanlig station.

TOMIdag har 210 laddplatser för elbilar runtom i Sverige tillsammans med vår samarbetspartner Tanka.

TOMErbjuder en mobil biltvätt, Steamrex by OKQ8. Tjänsten innebär att vi kommer och tvättar bilen där kunden önskar. Tvätten genomförs med miljövänlig ångteknik, en effektiv och miljövänlig metod som endast förbrukar fem liter vatten per tvätt och där smutsen samlas upp i trasor.

TOMÄr Sveriges största leverantör av solenergi. Solpanelerna som vi har sålt genom vårt bolag Kraftpojkarna genererar årligen flest megawattimmar i Sverige.

TOMHar Sveriges största stationsnätverk med den fossilfria dieseln HVO100. Ett drivmedel som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

TOMHar tagit fram egna miljömärkta bilvårdsprodukter så som avfettning, bilschampo och spolarvätska.

TOMHar fler än 280 biltvättsanläggningar runtom i landet. Vi tar hand om det smutsiga spillvattnet så att det inte hamnar i naturen.

TOMÄr en arbetsplats som strävar efter jämställdhet och människors lika värde. Vår Uppförandekod stödjer FNs initiativ Global Compact.

Johan Sandberg | Kontaktperson

Ansök nu