Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lærling Anleggsteknikk - Brønn og Borefaget

  • Søknadsfrist: 18. august 2022
  • Skedsmokorset
  • Søknadsfrist: 18. august 2022
  • Skedsmokorset

Vi har ledige lærlingeplasser innenfor Brønn og borefaget

Som lærling i Entreprenørservice får du fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

Hvordan ser læretiden ut?
Du vil bli en del av et arbeidslag og du vil få en fadder som følger deg opp gjennom læretiden. Oppfølgingen sikrer deg variert praksis og innføring i faget i henhold til læreplanen. I tillegg vil du bli fulgt opp av en HR-Sjef og av Opplæringskontoret. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringsloven. Arbeidssted vil være på våre prosjekter over hele landet – reising må påregnes.
Lønn i henhold til tariffavtale.

Arbeidsoppgaver Opplæring i ditt fag i henhold til fastlagt læreplan

Kompetanse

Kvalifikasjoner Fullført og bestått videregående skole VG1 og VG2
Lite fravær på skolen

Egenskaper Vi søker etter initiativrike og motiverte lærlinger med stor interesse for teknisk anleggsvirksomhet.
Du bør være ansvarsbevisst og like å samarbeide med andre.

Jobb på et sted du vil trives

  • Aksjeprogram for ansatte

  • Ambisiøse program for videreutdanning

  • Internasjonale muligheter

  • Gode rabatttavtaler

  • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

  • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Entreprenørservice AS er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og har helt siden etableringen i 1962 vært et av landets ledende anleggstekniske spesialfirmaer innen fagområdene fundamentering, boring og sprøytebetong. Vi har en maskinpark og utstyr som gjør oss i stand til å utføre alle typer små og store oppdrag innen våre fagområder.

Til to av våre avdelinger søker vi etter lærlinger og utplasseringselever.
Boreavdelingen er fordelt på teknikkene sjaktboring, kjerneboring, styrt boring i løsmasser og drift av TBM. Fundamenteringsavdelingen har en stor, moderne maskinpark for utførelse av spunt pele- og stagforankringsarbeider
Avdelingene utfører mange spennende prosjekter som krever engasjerte og kreative medarbeidere

Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Julie Høiby | Kontaktperson

Søk her
Entreprenørservice AS

Skedsmokorset
Besøk nettside